Medarbejdere

Udviklingschef
Jens Lautrup Nørgaard
50 76 26 06
jln@easj.dk

Innovationsleder
Linnea Jacobsen
23 20 24 74
lija@easj.dk

Udviklingsleder
Anders Torpegaard
50 76 27 08
ator@easj.dk

Udviklingsleder
Stine Linde Christensen
50 76 21 88
stch@easj.dk

Projektcontroller
Mette Grosen Madsen 50 76 27 43 megr@easj.dk

Forskning og udvikling i Erhvervsakademi Sjælland

Videnarbejdet i EASJ baseres på værdierne ejerskab, entreprenørskab og professionalisme.

Med vedtagelsen af lov om erhvervsakademier i 2013 fik erhvervsakademierne en ny forpligtelse til at udføre forskning. Før var opgaven alene at varetage udviklingsarbejde, men med den nye lov er vi nu forpligtede til at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

I EASJ er det Center for Erhverv og Udvikling, der danner ramme om akademiets videnarbejde. Videnarbejdet i EASJ drejer sig om udvikling, formidling og nyttiggørelse af professionel og faglig viden inden for akademiets fagområder, dvs. de merkantile og tekniske fagfelter, i forhold til akademiets to primære målgrupper, studerende/kursister og det regionale erhvervsliv – i særlig grad SMV’er.

Det er vores ambition, at EASJ i det omgivende samfund og erhvervslivet opfattes som en kvalitetsorienteret videnpartner, som leverer relevant praksisorienteret og løsningsorienteret viden; dels gennem vores dimittender, dels gennem vores konkrete udviklingssamarbejder med erhvervslivet og sidst men ikke mindst, via vores efteruddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter.

 

EASJs strategi for videnarbejdet

Udvikling af ny anvendelses- og løsningsorienteret viden til erhvervslivet er kernekompetencen i EASJ’s udviklingsarbejde. I stærke faglige og tværfaglige miljøer udfordrer vi de studerende med videnbaserede løsninger, forretningsmæssig forståelse og et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Vi skal derfor kontinuerligt arbejde med at forstærke indsatsen for udvikling af akademiets videngrundlag knyttet både til de enkelte uddannelsers fagligheder og til de tværfaglige miljøers miks af mere generelle fagligheder. Vi vil lette adgangen til viden og vi vil etablere længerevarende partnerskaber og relationer til virksomheder og øvrige videninstitutioner.

 

For 2016 har EASJ følgende målsætninger for videnarbejdet:

  • Alle fuldtidsuddannelser på EASJ deltager i et udviklingsprojekt i samarbejde med en virksomhed
  • 8% af de studerende er involveret i forsknings- og udviklingsprojekter, der omfatter samarbejder med små- og mellemstore virksomheder
  • 10% af underviserne er involveret i forsknings- og udviklingsprojekter, der omfatter samarbejder med virksomheder
  • Alle fuldtidsuddannelser på EASJ har et tværgående udviklingsprojekt i samarbejde med en anden uddannelse

Nyhedsbrev

* indicates required
Se flere nyheder