Drivhuset – et nyt innovations- og iværksættermiljø

Få din egen arbejdsplads i DRIVHUSET – i et innovativt iværksættermiljø.

DRIVHUSET  er en del af Erhvervsakademi Sjællands Center for Entreprenørskab og Nytænkning (CEN), som er blevet til med økonomisk støtte fra Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise – og det har Roskildes Borgmester Joy Mogensen som protektor.

DRIVHUSET tilbyder kontor- og projektpladser til studerende og andre, som ønsker hjælp til at udvikle egne idéer og projekter gennem sparring med erfarne undervisere og erhvervsfolk. Brugerne vil primært være studerende, der er eller har været tilknyttet Erhvervsakademiet, men det vil også være muligt for andre, som arbejder med idéer eller projekter at blive tilknyttet DRIVHUSET.

Formålet med DRIVHUSET er at skabe kreative og professionelle rammer for DRIVHUSETs brugere, som har mod på at undersøge, hvor langt deres faglighed kan bære dem. Adressen er Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde.

Brugere af DRIVHUSET får adgang til netværk med andre studerende, mentornetværk, rådgiverfora, venturekapital, arrangementer, kurser og workshops. Alt sammen noget der skal være med til at kvalificere idéer eller projekter, således at de måske kan blive til kommercielle forretningsidéer.

Få din egen arbejdsplads i op til 12 måneder

Pladserne kan søges af studerende eller andre, som går og pusler med en idé eller som allere-de har et projekt eller som måske lige har startet egen virksomhed. Brugerne får adgang til en arbejdsplads i op til 12 måneder, og kan være tilknyttet på to forskellige måder:

Fast kontorplads, hvor processen tager udgangspunkt i en tre-trins-model: I første omgang et kortere forløb med hjælp til uddybning af en idé eller et projekts potentiale, i anden omgang ar-bejdes med markedsvurdering, og en evt. tredje omgang, hvor der kan arbejdes med prototyper, søgning efter investorer, samarbejdspartnere osv.

Projektplads dvs. en løsere tilknytning, hvor brugeren inddrages i sammenhænge i relation til innovation/entreprenørskab fx ved at arbejde med konkrete problemstillinger fra virksomheder, via workshops, i forbindelse med iværksætterkonkurrencer mv.

Drevet af Erhvervsakademi Sjælland

DRIVHUSET vil blive drevet af EASJ, Campus Roskilde, og det vil være undervisere med mange års erhvervserfaring, der tager sig af vejledning, indkomne forslag og som håndterer de daglige praktiske udfordringer.

Der etableres endvidere et Advisory Board bestående af repræsentanter fra Erhvervsakademiet og erhvervslivet – alle med tilknytning til innovation og iværksætteri. Det vil være Advisory Boardet, der undervejs vurderer og sikrer fremdrift hos brugerne.

Hvis du vil vide mere

I er velkomne til at sende en mail til drivhuset@easj.dk eller ringe til DRIVHUSETs projektleder Jacob Aabroe på telefon 28 91 97 53.

DRIVHUSET er økonomisk støttet af Fonden for Entreprenørskab