Kontakt

Mette Nielsen
50 76 28 18
meni@easj.dk

Inger Dahl Krabbe
50 76 28 18
inkr@easj.dk

Enzymer til uddannelsesinstitutioner

Novozymes A/S, Chr. Hansen A/S og Erhvervsakademi Sjælland samarbejder om at formidle enzymer til undervisningsinstitutioner.

Chr Hansen LogoNovozymes logo EASJ logo enzymer

 

Du kan bestille enzymerne ved at bruge online-bestillingen i den orange boks til højre.

Bemærk: Vi afsender kun enzymprøver tirsdag og torsdag!

Præsentation af enzymerne

ENZYMER FRA NOVOZYMES A/S:

Lipex 100 L

En lipase, der anvendes i vaskemidler, hvor den medvirker til at fjerne fedtbesmudsninger ved temperaturer fra ca. 30-60 °C og ved pH > 7, bedst ved pH omkring 10. Hydrolyserer en lang række triacylglyceroler.

Se: Vejledning til forsøg med vaskemiddelenzymer

Savinase 16 L

Et enzym af serinproteasetypen, der anvendes i vaskemidler, hvor det medvirker til at fjerne proteinbesmudsninger ved temperaturer fra ca. 20-60 °C og ved pH > 7, bedst ved pH omkring 10. Savinase hydrolyserer en lang række proteiner og bryder bindinger mange steder i proteinmolekyler. Der findes proteaseinhibitorer i en række fødevarer, herunder æg og kartofler, som kan genere Savinase.

Se: Vejledning til forsøg med vaskemiddelenzymer

Termamyl Ultra 300 L

En termostabil alfa-amylase, der anvendes i vaskemidler, hvor den medvirker til at fjerne forskellige stivelsesprodukter ved temperaturer mellem 30 og 100 °C og pH 7-11.

Se: Vejledning til forsøg med vaskemiddelenzymer

Stainzyme 12 L

Stainzyme er en alfa-amylase, der anvendes i vaskemidler, hvor den medvirker til at fjerne forskellige stivelsesprodukter ved temperaturer mellem 30 og 100 °C og pH 7-11. Enzymet er ikke særligt pH-følsomt, men når sin maximale aktivitet ved pH 9.

Se: Vejledning til forsøg med vaskemiddelenzymer

AMG 300 L BrewQ

En glucoamylase, der kan anvendes i bryg-, stivelses- og fødevare-industrien. Hydrolyserer 1,4-alfa- eller 1,6-alfa-glucosidbindinger fra den ikke-reducerende ende af oligosaccharider med frigivelse af glucose. Enzymet anvendes typisk ved pH 4-6 og ved temperaturer mellem 10 og 65 °C.

Termamyl 120 L

En alfa-amylase, der anvendes i stivelses- og fødevareindustrien. Enzymet er som navnet antyder termostabilt og anvendes ved temperaturer mellem 25 og 100 °C. Enzymet er kun lidt pH-følsomt og har optimum ved pH 6,0-6,5, men bruges afhængigt af anvendelsen i området fra pH 6-10.

Termamyl SC

En alfa-amylase , der bl. a. anvendes i bryggeriindustrien og til biofuel. Enzymet anvendes typisk ved temperaturer mellem 50 og 110 °C og ved pH 4,5-6,5.

NS22188 (erstatter Novozym 188)

Hydrolyserer endestillede 1,4-ß-glucosidbindinger i cellobiose og andre oligosaccharider med frigivelse af glucose. Denne type enzym kaldes bl.a. ’ß-glucosidase’ og ’cellobiase’. Produktet benyttes typisk ved pH 4.5-5.5 og i temperaturområdet 50-65 °C. Anvendes i biofuel-industrien.

Sweetzyme IT

Immobiliseret glucoseisomerase, som benyttes i stivelses- og føde-vareindustrien. Enzymet omdanner D-glucose til D-fructose. Sweetzyme anvendes typisk ved 55-60 °C og pH 7,5-8,0.

Alcalase 2,4 L FG

Et enzym af serinproteasetypen, der bl.a. anvendes i fødevareindustrien til opgradering af proteiner ved temperaturer omkring 45-65 °C og pH 6,5-8,5. Alcalase hydrolyserer en lang række proteiner og bryder bindinger mange steder i proteinmolekyler. Det skal bemærkes, at der findes proteaseinhibitorer i en række ikke-varmebehandlede fødevarer, herunder æg, blodplasma, byg og kartofler, som under specielle omstændigheder kan inhibere Alcalase.

Celluclast 1,5 L FG

Et produkt indeholdende et cellulasekompleks, som bl.a. benyttes i fødevareindustrien og til biofuel. Komplekset katalyserer nedbrydning af cellulose til glucose og cellobiose og højere glucosepolymerer. Celluclast har dermed en viskositetsnedsættende virkning. Enzymproduktet bruges typisk ved 40-60 °C og ved pH 4,0-6,0.

Fungamyl 800 L

En svampe-alfa-amylase, som bl.a. bruges i fødevareindustrien. Hydrolysen resulterer i et stort udbytte af maltose. Enzymet benyttes typisk ved pH 4-6 og i temperaturområdet 40-65 °C. Aktivitetsoptimum ses ved pH 4,7 og ca. 50 °C.

Lactozym 3000 L HP-G

Enzymet nedbryder lactose til glucose og galactose. Anvendes ved produktion af lactosefri mælk til personer og kæledyr (fx katte), der er lactose-intolerante, samt til at søde mælkeprodukter, uden at der tilsættes mere sukker. Enzymet bruges typisk ved pH 6-7,5 og 10-50 °C. Optimum ved pH 6,5 og 25-50 °C.

Enzymet kan bruges i katteforsøget, se [3].

Neutrase 0,8 L

En metalloprotease, der bl.a. anvendes i fødevareindustrien (protein, bryg og bagning). Neutrase benyttes typisk ved pH 5,5-7,5 og 30-55 °C.

Som omtalt i [3] kan enzymet anvendes ved oprensning af DNA i plantemateriale.

Se løgforsøget: Isolering af DNA fra løg

Novamyl L

En amylase, der nedbryder stivelse til maltose. Det er et unikt enzym, som benyttes i bageindustrien, hvor det tilsættes for at reducere retrograderingen, så brødet holder sig friskt meget længere. Enzymet inaktiveres under bagning. Enzymet bruges typisk ved pH 4,5-6,5.

NovoShape

En pectinmethylesterase, som benyttes i fødevareindustrien, hvor den styrker og bibeholder strukturen i frugtstykker, så de ikke ødelægges ved anvendelse i andre fødevarer som fx yoghurt eller is. Enzymet hydrolyserer pectin til pectat og methanol. Enzymet benyttes typisk ved 20-50 °C og pH 3,5-5,5.

Catazyme 25 L

En katalase, som katalyserer spaltningen af hydrogenperoxid til vand og dioxygen (2H2O2 til 2H2O + O2). Enzymet har en bred pH-aktivitetsprofil (pH 4-10) med optimum ved pH 6. Temperaturen bør ikke overstige 60 °C.

Pectinex Ultra SP-L

Et enzymkompleks, som indeholder pectinase-, hemicellulase- og cellulase-aktiviteter. Anvendes ved frugtjuicefabrikation, hvor det nedbryder pectiner i frugt og bær. Anvendes ved pH 3,5-6 og 30-45 °C.

Viscozyme L

Et blandingsprodukt, der indeholder arabinase-, cellulase-, ß-glucanase-, hemicellulase- og xylanase-aktivitet. Produktet er også virksomt på forgrenede pectiner, som blandt andet findes i soyabønner. Anvendes ved nedbrydningen af cellevægge. Produktet anvendes typisk ved ved pH 3,3-5,5 og 40-50 °C.

ENZYMER FRA CHR. HANSEN A/S

Coagulant sticks (Chymosin granulat)

Mikrobiel koagulant. Se: Vejledning til ostefremstilling

Generelle bemærkninger

Med undtagelse af Sweetzyme IT er de enzymprodukter, der tilbydes prøver af her, flydende (ses i de fleste tilfælde af betegnelsen ’L’), dvs. det er stabiliserede opløsninger. Ude i industrien vil en del enzymer blive leveret i tør form (som granulatprodukter), fx når de skal inkorporeres i dyrefoder eller pulvervaskemidler, men det er lettere i et skolelaboratorium at dosere flydende præparater, og man slipper for at skulle bekymre sig om opløsningshastigheden af produktet.

De numeriske angivelser i betegnelserne ’100 L’, ’2,4 L FG’ osv. efter produktnavnet refererer til enzymaktiviteten af produktet i et bestemt assay, dvs. en analysemetode, hvori man måler hastigheden af en reaktion katalyseret af enzymet. Der er ikke nogen umiddelbar sammenhæng mellem disse angivelser og aktiviteten af produktet i en given praktisk anvendelse. Da forsøg i laboratoriet ofte ikke helt svarer til forholdene i en industriel proces, er det svært at anvise præcise doseringer – det tilrådes derfor i almindelighed at lave indledende forsøg, hvor man varierer enzymdoseringen. En meget grov tommelfingerregel kunne være at variere dosis af enzymproduktet i passende trin fra 0,01 % til 1 % efter vægt i den opløsning, hvori den katalyserede proces skal foregå.

Betegnelsen ’FG’ betyder ”Food Grade”, altså til brug i fødevareindustri.

Lipex, Savinase, Termamyl Ultra og Stainzyme er produkter til vaskemidler. Typisk vil man inkorporere op til et par vægtprocent af disse i flydende vaskemidler, som under europæiske vaskebetingelser doseres med op til 8 g/L i vaskemaskinen. Disse doseringer resulterer i enzymproteinniveauer i området ca. 0,1-1 mg/L i vaskeopløsningen. Da molarmasserne af disse enzymer varierer fra ca. 27000 til ca. 55000, følger det, at enzymkoncentrationerne i vaskeopløsningen ligger i nanomolarområdet.

Enzymnomenklatur er generelt et noget kaotisk område, men IUBMB (International Union of Biochemistry and Molecular Biology) forsøger at klassificere enzymerne og give dem systematiske navne, der skal afspejle deres reaktivitet, se [1]. Fx er lipaser som den i produktet Lipex klassificeret som EC 3.1.1.3 med det systematiske navn ’triacylglycerol acylhydrolase’. Visse kortere og mindre systematiske navne har imidlertid vundet hævd, og disse kan man også finde anført som synonymer til de systematiske navne hos IUBMB. Eksempelvis bruges ’alfa-amylase’ og ’glucoamylase’ i dag næsten altid i den betydning, der fremgår af Figure 8 i [2], dvs. en alfa-amylase hydrolyserer indre 1,4-bindinger i stivelse (både i amylose og amylopectin), så der opstår mindre poly-saccharider (dextriner), og en glucoamylase nedbryder så disse videre til glucose. Der er også såkaldte ’ß-amylaser’, der nedbryder stivelses 1,4-alfa-bindinger sådan, at der frigives ß-maltoseenheder fra den ikke-reducerende ende af kæden. Der er altså ikke nogen direkte sammenhæng mellem ’alfa’ og ’ß’ i enzymnavnene og konfigurationen af glucosidbindingerne i substraterne.

REFERENCELISTE

[1] http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme

[2] Enzymes at work. Novozymes A/S (2004).

[3] Biofag særnummer 1 (september 1994).