Erhvervsakademiuddannelser

En erhvervsakademiuddannelse er en videregående fuldtidsuddannelse, som tager to år. Alle erhvervsakademiuddannelser er udformet med fokus på det erhvervsliv, den studerende skal ud i, når eksamensbeviset er i hus.

En erhvervsakademiuddannelse er en to-årig videregående fuldtidsuddannelse, som giver den studerende 120 ETCS-point. Uddannelsen er skabt med et stærkt fokus på det erhvervsliv, den retter sig imod, og der er obligatorisk praktik på alle uddannelserne.

I undervisningen på en erhvervsakademiuddannelse vil du således opleve, at teoretisk viden bliver kombineret med praktiske udfordringer.

Efter en erhvervsakademiuddannelse vil der på de fleste uddannelser være mulighed for at bygge videre med en såkaldt top-up-uddannelse på halvandet år. Med en top-up-uddannelse får du en bachelorgrad, som du senere kan bygge videre på med en master eller kandidatgrad.

Adgangskrav
Man kan blive optaget på en erhvervsakademiuddannelse, hvis man har en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

For mange med en erhvervsfaglig baggrund kan en erhvervsakademiuddannelse netop blive en måde at få en videregående uddannelse på.

Se alle vores erhvervsakademiuddannelser her.

Se flere nyheder