Få tjek på efter- og videreuddannelse af ansatte – det betaler sig!

Invitation til kursus: Hvordan efter- og videreuddanner man medarbejdere, så både de og virksomheden er bedst forberedt til morgendagens udfordringer?

Teknologi og markeder udvikler sig hastigt. Det er derfor vigtigt at opgradere kompetencer og faglig viden løbende. Vækst, innovation og konkurrenceevne sker ikke af sig selv – det er medarbejdernes tekniske kunnen og viden, der er nøglen til en succesfuld udvikling.

Erhvervsakademi Sjælland inviterer dig til en halv kursusdag
Erhvervsakademi Sjælland inviterer dig derfor til en halv kursusdag med efterfølgende frokost, hvor vi vil give dig overblik over de efter- og videreuddannelser inden for AU og Diplom, der er mest relevante for jeres medarbejdere lige nu. I vil også få indsigt i de tilskuds- og støtteordninger, der er oplagte for jer og jeres medarbejdere.

Formålet og hensigten

Formålet med dagen er, at I får overblik over, hvordan I kan opkvalificere jeres medarbejdere med størst muligt udbytte for alle, og hvordan I kan finansiere det.

Og det er ganske gratis!

Kurset er oplagt for dig, hvis du er tillidsrepræsentant, HR-medarbejder, produktionsleder, driftsleder, konsulent eller har ansvar for medarbejdernes efter- og videreuddannelse.

Udveksl erfaringer i workshops
Dagen byder endvidere på aktiv deltagelse og udveksling af erfaringer i workshops, som er oplagte til at få input om hvordan man kan takle barrierer for efter- og videreuddannelse samt en dialog om hvordan jeres medarbejdere bedst kan blive kompetenceløftet.

Når du har deltaget i kurset, vil du blive inviteret til et arrangement en gang om året, som stiller skarpt på det seneste udbud af efter- og videreuddannelse
samt tilskudsordninger, der er relevante for jer.

 

BygOvenPaa

 

 

 

 

 

 

 

Læs det fulde og detaljerede program her

Alle dage klokken 8.00–12.00

Vi inviterer på frokost og rundvisning i afdelingen
fra kl. 12.00-13.00, hvor der - ud over at spise god mad – selvfølgelig fortsat vil være mulighed for at netværke med de øvrige deltagere.

Vælg mellem følgende kursusdage 

25. august 2016
Lyngvej 19, 4600 Køge
Tilmeldingsfrist: 18. august 2016

29. september 2016
Bredahlsgade 1,
4200 Slagelse
Tilmeldingsfrist: 22. september 2016

27. oktober 2016
Maglegårdsvej 8,
4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 20. oktober 2016

24. november 2016
Femøvej 3,
4700 Næstved
Tilmeldingsfrist: 17. november 2016

 

Tilmeld dig hos EASJ: Skriv en mail til Signe Bressig og oplys venligst følgende i mailen:

1. Navn og virksomhed
2. Mail og telefon
3. Hvilken dag du
ønsker at deltage
4. Om du ønsker at deltage
i frokosten

Tilmeldingen er bindende.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen
til at kontakte Signe Bressig på tlf. 5076 1015