MASTER CLASS I LEDELSE

Vil du udvikle din ledelse, så du får mere handlekraft? Og vil du kunne begå dig i et komplekst ledelseslandskab? Kom til Master Class i Ledelse, hvor vi har samlet nogle af landets bedste konsulenter, forskere, direktører og lektorer, der ved hvordan ledelse udføres i praksis. De kan formidle viden, så den kan anvendes i hverdagen, uden at du skal have en titel som professor.

Dit udbytte af forløbet
Master Class i ledelse lægger vægt på, at man som handlekraftig leder bør kunne mestre begge dele (viden og væren).

Du gennemgår et forløb, hvor du får indsigt, træning og konkrete værktøjer til at arbejde med dine ledelsesmæssige problemstillinger. Du får indsigt i mangfoldigheden i ledelse og metoder, der kan sætte dig i stand til at skabe forandringer og vise handlekraft, som bliver meningsskabende for dig og dine omgivelser.

Du træner tænke- og handlemåder, der med udgangspunkt i din egen tilstedeværelse i hverdagen kan udvikle dig selv, dine medarbejdere og din organisation/virksomhed.

Tid, sted og indhold
Du vil møde ledelseskonsulent Mette Yde igennem hele forløbet. Mette faciliterer kontinuiteten mellem de enkelte undervisningsgange og giver den personlige sparring i det enkelte pitstop. Hver Master Class afsluttes med en sammenfatning af de ledelsesmæssige problemstillinger og pointer, vi har fået øje på inden for temaet. Du kan vælge at forøge dit udbytte af Master Class forløbet ved at skrive en projektplan, hvor du beskriver hvordan du vil benytte tænkninger og redskaber fra Master Class til at håndtere dine problemstillinger som leder.

Din projektplan får en kvalitativ bedømmelse af et advisory board bestående af erfarne akademikere og ledere fra erhvervslivet. Denne del af forløbet bliver rammesat på første Master Class og du får mulighed for at sparre med Mette Yde på de efterfølgende pitstops imellem de enkelte Master Classes.

DE OTTE MASTER CLASSES – kort fortalt
Onsdag den 26. oktober MASTER CLASS 1: Nytænkning og dialogisk kompetence i hverdagsledelse v/Reinhard Stelter
Samfundet opleves som uoverskueligt og hyperkomplekst. Viden skal nu udformes og anvendes i specifikke kontekster og situationer. Både privat og i det offentlige rum skal vi lære at tale os til rette. Frugtbare dialoger med inspiration i tredje generation coaching kan hjælpe os til at nå ind til hinanden og mestre sociale forhandlinger.

Tirsdag den 8. november MASTER CLASS 2: Værdiskabende ledelse af relationel koordinering v/Mette Yde
Begrebet relationel koordinering sætter fokus på de organisatoriske relationer mellem ledere og medarbejdere og på tværs af organisationen. Ledelsen af relationel koordinering er særlig værdifuld, når du er leder i et landskab, hvor mange informationer skal bearbejdes og deles, forskellige grupper har hver deres specialviden, vigtige elementer i opgaveløsningen ikke kan forudsiges og opgaverne skal løses under tidspres. Vi tager udgangspunkt i teorien bag social kapital og vi afprøver helt konkrete praksis situationer.

Onsdag den 23. november 2016 MASTER CLASS 3: Kunsten at VÆRE leder v/Annethia Lilballe
Annethia er uddannet skuespiller og inviterer os indenfor i et univers, hvor kunsten er at VÆRE leder. Kommunikation og formidling er levende processer, der bygger bro mellem formidleren, modtagere og det, der kommunikeres. Annethia viser dig i praksis en metode, der bygger på scenekunstneriske principper og berører læring, personligt lederskab, værdier og relationer. Du træner metoden, der giver dig konkrete rammer, så du bliver bevidst om at bruge dine menneskelige kvaliteter i arbejdet med din formidling som leder.

blendedlearning_treisamtaleSMALL

Tirsdag den 10. januar 2017 MASTER CLASS 4: Ledelsesmæssig handlekraft v/Erik Staunstrup og Christian Klinge
Christian og Erik introducerer en ny optik på ledelse, der kan øge bevidstheden om muligheden for at trække på intuitionen som ressource, når hverdagens usikkerhed og kompleksitet trænger sig på. Du får indblik i en praktisk tilgang til at kunne se nye muligheder i hverdagens udfordringer.

Fredag den 10. februar 2017 MASTER CLASS 5: Få et stærkere brand – oplev fordelene ved at tænke branding strategisk v/Kresten Schultz Jørgensen
Hvem er I? Og hvad gør jer unikke? Det er to spørgsmål enhver virksomhed og organisation bør stille sig selv. I en tid hvor relationer og meningsskabelse sætter dagsordenen, er det blevet særligt vigtigt, at virksomheder og forretninger sikrer, at deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere ved, hvem de er, og hvad der gør dem til de unikke spillere i markedet. Vi træffer valg med hjertet, og derfor vælger vi at arbejde hos, købe af og samarbejde med virksomheder, der besidder værdier, som vi kan identificere os med og også gerne vil associeres med.

Tirsdag den 7. marts 2017 MASTER CLASS 6: Forretningsmodeller i nutidens paradigmer v/Stine Mortensen
Stanford-professor James March bruger ofte udtrykket ”En verden beriget af forandring”. Det er en konstruktiv måde at anskue ”disruption”, som bl.a. betyder at nye innovative forretningsmodeller ser verden på bekostning af veletablerede virksomheder. Lektor Stine Mortensen introducerer modeller og cases, der støtter op om en aktiv strategiproces med fokus på din virksomheds forretningsmodel i en global verden, hvor specielt teknologi og nye communities giver muligheder, der rækker ud over et enkeltsidet fokus på virksomhedens produktudvikling.

Onsdag den 5. april 2017 MASTER CLASS 7: Forandringsledelse (Young Men & Fire) v/Sverri Hammer
Hvordan navigerer vi som ledere i en kompleks verden, hvor vi ikke kan styre, endsige forudse alle hændelser omkring os og vi oplever, at kræfter omkring os til tider ændrer vore vilkår for ledelse på et øjeblik? Hvordan træffer vi beslutninger og skaber mening i den daglige praksis som ledere i en foranderlig verden?

Torsdag den 4. maj 2017 MASTER CLASS 8: Ledelsesparadigmer i et filosofisk Perspektiv v/Ole Fogh Kirkeby & Michael Bager
Ole Fogh Kirkeby er optaget af, hvordan lederen finder ind til den komplicerede og krævende rolle, han skal udfylde i den moderne organisation. Ole Fogh Kirkeby taler kalder dette “Det nye Lederskab”, der udspringer af det vilkår, at lederen først virkelig kan være leder, når han forstår sig på at være menneske. Lederen må være den første humanist blandt humanister, fordi samfundsudviklingen i højere og højere grad afhænger af ham – om han vil det eller ej.

YDERLIGERE OPLYSNINGER OG TILMELDING

Læs det fulde program her

Undervisningen foregår på Erhvervsakademi Sjælland, Femøvej 3, 4700 Næstved i tidsrummet 8.30 – 14.00

Praktiske oplysninger og tilmelding: Studiekoordinator Pia Jensen: tlf. 50 76 26 51 eller aun@easj.dk

Indhold mv. i Master Class: Ledelseskonsulent Mette Yde: tlf. 26 14 08 14 eller metteyde@mindaction.dk

Master Class i ledelse arrangeres i samarbejde mellem:
Institut for Ledelse & Innovation
Erhvervsakademi Sjælland

Mellem hver undervisergang får du et pitstop, hvor du kan du få sparring på ledelsesmæssige problemstillinger.