Ny deltidsuddannelse i VVS installation

Erhvervsakademi Sjælland tilbyder i samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt en ny autorisationsgivende deltidsuddannelse, der hedder Akademiuddannelse i VVS installation.

“Det giver større fleksibilitet for de studerende, at uddannelsen er bygget anderledes op,” siger Vibeke Toft Müller, der er akademichef på Erhvervsakademi Sjælland Slagelse om akademiuddannelsen i VVS installation.

“Uddannelsen er opbygget af otte moduler, så som studerende kan man selv vælge, hvornår man vil tage de enkelte moduler.”

De otte moduler har forskelligt fagligt indhold, og der er eksamen i alle otte moduler, som skal bestås for at gennemføre uddannelsen. Der er undervisning en dag om ugen, og mellem undervisningsgangene skal man forberede sig hjemme.

Opnå kompetencer til at projektere, installere og varetage drift

“Akademiuddannelsen i VVS installation kvalificerer den studerende til at projektere, installere og varetage drift af systemer inden for gas, varme, vand og afløb,” fortæller akademichef Vibeke Toft Müller.

“Sikkerhedsstyrelsen har godkendt uddannelsen, så med uddannelsesbeviset i hånden kan man søge om fuld autorisation.”

Som færdiguddannet kan man for eksempel arbejde som selvstændig installatør, overmontør eller teknisk rådgiver.

For at få den autorisationsgivende uddannelse skal man gennemføre følgende moduler:

  • Grundlæggende VVS-tekniske begreber (10 ECTS)
  • Sanitet (10 ECTS)
  • Varmeinstallation bolig (5 ECTS)
  • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
  • Varmeinstallation bygninger (5 ECTS)
  • Gas A (5 ECTS)
  • Gasfejlfinding og Gas B (10 ECTS)
  • Afgangsprojekt (10 ECTS)

For at blive optaget på uddannelsen skal man have gennemført enten VVS- eller smedeuddannelsen (med specialer).

Derudover skal man have minimum to års relevant erhvervserfaring.

Hvis man har en anden relevant baggrund, kan man tale med en studievejleder fra Erhvervsakademi Sjælland om mulighederne for optagelse.

Kontakt studievejleder Ole Buch Hansen på telefonnummer 40330603 eller via olha@easj.dk, hvis du har spørgsmål til uddannelsen.

Læs mere om uddannelsen her.