Om EASJ

Erhvervsakademi Sjælland, EASJ, er en uddannelsesinstitution, der udbyder videregående uddannelser og efteruddannelser samt erhvervssamarbejder og udviklingsprojekter.

Erhvervsakademi Sjælland, EASJ, har uddannelser på både fuldtid og deltid. EASJ udbyder 25 fuldtidsuddannelser (AK og PBA) og en lang række deltidsuddannelser (AU og diplomuddannelser) og har omkring 3000 ”årsstuderende” (STÅ) på fuldtidsområdet. Dertil kommer studerende og kursister på deltidsområdet.

EASJ udbyder videregående uddannelser, men også erhvervssamarbejder og udviklingsprojekter. Fælles for alle aktiviteterne er, at de er dybt forankrede i praksis, det vil sige de beskæftigelsesområder, som uddannelserne retter sig mod.

Med sine fem campusbyer og sine 11 udbudsadresser, har EASJ en høj grad af decentral organisering. Det er med til at tilgodese en regional uddannelsesdækning.

Missionen
EASJ’s mission er:

  • EASJ er et regionalt funderet erhvervsakademi, der uddanner medarbejdere til erhvervslivet, og EASJ bidrager til samfundets vækst ved at gøre det effektivt og i tæt samspil med aftagerne.
  • EASJ har et særligt fokus på at uddanne alle dem, der ikke automatisk tager toget til København.
  • EASJ underviser og udvikler til gavn for det nødvendige kompetenceløft af arbejdsstyrken.

Historie
EASJ står på skuldrene af ni erhvervsskolers tidligere akademiaktiviteter, og erhvervsakademiets medarbejdere er virksomhedsoverdraget herfra. Pr. 1. januar 2012 blev EASJ en ny, selvstændig institution.

Organisation
EASJ har godt 240 medarbejdere fordelt på fem campusbyer. Desuden har EASJ et rektorat og et efteruddannelsessekretariat, der begge tager sig af tværgående opgaver og koordinering. EASJ indgår i en it-driftcenterløsning om it-support med Shared Servicecenter Zealand (administrativt fællesskab) med Køge Handelsskole som værtsinstitution.

 

Organisationsdiagram-EASJ-2017

 

KLIK FOR STOR ORGANISATIONSPLAN

 

 

Se flere nyheder