Kontakt

EASJ SLAGELSE
Lene Holberg Serup
Studiesekretær
50762650
lese@easj.dk

Opgrader dig til produktionsteknolog

Har du den rigtige titel til fremtidens job?

Er du maskintekniker eller teknisk designer med 5 års relevant erhvervserfaring, kan du blive produktionsteknolog over ca. 28 uger.

Som Produktionsteknolog bliver du opdateret på den nyeste viden inden for konstruktion, produktudvikling, produktion og drift.

opgrader-slagelse-produktionsteknolog

 

 

 

 

 

 

 

 

En produktionsteknolog kan udarbejde hele forløbet, lige fra produktudvikling, beskrivelse af fremstillingsmetoder, dimensioneringer og tegninger, som kan anvendes direkte i produktionen. Som Produktionsteknolog vil du derfor være en attraktiv medarbejder i virksomhederne og samtidig sikre dig en fremtid i en branche, hvor kompetencekravene er støt stigende.

Optagelse
For at blive optaget på opgraderingsforløbet skal du tilmelde dig en realkompetencevurdering (varighed 1-2 timer). Realkompetencevurderingen er gratis og er en gennemgang af de kompetencer du har opnået efter afsluttet maskintekniker eller teknisk designer. Dit uddannelsesbevis indgår i realkompetencevurderingen og skal derfor sendes til Erhvervsakademi Sjælland forud for realkompetencevurderingen.

Undervisning og afgangsprojekt
• Der undervises 2 aftener om ugen i 20 uger i tidsrummet kl. 16.00 – 20.00 – se indhold nedenfor.
• Efter undervisningsforløbet skal du skrive et afgangsprojekt over ca. 8 uger, som afsluttes med eksamen og eksamensbevis. Du har en vejleder til at støtte dig under afgangsprojektet.
• Første undervisningsgang er 1. februar 2018.
• Undervisningen foregår på Erhvervsakademi Sjælland afdeling Slagelse, Bredahlsgade 1, Slagelse.

Det får du
• Ved uddannelsesstart får du en bogpakke og en bærbar PC med den nyeste version af CAD Autodesk Inventor Professional.
• På undervisningsaftnerne vil der være mad og drikke til alle deltagere
• Der skal minimum være 6 deltagere for at forløbet oprettes og der kan maksimum være 24 deltagere

Økonomi
Deltagerprisen er 19.500 kr. heraf udgør bogpakke og PC 3.500,- kr. ex. moms (resten af deltagerprisen er ikke momsbelagt). Du kan søge en kompetencefond om deltagerprisen. Kontakt dit fagforbund angående hvilken kompetencefond der er relevant for dig.

 

Mere information og tilmelding

Ønsker du mere information om det faglige indhold i forløbet så kontakt underviser Henrik Folker Lund på e-mail: helu@easj.dk, så vender han hurtigst muligt tilbage.

Ønsker du mere information omkring tilmelding og rammerne så kontakt studiesekretær Lene Holberg Serup enten på lese@easj.dk eller tlf.: 5076 1026.

Undervisningsforløbet består af følgende moduler

Metode

 • Rapportskrivning
 • Præsentationsteknik

Konstruktion

 • Statik og styrkelære
 • Dimensionering af konstruktioner
 • Grundlæggende FEA

Teknisk dokumentation

 • Grundlæggende Autodesk Inventor
 • Tekniske tegninger iht. gældende standarder
 • Målsætning og tolerancer, herunder GPS

Produktudvikling

 • Systematisk produktudvikling, herunder
 • Idegenereringsmetoder
 • Skitseringsteknik
 • Udvælgelsesmetoder til koncepter
 • Fremstilling af prototyper, herunder 3D-print

Materialelære

 • Alm. konstruktionsstål og aluminium
 • Fysiske egenskaber og fremstillingsprocesser
 • Overfladebehandling og sammenføjningsmetoder
 • Bearbejdningsmetoder
 • Systematisk materialevalg

Plast

 • Fysiske egenskaber og fremstillingsprocesser
 • Designregler for sprøjtestøbte plastemner
 • Materialeidentifikation

Virksomhedsdrift

 • Virksomhedsøkonomi, herunder kostpriskalkulation
 • Organisationsmodeller
 • Miljø og kvalitetsbegreber
 • Udarbejdelse af forretningsplaner

Automatik

 • Grundlæggende pneumatik
 • Komponentlære og komponentdimensionering
 • Diagrammer og styringsprincipper

Afgangsprojekt – 8 uger

Efter afsluttet undervisningsforløb skal du skrive et afgangsprojekt. Afgangsprojektet skal tage udgangspunkt i en relevant praksisnær problemstilling, som kan være i din egen virksomhed eller en anden case som Erhvervsakademi Sjælland hjælper dig med at finde. Projektet har et omfang på 40-50 sider og bedømmes ved en mundtlig eksamen, hvor både projekt og mundtlig præsentation tæller. Arbejdsomfanget til projektet er som under undervisningsforløbet og du vil derfor godt kunne have et fuldtidsarbejde ved siden af projektet. Du får vejledning til projektskrivningen.

 

 

NYTTIGE DOWNLOADS

START 1. FEBRUAR 2018

Undervisning 2 aftener om ugen i 20 uger + afgangsprojekt på 8 uger

STØTTEMULIGHED

Du kan søge kompetencefonde om deltagerprisen. Kontakt dit fagforbund om hvilken kompetencefond der er relevant for dig.