Praktik

Hvis du studerer på Erhvervsakademi Sjælland skal du undervejs i dit studie på et obligatorisk praktikophold i en virksomhed. Langt de fleste af akademiets uddannelser har praktikophold, der varer i tre måneder, men opholdet kan også være kortere eller længere.

Når du som studerende kommer i praktik får du en unik chance for at få prøvet teori af i praksis. Virksomheden får til gengæld en ekstra medarbejder og mulighed for at få løst en række opgaver.

Der er mange fordele ved et praktikophold:

Virksomheden får
• nye kræfter og nye faglige perspektiver
• et uforpligtende møde med en potentiel medarbejder
• mulighed for at få løst et konkret problem.

Praktikanten får
• relevant erhvervserfaring
• fagligt netværk
• bedre jobchancer
• mulighed for at prøve fagteori af i praksis.

Husk: Inden praktikopholdet skal virksomheden sørge for at:
• lave praktikaftalen med den studerende
• forberede opgaver, så der er noget den studerende kan gå i gang med
• have en arbejdsplads klar i form af skrivebord med videre
• snakke med medarbejderne om, hvad praktikanten skal lave
• aftale med uddannelsesstedet, hvem der er fast kontaktperson i virksomheden
• sikre sig, at praktikanten omfattes af virksomhedens arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring.

Forsikringsregler
Studerende i praktik er jf. bekendtgørelse nr. 937 af 26/11/2003 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. omfattet af Lov om arbejdsskadesikring. De studerende skal således være omfattet af praktikvirksomhedernes arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring i lighed med almindelige arbejdstagere.

Vi tager praktikanter ind, fordi vi gerne vil bidrage med praktisk viden til de uddannelser, vi rekrutterer fra. Til gengæld får de studerende indblik i, hvad der venter dem efter deres uddannelse.
Per Malmos, Direktør
Se flere nyheder