Menu

Samarbejde på tværs af afdelinger i EASJ

Én uddannelse – på flere afdelinger. På Erhvervsakademi Sjælland udbyder vi typisk vores uddannelser flere steder i vores dækningsområde, så vi giver vores studerende mulighed for at vælge deres ønske-studie et sted tæt på, hvor de bor.

Det giver nogle fordele, men stiller også krav om en tæt koordinering og et godt samarbejde. Vores Bachelor i International Handel og Markedsføring udbyder vi i både Næstved og Roskilde, og her arbejder vi tæt sammen om både det faglige indhold, pædagogikken og den helt praktiske planlægning af undervisningsforløb og fag. Uddannelsens valgfag udbyder vi som ét udbud, hvor de studerende kan vælge fra både Næstveds og Roskildes fagudbud.

Som en del af det tætte samarbejde har vi på uddannelsen til Bachelor i International Handel og Markedsføring holdt et 2-dags internat-workshop, hvor alle undervisere og studielederne fra både Næstved og Roskilde deltog. Vi fik diskuteret både den praktiske undervisning, pædagogiske udfordringer, planlagt valgfagsforløb og talt om visionerne for uddannelsen i EASJ-regi. Og så fik vi ‘rystet’ lærerholdet godt sammen og lært hinanden at kende.

En Uddannelse 549

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

X
X