Menu

Studievejledere

Her finder du en komplet oversigt over alle vores studievejledere

Erhvervsakademi Sjælland, EASJ, har uddannelser på både fuldtid og deltid. EASJ udbyder 25 fuldtidsuddannelser (AK og PBA) og en lang række deltidsuddannelser (AU og diplomuddannelser) og har omkring 3000 ”årsstuderende” (STÅ) på fuldtidsområdet. Dertil kommer studerende og kursister på deltidsområdet.

EASJ udbyder videregående uddannelser, men også erhvervssamarbejder og udviklingsprojekter. Fælles for alle aktiviteterne er, at de er dybt forankrede i praksis, det vil sige de beskæftigelsesområder, som uddannelserne retter sig mod.

  • EASJ er et regionalt funderet erhvervsakademi, der uddanner medarbejdere til erhvervslivet, og EASJ bidrager til samfundets vækst ved at gøre det effektivt og i tæt samspil med aftagerne
  • EASJ har et særligt fokus på at uddanne alle dem, der ikke automatisk tager toget til København
  • EASJ underviser og udvikler til gavn for det nødvendige kompetenceløft af arbejdsstyrken

EASJ har godt 240 medarbejdere fordelt på fem campusbyer. Desuden har EASJ et rektorat og et efteruddannelsessekretariat, der begge tager sig af tværgående opgaver og koordinering.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

X
X