Relaterede links

Økonomi og SU

Som studerende på Erhvervsakademi Sjælland er du berretiget til at få SU

Hvad koster studiet?
For danske studerende er Erhvervsakademi Sjællands uddannelser gratis, men der skal beregnes udgifter til bøger, papir, fotokopier, lommeregner, kittel m.m. Disse ting beløber sig til mellem 8000  og 10.000 kr. for det 2-årige studium. Derudover skal der på nogle studier beregnes ca. 1000 kr. for deltagelse i ekskursioner (virksomhedsbesøg) til dækning af transport og overnatning.

SU (Statens Uddannelsesstøtte) – Hvordan, hvad og hvem, hvis det driller?
Danske studerende på en af Erhvervsakademi Sjællands uddannelser er SU-berettigede. Satserne for legater og lån kan du finde på www.su.dk.
Det er SU styrelsens holdning, at SU skal køre elektronisk og den studerende skal klare de fleste tiltag selv via minSU. Der er lavet udførlige vejledninger på su.dk, som giver dig svar på langt de fleste spørgsmål. Forsøg derfor selv først på su.dk, inden du kontakter skolens SU konsulenter.  Har du – efter at have forsøgt selv på su.dk - fortsat uafklarede spørgsmål omkring din SU, skal du henvende dig til din studievejleder. Det kan fx være spørgsmål som:

  • Hvordan laver jeg en ansøgning?
  • Hvor lang tid går der før jeg får SU?
  • Hvordan skal jeg klare mig økonomisk, hvor meget må jeg tjene – osv?

Har du et konkret problem med din SU, som kræver behandling, skal du kontakte den SU-administrative på din campus. Det kan være problemer som:

    • manglende udbetaling
    • hvorfor er der kommet et krav?
    • fødselsklip, oplysningsskema med bilag til SU fra ikke-danske ansøgninger, m.m.

 

AFDELING STUDIEVEJLEDER SU-ADMINISTRATIV
EASJ ROSKILDE Birgit Munkvad / bimu@easj.dk / 5076 2655 Annelise Rasbo / anra@easj.dk / 5076 2654
EASJ SLAGELSE Susse Thrane / suth@easj.dk / 5076 2775 Louise Lund Kortbek / loko@easj.dk / 5076 2693
EASJ NÆSTVED Karin Pedersen / kape@easj.dk / 5076 2199 Jeanette Holm Jakobsen / jeja@easj.dk / 5076 2617
EASJ KØGE Lene Knudsen / lekn@easj.dk / 5076 2626 Lene Holm / leho@easj.dk / 5076 2627
EASJ NYKØBING Lene Knudsen / lekn@easj.dk / 5076 2626 Lene Holm / leho@easj.dk / 5076 2627

 

Sådan søger du om SU
Du søger SU i minSU på su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID. Du kan bestille NemID via nemid.nu - Det tager noget tid at få koden, så bestil den i god tid.

Se mere om SU på www.su.dk

Ungdomskortet giver dig rabat på offentligt transport mellem din skole og bopæl
Med et Ungdomskort kan du rejse billigt til og fra dit uddannelsessted i Danmark. Derudover giver Ungdomskort dig mulighed for at rejse rundt i Danmark til nedsat pris.

Ungdomskortet fungerer som et månedskort, som du skal vise til buschauffører, når du stiger på bussen og til kontrollører i tog og metro.

Er du studerende på en videregående uddannelse, og går du på en uddannelse, der er godkendt til SU, kan du få Ungdomskort til din daglige transport til og fra dit uddannelsessted, hvis du opfylder betingelserne.

Først skal du godkendes til et Ungdomskort. Det foregår på ungdomskort.dk.
Du bliver godkendt ved at logge ind med NemID fra forsiden (trin 1). Når du er godkendt, viderestilles du til trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort (trin 2), hvor du skal bestille og betale dit Ungdomskort. Du får kortet tilsendt med posten cirka 14 dage efter du har bestilt det.

NB: Hvis du er ny studerende skal du søge om SU, før du kan søge om at få et Ungdomskort. Vent desuden to dage, fra du har søgt om SU, før du søger om ungdomskortet. Du kan søge om SUminSU.

Nye regler om SU og studieaktivitet
Begynder du på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere og får SU, mens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen (svarende til 30 ECTS) i forhold til det antal SU-klip, du har fået til uddannelsen. Bliver du forsinket mere end 6 måneder, vil din SU blive stoppet.
Går du på en uddannelse, du er startet på før 1. juli 2016, gælder de tidligere regler om, at du maksimalt må være 12 måneder forsinket, før din SU bliver stoppet, fortsat.
Vi kontrollerer løbende din studieaktivitet. Læs mere om SU-reglerne på su.dk.

 

Læs mere på

SU