Menu

Vellykket afslutning på Education2Employment projektet

Igennem det seneste år har EASJ i samarbejde med KEA og Cphbusiness samarbejdet om pilotprojektet ”Education2Employment” (E2E). Som et foreløbigt punktum for projektet blev der d. 17. januar i Odense afholdt et større videndelingsseminar.

E2E-Projektet har haft som formål, at rette fokus på, hvordan vi som institutioner kan skaber bedre forudsætninger for, at vores internationale studerende bliver fastholdt på det danske arbejdsmarked efter endt uddannelsesforløb.

Ved videndelingsseminaret d. 17/1 havde de fem projekter, som alle havde modtaget tilskud fra Uddannelses – og Forskningsministeriet, til at styrke fastholdelsen af internationale studerende, sat hinanden stævne. Foruden E2E-projektet var der repræsenteret projekter forankret på henholdsvis Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi Sydvest, UC Nordjylland og VIA University College.

Seminaret satte rammen for en meget spændende og levende debat, hvor de mere end 80 deltagere fik rig lejlighed til at byde ind med deres egne erfaringer og anbefalinger i relation til, hvordan de selv har arbejdet med deres internationale dimittender og overgangen til det danske arbejdsmarked. De 5 projekter fik ligeledes belyst, at på trods af at de hver især oplevede mange af de samme udfordringer i arbejdet med fastholdelse af internationale studerende, havde man også angrebet problemstillingen på vidt forskellige måder, afhængig af, hvor i landet man har arbejdet, hvor mange studerende man har valgt, at målrette sine indsatser og hvilke virksomheder, brancheorganisationer m.m. man havde arbejdet med.

Mens nogle projekter havde valgt at arbejde målrettet med relativt få studerende og skabe konkrete virksomhedsforløb for deres studerende, havde andre tillagt deres projekt en mere holistisk profil, som skabte tilbud og redskaber til en bredere skare af studerende.

Da dagen var omme kunne de deltagende institutioner på seminaret således også drage hjem med en bred palet af muligheder for at styrke arbejdet med fastholdelse af internationale dimittender.

E2E-projektets gennemførelse
For vores eget E2E-projekt har det som udgangspunkt været vigtigt at få identificeret en række af de udfordringer, som vores internationale studerende står overfor når de skal tage springet fra den trygge tilværelse som studerende til, at skabe sig en karriere på det danske arbejdsmarked. I forbindelse med en større undersøgelse foretaget i foråret 2016, viste det sig ikke overraskende, at danske sprogkompetencer og manglende professionelle netværk, var blandt de faktorer, som de internationale studerende har fundet særligt udfordrende, ved etablere sig på det danske arbejdsmarked.

Men også mere håndgribelige forhold, som vejledning i, hvordan man udvikler en professionel profil, som passe netop ind i en dansk arbejdsmarkedsoptik, har vist sig at være meget efterspurgt.
E2E projektet har derfor også igennem det seneste år valgt at fokusere på, at skabe konkrete aktiviteter for vores internationale studerende som kunne imødekomme deres efterspørgsel på karrierevejledning og som netop vil kunne gøre overgangen til det danske arbejdsmarked mere tilgængelig.

I foråret og det tidlige efterår 2016 afviklede E2E-projektet således en lang række aktiviteter i forbindelse med de såkaldte International Afternoon Seesions, som har bestået af LinkedIn – og CV-workshops, interkulturelle workshops med introduktion til det danske arbejdsmarked og dansk virksomhedskultur og meget mere.

Ligeledes indledte E2E-projektet et samarbejde med Copenhagen Capacity, som blandt andet arbejder med Talent Attraction i Øresundsregionen. Sammen med Copenhagen Capacity udvikledes E2E Ambassador programmet, som gav en gruppe særligt motiverede studerende muligheden for, at blive sat direkte i forbindelse med virksomheder, som efterspurgte internationale profiler.
Som afslutning på E2E-projektet afviklede projektet sidst på året den stort anlagte E2E Career Fair, som samlede mere end 400 internationale studerende og en lang række danske virksomheder og brancheorganisationer.

Karrieremessen blev meget fint modtaget af både studerende og virksomheder og vi har en forhåbning om at kunne lancere en E2E Career Fair Vol. II i efteråret 2017.

Sideløbende med de aktiviteter som har været direkte målrettet vores internationale studerende har E2E-projektet arbejdet fokuseret på, at eksponere vores Erhvervsakademier og internationale studerende overfor det danske arbejdsmarked og de erhvervssektorer, som viser særlig stor efterspørgsel på arbejdskraft. Det har vist sig overraskende, hvor mange virksomheder, som ikke er bekendt med Erhvervsakademierne og den del af uddannelsessektoren vi repræsenterer. Der skal derfor også lægges en fortsat stor indsats for at gøre opmærksom på os og vores studerende.

E2E-projektet havde sin formelle afslutning i forbindelse med videndelingsseminaret i Odense.

De tre partnere i projektet har dog en forhåbning om, at de initiativer, som i det forgangne år er blevet iværksat vil kunne fortsætte og at fastholdelse af vores internationale dimittender og beskæftigelse af vores studerende i almindelighed vil forankre sig, som en fast bestanddel i det strategiske arbejde i de kommende år.

Akademichef på EASJ Køge, Jørgen Heramb, vil gerne takke Anne-Kathrine Skadhauge, Vibeke Sandau, Sabina Rolsted og Celeste Holmbye for deres indsats i projektet og alle afdelinger i forhold til deres indsats til E2E Career Fairen sidst i november.

 

 

E2E Billede 549

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

X
X