Menu

Ansøg om optagelse på en Top-Up

Tillykke – du er nu tæt på at ansøge om optagelse på en af vores TOP-UP-overbygninger. Men inden du ansøger, så brug et øjeblik på at læse længere nede på siden om, hvad der sker fra du ansøger, til du får svar, vigtige datoer, lov om dobbeltuddannelse, optagelseskrav, optagelsesportalen, og meget anden vigtig information.

ANSØG OM OPTAG PÅ TOP-UP MED VINTERSTART
Top-Up bacheloruddannelserne bygger ovenpå en 2-årig erhvervsakademiuddannelse.

Du ansøger om optagelse online via >> EASJ’s Ansøgningsportal fra 15. september.

Bemærk: Ikke alle uddannelser har vinteroptag.

Ansøgningsfristerne for vinteroptag er:
15. oktober for Non-EU ansøgere og ansøgere med anden baggrund end en dansk erhvervsakademiuddannelse
1. december for alle andre ansøgere

ANSØG OM OPTAG PÅ TOP-UP MED SOMMERSTART
Top-Up bacheloruddannelserne bygger ovenpå en 2-årig erhvervsakademiuddannelse.

Du ansøger om optagelse online via >> EASJ’s Ansøgningsportal

Ansøgningsfristerne for sommeroptag er:
15. marts for Non-EU ansøgere og ansøgere med anden baggrund end en dansk erhvervsakademiuddannelse
1. juni for alle andre

ANSØGNINGSFRISTER DANSKE ANSØGERE

Top-Up Bachelor sommerstart
15. marts – ansøgere med andre kvalifikationer end en dansk erhvervsakademiuddannelse
1. juni – øvrige ansøgere

Top-Up Bachelor vinterstart
15. oktober – ansøgere med andre kvalifikationer end en dansk erhvervsakademiuddannelse
1. december – øvrige ansøgere

december, 2018

Ingen events

 • Hvornår er fristen for ansøgning om optagelse på top-up uddannelser?

TOP-UP UDDANNELSER TIL SOMMEROPTAG:
15. marts:
– Alle non-EU ansøgere
– Danske og EU ansøgere med en anden baggrund end en dansk erhvervsakademiuddannelse
1. juni:
– Alle danske og EU ansøgere med en dansk erhvervsakademiuddannelse.
– Bemærk frist for ansøgning til Jordbrugsvirksomhed, Digital Konceptudvikling, Innovation og Entrepreneurship og International Handel og Markedsføring ekstraordinært forlænget til 1. juli 2018

TOP-UP UDDANNELSER TIL VINTEROPTAG:
15. oktober:
– Alle non-EU ansøgere
– Danske og EU ansøgere med en anden baggrund end en dansk erhvervsakademiuddannelse
1. december:
– Alle danske og EU ansøgere med en dansk erhvervsakademiuddannelse

 • Jeg har allerede gennemført én videregående uddannelse – kan jeg tage en ny på EASJ?
  I 2017 er der trådt en ny lov i kraft om dobbeltuddannelse. Man kan ikke længere tage en ny videregående uddannelse på samme eller lavere niveau, end den uddannelse man allerede har taget. Der findes dog undtagelser, f.eks. hvis uddannelsen er afsluttet for mere end seks år siden, så vi anbefaler på det kraftigste, at du læser reglerne grundigt igennem her.
 • Hvor og hvordan ansøger jeg digitalt?
  Ansøgning sker via >> EASJ’s Ansøgningsportal. Der linkes til >> EASJ’s Ansøgningsportal fra ansøg-siderne i den periode, det er muligt at ansøge.
 • Hvor kan jeg finde informationer om merit?
  Du skal kontakte studievejlederen på den pågældende uddannelse. Se kontaktoplysninger på uddannelsens side eller på siden kontakt.
 • Hvor ligger uddannelserne?
  EASJ har 5 afdelinger i: Køge, Roskilde, Næstved, Nykøbing F. og Slagelse. Nogle uddannelser udbydes på flere af vores afdelinger. Du kan besøge afdelingssiderne ved at klikke på kortene på siden kontakt
 • Hvilke adgangskrav er der?
  Det varierer fra uddannelse til uddannelse. Du kan se adgangskravene på uddannelsens egen side.
 • Afholder EASJ åbent hus?
  EASJ’s afdelinger holder åbent hus på forskellige datoer. På afdelingssiderne fremgår de af kalenderen i højre side. Datoer for åbent hus står også i kalenderen på forsiden.
 • Hvordan modtager jeg information om min ansøgning undervejs?
  Al kommunikation om din ansøgning foregår via >> EASJ’s Optagelsesportal
 • Er der uddannelser med ledige pladser?
  Alle ansøgere får løbende svar på, om de er optagede eller ej. Får du afslag, kan du med fordel kigge på forsiden af easj.dk, hvor vi lister evt. ledige pladser. Du kan også se siden ledige pladser. Det kan jo være, at der er en uddannelse, der ligger tæt på dit oprindelige valg. Ansøgning til evt. ledige pladser skal ske via >> EASJ’s Ansøgningsportal.
 • Har du brug for at vedhæfte PDF-filer i din ansøgning?
  Du kan lave andre typer dokumenter om til PDF via denne gratis online-pdf-printer.

FIK DU IKKE SVAR PÅ DIT SPØRGSMÅL HER?
Så kontakt studieadministration eller studievejleder, på den uddannelse du søger om optagelse på.
Kontaktoplysningerne finder du på uddannelsens egen side eller ved at søge her.

 • Hvornår og hvor får jeg svar?
  Hvis du søger om optagelse på en ledig plads får du svar løbende frem til studiestart via >> EASJ’s Optagelsesportal
  Hvis du søger om optagelse på en ledig plads til studiestart i februar, får du svar via >> EASJ’s Optagelsesportal
 • Skal jeg sige ja tak eller nej tak til en studieplads?
  Ja, du skal huske at takke ja/nej via >> EASJ’s Optagelsesportal
 • Hvad hvis jeg får afslag?
  Hvis du får afslag fra EASJ modtager du afslaget via >> EASJ’s Optagelsesportal
 • Hvornår skal jeg starte?
  Studiestart er typisk mandag i uge 36 for sommerstart og mandag i uge 6 for vinterstart. Du vil modtage brev/e-mail fra dit nye studium med oplysninger om studiestart.
 • Hvor kan jeg ansøge om SU?
  Du kan tilmelde dig/ansøge om SU via www.su.dk
 • Hvornår kan jeg ansøge om SU?
  Du kan ansøge SU 14 dage efter at du har modtaget optagelsesbrevet. Du kan søge SU via www.su.dk
 • Hvor kan jeg læse om mine praktikmuligheder?
  Du kan læse mere om praktik her og du kan finde kontaktoplysninger på din praktikkoordinator her
 • Hvor kan jeg finde den studieordning, der er gældende for min uddannelse?
  Du finder studieordningerne på uddannelsens egen side.
 • Kan man få tilskud til transport til Erhvervsakademi Sjælland?
  Du kan søge om et uddannelseskort til offentlige transportmidler. Du skal selv søge det på www.ungdomskort.dk/. Når du er blevet godkendt så skal du bestille det via www.mitungdomskort.dk  – Se også siden om økonomi og transportrabat.
 • Hvor kan jeg bestille et studiekort?
  Alle studerende bliver fotograferet til studiekort kort efter studiestart. Du kan bestille dit studiekort på Fronter under ‘mit EASJ STUD.’
 • Hvornår er studiestart?
  Du vil modtage brev / e-mail fra dit nye studium med oplysninger om studiestart. Studiestart er typisk mandag i uge 36 for sommerstart og mandag i uge 6 for vinterstart. Studiestart vil desuden kunne ses i kalenderen på din uddannelses egen side. Nogle afdelingssider har et dokument med studiestartdatoer liggende til download – klik dig frem til afdelingerne her.
 • Hvor kan jeg se mine karakterer og studieresultater?
  Du kan finde de fleste oplysninger på Fronter. Se også siden for studerende.
 • Kan jeg få hjælp til IT-opsætning?
  Du kan få hjælp til IT gennem EASJ IT Helpdesk.

Fra og med sommeroptagelsen 2017 er indført nogle begrænsninger i at tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført. Læs mere på Uddannelsesguiden.

Relevant dokumentation i dispensationsansøgning på EASJ

 • På EASJ vil relevant dokumentation for en dispensationsansøgning angående tidligere gennemført uddannelse, som er mindst 6 år gammel, være upload af eksamensbevis til www.optagelse.dk
 • Relevant dokumentation for dispensationsansøgning på baggrund af helbredsmæssige årsager vil være en lægeerklæring desangående uploaded til www.optagelse.dk

Uddannelser, der ikke er omfattet af reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse på EASJ
På EASJ er følgende uddannelser ikke omfattet af ovennævnte regel, og disse kan søges på almindelige vilkår – også selv om du i forvejen har en videregående uddannelse på samme eller højere niveau:

 • El-installatør
 • VVS-Installatør

Retsgrundlag

Reglerne om dobbeltuddannelse er fastsat i: Bekendtgørelse nr. 1495 af 11/12/2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, § 13.

Hvordan søger jeg EASJ’s internationale uddannelser
Hvis du ønsker at søge om optagelse på en af vores top-up uddannelser, skal du søge via >> EASJ’s Ansøgningsportal.
Ansøgningsfrister for internationale ansøgere:
Hvis du søger om optagelse med en international uddannelsesbaggrund, kan der være andre ansøgningsfrister end for ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen.
Top-up uddannelser sommeroptag
15. marts:
– Alle non-EU ansøgere
– Danske og EU ansøgere med en anden baggrund end en dansk erhvervsakademiuddannelse
1. juni:
– Alle danske og EU ansøgere med en dansk erhvervsakademiuddannelse

Top-up uddannelser til vinteroptag
15. oktober:
– Alle non-EU ansøgere
– Danske og EU ansøgere med en anden baggrund end en dansk erhvervsakademiuddannelse
1. december:
– Alle danske og EU ansøgere med en dansk erhvervsakademiuddannelse

Svar på ansøgning
Når du har søgt om optagelse på en af vores fuldtidsuddannelser, kan du følge hele processen på Erhvervsakademi Sjællands Optagelsesportal.
Så snart der sker noget i din sag, vil vi informere dig om dette via portalen, dette gælder også besked om optag.

Hvis du har yderligere spørgsmål til din ansøgning, kan du henvende dig til det internationale optagelsessekretariat på apply@zibat.dk

Erhvervsakademi Sjælland foretager en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra de nævnte kriterier. Denne helhedsvurdering kan eventuelt suppleres med en samtale med ansøgeren.
Frist for modtagelse af dokumentation er den samme som ansøgningsfristen eller efter aftale. Se nederst på siden, hvordan de enkelte kriterier kan dokumenteres.
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på EASJ. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.
Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.
På engelsksprogede uddannelser på EASJ kræves engelsk på mindst B-niveau.

PBA International Handel og Markedsføring (top-up)
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring fra Danmark og/eller i udlandet (minimum 3 måneder og erhvervet inden for de seneste 2 år)
• Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
• Relevant supplerende uddannelse
• Motiveret ansøgning
• Evt. optagelsessamtale

PBA Web Udvikling (top-up)
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring fra Danmark og/eller i udlandet (minimum 3 måneder og erhvervet inden for de seneste 2 år)
• Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
• Relevant supplerende uddannelse
• Motiveret ansøgning
• Evt. optagelsessamtale

PBA Innovation og Entrepreneurship (top-up)
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring fra Danmark og/eller i udlandet (minimum 3 måneder og erhvervet inden for de seneste 2 år)
• Motiveret ansøgning
• Evt. optagelsessamtale

PBA Digital Koncept Udvikling (top-up)
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring fra Danmark og/eller i udlandet (minimum 3 måneder og erhvervet inden for de seneste 2 år)
• Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
• Motiveret ansøgning
• Evt. optagelsessamtale

PBA Jordbrug (top-up)
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Erhvervsakademiuddannelsen til jordbrugsteknolog eller anden relevant erhvervsakademiuddannelse.

Pr. 20-12-2017 blev det varslet, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

HVORDAN DOKUMENTERER JEG KRITERIERNE?
Vi foretager en helhedsvurdering af dine kvalifikationer og dit studiepotentiale på baggrund den indsendte dokumentation. Det er ikke nødvendigvis alt det nedenstående, du skal sende.

Send kun dokumentation til de kriterier, som er nævnt ved den eller de uddannelser, som du søger.

Udlandsophold
Studieophold, lønnet/ulønnet arbejde, rejse, volontørtjeneste i faglig sammenhæng. Minimum 3 måneder. Vedlæg en beskrivelse af ophold/udbytte (max 1 A-4 side) og kopi af flybillet ud og hjem.

Relevant erhvervsfaring
Vi lægger vægt på relevant erhvervsarbejde, så derfor skal du fremhæve, hvilke opgaver du har haft, der er relevante i forhold til den søgte uddannelse.
Dokumentation sker i form af en udtalelse fra arbejdsgiver indeholdende: periode, antal timer pr. uge og arbejdsopgaver, samt via en evt. uddybning i dit CV.
Arbejdserfaring (praktik) der indgår som en del af en uddannelse tæller ikke med.

Karakterer
Kopi af originale karakterudskrifter eller eksamenspapirer fra din adgangsgivende uddannelse. Hvis du har flere adgangsgivende eksaminer, så skal du medsende karakterer fra alle.

Motiveret ansøgning
Den motiverede ansøgning kan sammenlignes med en jobansøgning. Du skal bruge den til at vise os, hvorfor vi skal optage dig.Her kommer nogle af de emner, du kan tage med i din ansøgning:

 • Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse?
 • Hvad vil gøre dig til en god studerende? Her kan du komme ind på relevante erfaringer fra arbejde, rejser m.v., der har givet modenhed. Her kan du også beskrive det, du har skrevet ind i ansøgningsskemaet, og sendt dokumentation på (under arbejde, rejser, andre studier osv.)
 • Hvad ved du om uddannelsen, og hvorfor passer den til dig?

Ansøgningen må fylde max. 1 A4-side, og husk, det er ikke et CV. Du skal ikke have alt med, som du har foretaget dig, kun det, der kan overbevise os om, at du skal optages. Hvis du søger ind på en international uddannelse, skal du skrive på engelsk.

Værnepligt/udstationering som led i kontrakt med forsvaret
Dokumentation fra forsvaret med angivelse af periode

Højskoleophold, Frivilligt arbejde etc.
Vi lægger vægt på andre relevante aktiviteter, der har givet dig kompetencer i forhold til den søgte uddannelse. Dokumentation kan f.eks. være:

 • Højskole- eller kursusbevis (højskole og kurser), evt. suppleret med beskrivelse af indhold/udbytte
 • En udtalelse fra arbejdsgiver indeholdende: periode, antal timer pr. uge og arbejdsopgaver, (frivilligt arbejde)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

X
X