Menu

ANSØGNING & FAQ

Kan jeg få SU? Hvor får jeg svar? Er du ikke kommet ind? Få svar på dine spørgsmål her på siden.

 • Hvornår er fristen for Kvote 2?
  Den 15. marts kl. 12.00
 • Hvornår er fristen for Kvote 1?
  Den 5. juli kl. 12.00
 • Jeg har allerede gennemført én videregående uddannelse – kan jeg tage en ny på EASJ?
  I 2017 er der trådt en ny lov i kraft om dobbeltuddannelse. Man kan ikke længere tage en ny videregående uddannelse på samme eller lavere niveau, end den uddannelse, man allerede har taget. Der findes dog undtagelser, f.eks. hvis uddannelsen er afsluttet for mere end 6 år siden, så vi anbefaler på det kraftigste, at du læser reglerne grundigt igennem her.
 • Hvor og hvordan ansøger jeg digitalt?
  Ansøgning via kvote 1 og 2 sker via Optagelse.dk – brug linket her på siden
 • Hvor og hvordan ansøger jeg på andre måder end via kvote 1 og 2?
  Uden for kvote 1 og 2-ansøgningsfristerne (fx efteroptag på sommerhold hhv. vinterhold)  skal du søge via >> EASJ’s Ansøgningsportal. Der linkes her på siden til  >>EASJ’s Ansøgningsportal i den periode af året , hvor der ikke kan søges via Den Koordinerede Tilmelding (ultimo juli til ultimo januar). Her kan du søge de uddannelser, der er ledige pladser på.
 • Hvor kan jeg finde informationer om merit?
  Du skal kontakte studievejlederen på den pågældende uddannelse. Se kontaktoplysninger på uddannelsens side eller på siden kontakt.
 • Hvor ligger uddannelserne?
  EASJ har 5 afdelinger i: Køge, Roskilde, Næstved, Nykøbing F. og Slagelse. Nogle uddannelser udbydes på flere af vores afdelinger. Du kan besøge afdelingssiderne ved at klikke på kortene på siden kontakt
 • Hvilke adgangskrav er der?
  Det varierer fra uddannelse til uddannelse. Du kan se adgangskravene på uddannelsens egen side.
 • Afholder EASJ åbent hus?
  EASJ’s afdelinger holder åbent hus på forskellige datoer. På afdelingssiderne fremgår de af kalenderen i højre side. Åbent hus står også i kalenderen på forsiden.
 • Hvordan modtager jeg information om min ansøgning undervejs?
  Al kommunikation om din ansøgning foregår via >> EASJ’s Optagelsesportal
 • Er der uddannelser med ledige pladser?
  Alle ansøgere får svar den 28. juli på, om de er optagede eller ej. Får du afslag, kan du med fordel kigge på forsiden af easj.dk, hvor vi lister evt. ledige pladser. Du kan også se siden ledige pladser. Det kan jo være, at der er en uddannelse, der ligger tæt på dit oprindelige valg. Ansøgning til evt. ledige pladser skal ske via >> EASJ’s Ansøgningsportal.
 • Har du brug for at vedhæfte PDF-filer i din ansøgning?
  Du kan lave andre typer dokumenter om til PDF via denne gratis online-pdf-printer.

FIK DU IKKE SVAR PÅ DIT SPØRGSMÅL HER?
Så kontakt studieadministration eller studievejleder, på den uddannelse du søger om optagelse på.
Kontaktoplysningerne finder du på uddannelsens egen side eller ved at søge her.

 • Hvornår og hvor får jeg svar?
  Svar modtages på EASJ’s Optagelsesportal
  Hvis du søger om optagelse via kvote 1 eller 2, får du svar på din ansøgning den 28. juli
  Hvis du søger om optagelse på en ledig plads til studiestart i september ved efteroptaget mellem den 28/7 og primo september, gives der svar løbende frem til studiestart via EASJ’s Optagelsesportal
  Hvis du søger om optagelse på en ledig plads til studiestart i februar ved efteroptaget mellem den 15/9 og den 1/12, gives der svar løbende frem til studiestart via EASJ’s Optagelsesportal
 • Skal jeg sige ja tak eller nej tak til en studieplads?
  Ja, du skal huske at takke ja/nej via EASJ’s Optagelsesportal
 • Hvad hvis jeg får afslag?
  Hvis du får afslag fra EASJ, fordi du ikke opfylder adgangskravene, modtager du afslaget via EASJ’s Optagelsesportal
  Hvis du ikke bliver optaget på nogen af de uddannelser du har søgt via Optagelse.dk, får du den 28. juli besked om dette fra Den Koordinerede Tilmelding.
 • Hvornår skal jeg starte?
  Studiestart er typisk mandag i uge 36 for sommerstart og mandag i uge 6 for vinterstart. Du vil modtage brev/e-mail fra dit nye studium med oplysninger om studiestart.
 • Hvor kan jeg ansøge om SU?
  Du kan tilmelde dig/ansøge om SU via www.su.dk
 • Hvornår kan jeg ansøge om SU?
  Du kan ansøge SU 14 dage efter at du har modtaget optagelsesbrevet. Du kan søge SU via www.su.dk
 • Hvor kan jeg finde information om SU og transporttilskud her på siden?
  Det kan du finde her.
 • Hvor kan jeg læse om mine praktikmuligheder?
  Du kan læse mere om praktik her og du kan finde kontaktoplysninger på din praktikkoordinator her
 • Hvor kan jeg finde den studieordning, der er gældende for min uddannelse?
  Du finder studieordningerne på uddannelsens egen side.
 • Kan man få tilskud til transport til Erhvervsakademi Sjælland?
  Du kan søge om et uddannelseskort til offentlige transportmidler. Du skal selv søge det på http://www.ungdomskort.dk/. Når du er blevet godkendt så skal du bestille det via www.mitungdomskort.dk  – Se også siden om økonomi og transportrabat.
 • Hvor kan jeg bestille et studiekort?
  Alle studerende bliver fotograferet til studiekort kort efter studiestart. Du kan bestille dit studiekort på Fronter under ‘mit EASJ STUD.’
 • Hvornår er studiestart?
  Du vil modtage brev / e-mail fra dit nye studium med oplysninger om studiestart. Studiestart er typisk mandag i 36 for sommerstart og mandag i uge 6 for vinterstart. Studiestart vil desuden kunne ses i kalenderen på din uddannelses egen side. Nogle afdelingssider har et dokument med studiestartdatoer liggende til download – klik dig frem til afdelingerne her.
 • Hvor kan jeg se mine karakterer og studieresultater?
  Du kan finde de fleste oplysninger på Fronter. Se også siden for studerende.
 • Kan jeg få hjælp til IT-opsætning?
  Du kan få hjælp til IT gennem EASJ IT Helpdesk.

Fra og med sommeroptagelsen 2017 er indført nogle begrænsninger i at tage en ny videregående heltidsuddannelse på samme eller lavere niveau som den, du allerede har gennemført. Læs mere på Uddannelsesguiden.

Dispensationsansøgning på EASJ

• Sammen med din dispensationsansøgning skal du sende et dispensationsskema, som du kan udfylde digitalt. Sammen med skemaet finder du en vejledning til, hvilken dokumentation, der kan være relevant og nødvendigt i forbindelse med din dispensationsansøgning.
• Din ansøgning skal være skriftelig og fylde mellem 1-2 A4 sider. Den skal kort redegøre for din situation og de forhold, du mener kan give grundlag for en dispensation.
• Husk at uploade anden relevant dokumentation, afhængigt af hvad du søger dispensation for.
• Dispensationsansøgningen og anden relevant dokumentation skal uploades på www.optagelse.dk inden for tidsfristen. Hvis der mangler dokumentation, skal du uploade dokumentationen inden en given tidsfrist ellers vil du modtage afslag på din dispensationsansøgning.
• Vi træffer afgørelser på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte sag
• VÆR OPMÆRKSOM PÅ at en dispensationsansøgning ikke er en ansøgning om optagelse. Du skal ansøge om optagelse via http://www.optagelse.dk/
• BEMÆRK: Imødekommelse af en dispensationsansøgning er ikke en garanti for, at du bliver tilbudt en studieplads på den uddannelse, du søger om optagelse på.
• Du vil senest få svar på din ansøgning d. 28. juli, hvor du også vil få svar på, om du er optaget.

Uddannelser, der ikke er omfattet af reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse på EASJ
På EASJ er følgende uddannelser ikke omfattet af ovennævnte regel, og disse kan søges på almindelige vilkår – også selv om du i forvejen har en videregående uddannelse på samme eller højere niveau:

 • El-installatør
 • VVS-Installatør

Retsgrundlag

Reglerne om dobbeltuddannelse er fastsat i: Bekendtgørelse nr. 1495 af 11/12/2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, § 13.

Individuel kompetencevurdering

• Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til optagelse på en af vores uddannelser, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil EASJ vurdere om du har kompetencer, der kan sidestilles med adgangskravene til uddannelsen
• Du skal søge om optagelse i kvote 2 på Optagelse.dk senest d. 15. marts kl. 12.00
• I din ansøgning skal du under fanebladet ”Adgangsgrundlag” vælge ”Ingen adgangsgivende eksamen”
• Du skal vedlægge et dispensationsskema, hvor du markerer feltet ”Anerkendelse af tilsvarende kvalifikationer som et eller flere gymnasiale fag”
• HUSK at læse vejledningen, så du sikrer dig, at du får vedlagt alle relevante dokumenter til din ansøgning.
• BEMÆRK: En positiv vurdering er ikke en garanti for, at du bliver tilbudt en studieplads på den uddannelse, du søger om optagelse på.

Klage over afgørelse i forbindelse med optag og afgørelser

• Du kan klage over vores afgørelser, hvis du får afslag på optagelse samt helt eller delvist afslag på din dispensationsansøgning.
• Du kan kun klage over retslige forhold. Det betyder, at du kan klage over, om vi har behandlet din sag i overensstemmelse med forvaltningsloven og de gældende regler på uddannelsesområdet
• Klagen skal sendes til easj@easj.dk eller klager@easj.dk, inden for to uger fra den dato, hvor du modtager afgørelsen (jfr. §46 i Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser nr. 1495 af 11/12/2017)
• Vi besvarer din klage med en udtalelse, som du får mulighed for at kommentere på. Hvis du derefter ønsker at fastholde din klage, sender vi klagen, dine kommentarer samt anden relevant dokumentation til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Hvordan søger jeg EASJ’s internationale uddannelser

Alle som ønsker at søge om optagelse på erhvervsakademiuddannelser via kvote 1 og 2, skal søge online på >> www.optagelse.dk.

Hvis du vil ansøge en ledig plads på en fuldtidsuddannelse til sommeroptag, efter den 28. juli, skal du ansøge via >>  EASJ’s Ansøgningsportal.

Ansøgningsfrister for internationale ansøgere:
Hvis du søger om optagelse med en international uddannelsesbaggrund, kan der være andre ansøgningsfrister end for ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen.
Oversættelse af dokumenter
Husk at udenlandske eksamensbeviser skal være oversat til dansk eller engelsk af en certificeret oversætter, og at du skal vedhæfte både det originale bevis samt oversættelsen til din ansøgning om optagelse. Det gælder ikke eksamensbeviser fra de nordiske lande.

 Erhvervsakademiuddannelser sommeroptag
15. marts: Alle som søger med en udenlandsk eksamen til både kvote 1 og 2

Erhvervsakademiuddannelser til vinteroptag:
15. oktober: Alle non-EU ansøgere
1. december: Alle danske og EU ansøgere

Svar på ansøgning
Når du har søgt om optagelse på en af vores fuldtidsuddannelser, kan du følge hele processen på Erhvervsakademi Sjællands Optagelsesportal.
Så snart der sker noget i din sag, vil vi informere dig om dette via portalen, dette gælder også besked om optag.

Hvis du har yderligere spørgsmål til din ansøgning, kan du henvende dig til det internationale optagelsessekretariat på apply@zibat.dk

Erhvervsakademi Sjælland foretager en helhedsvurdering af ansøgningerne ud fra de nævnte kriterier. Denne helhedsvurdering kan eventuelt suppleres med en samtale med ansøgeren.
Frist for modtagelse af dokumentation via www.optagelse.dk (beviser m.m.) er den 5. juli, kl. 12. Se nederst på siden, hvordan de enkelte kriterier kan dokumenteres.
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven i dansk eller Dansk 3, modul 5 med minimum 7 i både skriftligt og mundtligt, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på EASJ. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.
Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.
På engelsksprogede uddannelser på EASJ kræves engelsk på mindst B-niveau.
For uddannelser, som udbydes på engelsk, findes kriterierne her: (indsæt link til https://www.easj.dk/apply_quota2_easj_zibat/)

Administrationsøkonom
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
• Relevant supplerende uddannelse fra Danmark og/eller udland
• Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
• Motiveret ansøgning

Autoteknolog
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit/resultat fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring (min. 1 måned) erhvervet i Danmark og/eller udlandet
• Motiveret ansøgning
• Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed

Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
• Relevant supplerende uddannelse i Danmark og/eller udland
• Relevant erhvervserfaring (minimum 3 måneder)
• Fagligt niveau og karakterer i dansk, engelsk, matematik
• Dokumenteret højskole- og udlandsophold (minimum 3 måneder)
• Motiveret ansøgning

Datamatiker
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
• Relevante fag fra adgangsgivende eksamen (f.eks. Programmering og Informationsteknologi)
• Fagligt niveau og karakterer i dansk, engelsk, matematik
• Relevant supplerende uddannelse fra Danmark og/eller udland
• Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
• Motiveret ansøgning

El-Installatør
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit/resultat fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring (min. 1 måned) erhvervet i Danmark og/eller udlandet
• Motiveret ansøgning
• Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed

Finansøkonom
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse, erhvervet i Danmark og/eller udland
• HHX fagpakke eller 1-årig HH
• Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
• Fagligt niveau og karakterer i dansk, engelsk og matematik/virksomhedsøkonomi
• Motiveret ansøgning

Handelsøkonom
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse, erhvervet i Danmark og/eller udland.
• HHX fagpakke eller 1-årig HH
• Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
• Fagligt niveau og karakterer i dansk, engelsk og matematik/virksomhedsøkonomi
• Motiveret ansøgning
• Evt. optagelsessamtale

Have- og parkingeniør, professionsbachelor
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Resultat af adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring, erhvervet i Danmark og/eller i udlandet (minimum 3 måneder)
• Relevant supplerende uddannelse i Danmark og/eller i udlandet
• Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, militærtjeneste på kontrakt eller frivilligt arbejde af minimum 3 måneders varighed
• Motiveret ansøgning

Jordbrugsteknolog
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
• Relevant HF-pakke på VUC
• Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) erhvervet i Danmark og/eller udlandet
• Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
• Motiveret ansøgning
• Evt. optagelsessamtale

Laborant
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
• Niveauer i kemi/bioteknologi, matematik, biologi, engelsk og dansk
• Opnåede karakterer i kemi/bioteknologi, matematik, biologi, engelsk og dansk
• Relevant supplerende uddannelse fra Danmark og/eller udland
• Relevant erhvervserfaring (min. 1 måned) erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
• Almen erhvervserfaring
• Skriftlig test i kemi og matematik

Adgangsberettigede ansøgere i kvote 2 bliver inviteret til en skriftlig test i basal kemi og matematik som en del af den pointgivning, der bruges til at udvælge de ansøgere, der bliver tilbudt en studieplads. Hvis du vælger ikke at deltage i testen, får du nul points for den, men du vil stadig få points i de andre optagelseskriterier. Testen har ikke betydning for din evt. chance for at få en studieplads via kvote 1.

Tidsplan
I midten af april sender vi indbydelse ud til alle adgangsberettigede ansøgere i e-boks, herunder også ansøgere, der er betinget adgangsberettigede.
Senest den 23. april skal du tilmelde dig til én af de datoer, hvor vi afholder test. Der står i indbydelsen, hvordan du tilmelder dig.

Testdatoer 2019:
– Torsdag den 2. maj kl. 17.00 i Roskilde
– Lørdag den 4. maj kl. 14.00 i både Roskilde og Slagelse
– Tirsdag den 8. maj kl. 17.00 i Slagelse

Der bliver ikke afholdt sygeprøve til kemi- og matematiktesten.

Logistikøkonom
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
• Relevant supplerende uddannelse
• Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
• Motiveret ansøgning

Markedsføringsøkonom
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier
• Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
• HHX fagpakke eller 1-årig HH
• Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
• Fagligt niveau og karakterer i dansk, engelsk og matematik/virksomhedsøkonomi
• Motiveret ansøgning

Multimediedesigner
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
• Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
• Relevant supplerende uddannelse
• Motiveret ansøgning

Produktionsteknolog
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit/resultat fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring (min. 1 måned) erhvervet i Danmark
• Motiveret ansøgning
• Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed

Procesteknolog (ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi)
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit/resultat fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring (min. 1 måned) erhvervet i Danmark og/eller udlandet
• Niveau og karakterer i engelsk, matematik og kemi/naturfag
• Motivation og arbejdsmarkedsparathed via en samtale

Adgangsberettigede ansøgere i kvote 2 bliver inviteret til en samtale om motivationen for at søge ind på uddannelsen samt tidligere aktiviteter og jobs. Samtalen indgår som en del af den pointgivning, der bruges til at udvælge de ansøgere, der bliver tilbudt en studieplads. Hvis du vælger ikke at deltage i samtalen, får du nul points for den, men du vil stadig få points i de andre optagelseskriterier. Samtalen har ikke betydning for din evt. chance for at få en studieplads via kvote 1.

Tidsplan
I midten af april sender vi indbydelse ud til alle adgangsberettigede ansøgere i e-boks, herunder også ansøgere, der er betinget adgangsberettigede. Der står i indbydelsen, hvordan du tilmelder dig, og hvornår vi senest skal have din tilmelding.

Vi holder samtaler på følgende datoer:
– Tirsdag den 30. april fra kl. 15.00
– Onsdag den 1. maj fra kl. 15.00
– Lørdag den 4. maj fra kl. 11.00

Alle samtaler afholdes i Roskilde.
Der bliver ikke afholdt erstatningssamtaler ved sygdom eller andre former for afbud.

Serviceøkonom
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring (min. 3 måneder) og/eller relevant erhvervsuddannelse erhvervet i Danmark og/eller i udlandet
• Dokumenteret højskoleophold, udlandsophold, værnepligt eller frivilligt arbejde af min. 3 måneders varighed
• Relevant supplerende uddannelse
• Motiveret ansøgning

VVS-Installatør
Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:
• Karaktergennemsnit/resultat fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring (min. 1 måned) erhvervet i Danmark

 

HVORDAN DOKUMENTERER JEG KRITERIERNE?
Vi foretager en helhedsvurdering af dine kvalifikationer og dit studiepotentiale på baggrund den indsendte dokumentation. Det er ikke nødvendigvis alt det nedenstående, du skal sende. Send kun dokumentation til de kriterier, som er nævnt ved den eller de uddannelser, som du søger.

Udlandsophold
Studieophold, lønnet/ulønnet arbejde, rejse, volontørtjeneste i faglig sammenhæng. Minimum 3 måneder. Vedlæg en beskrivelse af ophold/udbytte (max 1 A-4 side) og kopi af flybillet ud og hjem.

Relevant erhvervsfaring

Vi lægger vægt på relevant erhvervsarbejde, så derfor skal du fremhæve, hvilke opgaver du har haft, der er relevante i forhold til den søgte uddannelse.
Dokumentation sker i form af en udtalelse fra arbejdsgiver indeholdende: periode, antal timer pr. uge og arbejdsopgaver, samt via en evt. uddybning i dit CV.
Alternativt kan du bruge KOT arbejdsgivererklæring, som du finder på www.optagelse.dk

Karakterer
Kopi af originale eksamenspapirer fra gymnasium/erhvervsskole. Hvis et fag er taget på et højere niveau end krævet, men ikke er bestået, så skal du medsende karakterudskrift, som viser at du er bestået på det krævede niveau, eller et brev fra din skole, som bekræfter dette.
Egne udskrifter fra en karakterdatabase accepteres kun, hvis skolen har stemplet og underskrevet udskriften.
Hvis du har flere adgangsgivende eksaminer, så skal du medsende karakterer fra alle.
Ved ansøgning til Procesteknolog skal du også medsende bevis fra folkeskolen.

Motiveret ansøgning
På de fleste af vores uddannelser beder vi om en motiveret ansøgning, hvis du søger i kvote 2.
Den motiverede ansøgning kan sammenlignes med en jobansøgning. Du skal bruge den til at vise os, hvorfor vi skal optage dig.
Her kommer nogle af de emner, du kan tage med i din ansøgning:
1) Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse?
2) Hvad vil gøre dig til en god studerende? her kan du komme ind på relevante erfaringer fra arbejde, rejser m.v., der har givet modenhed. Her kan du også beskrive det, du har skrevet ind i ansøgningsskemaet, og sendt dokumentation på (under arbejde, rejser, andre studier osv.)
3) Hvad ved du om uddannelsen, og hvorfor passer den til dig.

Ansøgningen må fylde max. 1 A4-side, og husk, det er ikke et CV. Du skal ikke have alt med, som du har foretaget dig, kun det, der kan overbevise os om, at du skal optages. Hvis du søger ind på en international uddannelse, skal du skrive på engelsk.
Værnepligt/ udstationering som led i kontrakt med forsvaret
Dokumentation fra forsvaret med angivelse af periode

Højskoleophold, Frivilligt arbejde etc.
Vi lægger vægt på andre relevante aktiviteter, der har givet dig kompetencer i forhold til den søgte uddannelse. Dokumentation kan f.eks. være:
1) Højskole- eller kursusbevis (højskole og kurser), evt. suppleret med beskrivelse af indhold/udbytte
en udtalelse fra arbejdsgiver indeholdende: periode, antal timer pr. uge og arbejdsopgaver, (frivilligt arbejde)

HVORDAN DOKUMENTERER JEG KRITERIERNE?

Vi foretager en helhedsvurdering af dine kvalifikationer og dit studiepotentiale på baggrund den indsendte dokumentation. Det er ikke nødvendigvis alt det nedenstående, du skal sende. Send kun dokumentation til de kriterier, som er nævnt ved den eller de uddannelser, som du søger.

Udlandsophold
Studieophold, lønnet/ulønnet arbejde, rejse, volontørtjeneste i faglig sammenhæng. Minimum 3 måneder. Vedlæg en beskrivelse af ophold/udbytte (max 1 A-4 side) og kopi af flybillet ud og hjem.

Relevant erhvervsfaring
Vi lægger vægt på relevant erhvervsarbejde, så derfor skal du fremhæve, hvilke opgaver du har haft, der er relevante i forhold til den søgte uddannelse. Dokumentation sker i form af en udtalelse fra arbejdsgiver indeholdende: periode, antal timer pr. uge og arbejdsopgaver, samt via en evt. uddybning i dit CV. Alternativt kan du bruge KOT arbejdsgivererklæring, som du finder på www.optagelse.dk/ Arbejdserfaring (praktik) der indgår som en del af en uddannelse tæller ikke med.

Karakterer
Dokumentation for adgangsgivende eksamen
Kopi af originale eksamenspapirer fra gymnasium/erhvervsskole. Hvis et fag er taget på et højere niveau end krævet, men ikke er bestået, så skal du medsende karakterudskrift, som viser at du er bestået på det krævede niveau, eller et brev fra din skole, som bekræfter dette. Egne udskrifter fra en karakterdatabase accepteres kun, hvis skolen har stemplet og underskrevet udskriften. Hvis du har flere adgangsgivende eksaminer, så skal du medsende karakterer fra alle. Ved ansøgning til Procesteknolog skal du også medsende bevis fra folkeskolen.
Dokumentation for beståede elementer på en anden videregående uddannelse
Har du bestået fag og kurser fra en eller flere videregående uddannelser, som du ikke har afsluttet, skal du oplyse os om dette, så vi kan lave en meritvurdering. Merit betyder, at fag og kurser du tidligere har bestået, erstatter dele af din nye uddannelse. For at vi kan vurdere, om du kan få merit, skal du vedlægge dokumentation for de fag eller kurser, du har bestået. Dokumentationen skal indeholde dit fulde navn og dit cpr.nr., og det skal være underskrevet og stemplet af den pågældende uddannelsesinstitution.

Motiveret ansøgning
På de fleste af vores uddannelser beder vi om en motiveret ansøgning, hvis du søger i kvote 2.Den motiverede ansøgning kan sammenlignes med en jobansøgning. Du skal bruge den til at vise os, hvorfor vi skal optage dig.Her kommer nogle af de emner, du kan tage med i din ansøgning:
Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse? Hvad vil gøre dig til en god studerende? Her kan du komme ind på relevante erfaringer fra arbejde, rejser m.v., der har givet modenhed. Her kan du også beskrive det, du har skrevet ind i ansøgningsskemaet, og sendt dokumentation på (under arbejde, rejser, andre studier osv.) Hvad ved du om uddannelsen, og hvorfor passer den til dig.
Ansøgningen må fylde max. 1 A4-side, og husk, det er ikke et CV. Du skal ikke have alt med, som du har foretaget dig, kun det, der kan overbevise os om, at du skal optages. Hvis du søger ind på en international uddannelse, skal du skrive på engelsk.

Værnepligt/udstationering som led i kontrakt med forsvaret
Dokumentation fra forsvaret med angivelse af periode

Højskoleophold, Frivilligt arbejde etc.
Vi lægger vægt på andre relevante aktiviteter, der har givet dig kompetencer i forhold til den søgte uddannelse. Dokumentation kan f.eks. være:
– Højskole- eller kursusbevis (højskole og kurser), evt. suppleret med beskrivelse af indhold/udbytte
– En udtalelse fra arbejdsgiver indeholdende: periode, antal timer pr. uge og arbejdsopgaver, (frivilligt arbejde)

VI SES TIL ÅBENT HUS!

ANSØGNINGSFRISTER FOR DANSKE ANSØGERE

Sommeroptag
KVOTE 2: Den 15. marts 2018, kl. 12.00
KVOTE 1: Den 5. juli 2018, kl. 12.00

Vinteroptag
Fuldtidsuddannelser: 1. december

ANSØGNINGSFRISTER FOR INTERNATIONALE ANSØGERE

Sommeroptag
Fuldtidsuddannelser: 15. marts

Vinteroptag
Fuldtidsuddannelser EU: 1. december
Fuldtidsuddannelser Non-EU: 15. oktober

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

X
X