Menu

Bag om efter- og videreuddannelse

Vi uddanner og efteruddanner din virksomheds medarbejdere på et højt niveau, der er tæt på praksis. Vi lægger vægt på, at teori kobles på praksis – undervisningen tager afsæt i den virkelige jobverdens og dine behov. Vores efter-og videreuddannelser er akkrediterede, statsgodkendte og ECTS-pointgivende.

Vores efter- og videreuddannelsesforløb er fleksible, så virksomhedernes medarbejdere kan bygge på med ny viden eller nye fag, der udvikler både dem og virksomhederne. Uddannelserne er tilrettelagt sådan, at du kan forene din karriere, familieliv og kompetenceudvikling. Vi tilbyder flere niveauer af uddannelse: Du kan tage en hel akademiuddannelse eller blot et enkelt relevant modul. Du kan også vælge en diplomuddannelse på bachelorniveau. Læs mere om former og niveauer her på siden.

Efter- og videreuddannelse handler om at styrke og holde sine kompetencer ved lige. På Erhvervsakademi Sjælland uddanner vi mennesker til job i erhvervslivet. Vores nære samarbejde med virksomheder og fokus på praktisk anvendelse gør, at vi sikrer, at du som studerende får de kvalifikationer, der passer bedst ind i dit arbejdsliv og til den virksomhed, som du arbejder for.

Anders Kold, Chef for Efter- og Videreuddannelse

AKADEMIUDDANNELSER
En akademiuddannelse er en kort, videregående erhvervsrettet efteruddannelse på deltid. Uddannelsen er bredt anerkendt, og du kan bruge den til at blive endnu bedre til dit fag og til at søge mod nye jobområder.

Hver akademiuddannelse består af fagmoduler, der svarer til 50 ECTS point og et afgangsprojekt på 10 ECTS point. På forskellige akademiuddannelser vil der være obligatoriske moduler og valgfrie moduler, der varierer efter uddannelsens overordnede fagområde.

De fleste opgraderer deres viden og kunnen et modul ad gangen, sideløbende med jobbet. Modulerne er tilrettelagt, så du kan anvende din ny viden med det samme i dit job.

Du kan læse mere om opbygning, sammensætning af fagmoduler og adgangskriterier under hver uddannelse.
Uddannelsen er kompetencegivende, og du opnår for visse linjers vedkommende adgang til HD 2.del eller andre diplomuddannelser.

Optagelseskrav på Akademiuddannelserne

  • Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse og to års relevant erhvervserfaring
  • Eller tilsvarende forudsætninger

DIPLOMUDDANNELSER
Diplomuddannelsen er en videregående på professionsbachelor-niveau og er tilrettelagt som efteruddannelse, så du kan passe karriere og familieliv, mens du læser. Diplomuddannelsen er international anerkendt og kompetencegivende til videreuddannelse på masterniveau.

Erhvervsakademi Sjælland udbyder to hele diplomuddannelser. Du har mulighed for vælge enkelte moduler, som du har særlig interesse for – eller tage hele uddannelsen fordelt over længere tid. Uddannelsen skal dog være afsluttet inden for seks år.

Den samlede uddannelse svarer til 60 ECTS-point fordelt på en række obligatoriske og valgfri moduler, samt et afgangsprojekt på 15 ECTS-point.

Optagelseskrav på diplomuddannelsen

  • Akademiuddannelse
  • Bacheloruddannelse
  • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en akademiuddannelse eller tilsvarende
  • Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen

EASJ udbyder Diplomuddannelsen i Ledelse:

VI SAMARBEJDER MED

KONTAKT

Konsulent for Efter- og videreuddannelse
Roskilde
Lektor
Roskilde
Projektkoordinator
Roskilde

december, 2018

Ingen events

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

X
X