Menu

Bestyrelse

Erhvervsakademi Sjællands bestyrelse

Bestyrelsen repræsenterer erfaring og bred faglig indsigt i de tekniske og merkantile fagområder. Samtidig har de grundig kendskab til arbejdsmarkedets behov for medarbejdere med de uddannelser og kompetencer, som Erhvervsakademi Sjælland udbyder.

Bestyrelsen har som øverste myndighed det overordnede ledelsesansvar. Bestyrelsen består af 13 medlemmer, heraf 9 udefra og de resterende fire repræsenterer medarbejdere og studerende. Alle bidrager til at fremme vores strategiske såvel som faglige målsætninger inden for erhvervsakademiets uddannelsesområder. Bestyrelsen er konstitueret pr. 11. juni 2014.

Bestyrelse
Anna Beata Cordua
Underviser
AnCo@easj.dk
50762653
Næstved
Anders Siig Andersen
siig@ruc.dk
Carsten Bloch Nielsen
Carsten.bloch.nielsen@hk.dk
Connie Abel
cga@tl.dk

Afdelingsformand
Udpeget af:
Teknisk Landsforbund

Helle Bach Aaløse
hba@skiold.com
Keld G. Nielsen
keld.nielsen@stryhns.dk
Laila Krytz
kry@cowi.com
Martin Rasmussen
martin74700@gmail.com
Niels Ole Vibo Jensen
nvj@rts.dk
Peter Fugl Jakobsen
pfj@bj-s.dk
Susanne Lundvald
suslu@regionsjaelland.dk
Tommy Jensen
Underviser
ToJe@easj.dk
50762191
Roskilde
Ulla Skaarup
Rektor
usk@easj.dk
50762601
Rektorat
Køge

VAKANTE PLADSER I BESTYRELSEN

  • VAKANT, Udpeges af Dansk Industri
  • VAKANT, studerende v. EASJ

KONTAKT

Konsulent
+45 50762773
Rektorat
Køge

august 2017

Ingen arrangementer

BESTYRELSESREFERATER

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X