Menu

Bioteknologi, procesteknologi og kemi (Diplomuddannelse)

Metoder og praksis inden for bioteknologi, procesteknologi og kemi

Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi er en efteruddannelse på Syddansk Universitet der gennemføres i et tæt samarbejde med laborantskolerne, Professionshøjskolen Metropol og Erhvervsakademi Sjælland Roskilde.

På uddannelsen lærer du at planlægge og udføre eksperimentelt arbejde, at udforme relevante løsningsforslag og at analysere og formidle dine resultater i relation til kemiske, procesteknologiske og bioteknologiske problemstillinger.

VIDSTE DU, AT ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND HAR VUNDET PRISEN SOM ÅRETS ENTREPRENANTE UDDANNELSESINSTITUTION?

Indhold og opbygning
Du kan vælge at følge hele uddannelsen, eller du kan tage ét eller flere moduler som enkeltfag.
Tager du den fulde uddannelse, tager det tre år på deltid.

Den samlede uddannelse vægter 60 ECTS, svarer til ét års fuldtidsstudier og giver dig et professionsbachelor niveau.

Uddannelsen består af en obligatorisk del på tre moduler à fem ECTS-point. Herefter kan du vælge mellem tre specialiseringer:
• Molekylær- og cellebiologi
• Procesteknologi og bioreaktorer
• Kemisk syntese og analyse

Du kan også kombinere moduler fra de tre specialiseringer.

De obligatoriske moduler er:
• Anvendt matematik med undervisning i bl.a. tal og ligninger, funktioner, differentialregning og integralregning (5 ETCS)
• Bioorganisk kemi med undervisning i bl.a. nukleinsyrer, proteiner og lipider (5 ETCS)
• Almen kemi (fysisk kemi) med undervisning i bl.a. reaktionskinetik, termodynamik, aktivitet og elektrokemi (5 ETCS)

Hver uddannelsesretning indeholder retningsspecifikke moduler i et omfang af 30 ECTS.
De retningsspecifikke moduler – fordelt på uddannelsesretninger – er:

Kemisk syntese og analyse:
• Reaktionsmekanismer (5 ECTS)
• Anvendt statistik og forsøgsdesign (5 ECTS)
• Analytisk spektroskopi (5 ECTS)
• Analytisk biokemi (10 ECTS)
• Synteseteknik (5 ECTS)

Molekylær- og cellebiologi:
• Cellebiologi (5 ECTS)
• Proteinoprensning (10 ECTS)
• Analytisk biokemi (10 ECTS)
• Valgfrit modul (5 ECTS)

Procesteknologi og bioreaktorer:
• Cellebiologi (5 ECTS)
• Anvendt statistik og forsøgsdesign (5 ECTS)
• Kvalitetssikring i bioteknologiske processer (5 ECTS)
• Mikrobiologi og fermenteringsteknologi (5 ECTS)
• Separationsprocesser (5 ECTS)
• Reguleringsteknik (5 ECTS)

Hvor der suppleres med valgfag, vælger du normalt valgfrie moduler blandt uddannelsens retningsspecifikke moduler. Desuden kan du vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst svarende til 5 ECTS-point. Tal med uddannelsesstedet om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område.

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.
De enkelte moduler i uddannelsen afholdes på forskellige institutioner – se semesterplanen for yderligere information, eller se strukturskemaet for opbygningen af uddannelsen.
Du kan starte på uddannelsens obligatoriske moduler i september måned.

På Syddansk Universitets hjemmeside kan du læse mere om studiet, uddannelsens opbygning, afgangsprojektet og priser.

En teknisk/naturvidenskabelig uddannelse på bachelor niveau eller en relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse (KVU) og mindst to års relevant erhvervserfaring.

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet, som modtager din ansøgning, vurderer om din uddannelse og erhvervserfaring er adgangsgivende. Begge dele kan imidlertid være meget individuelle og variere en del. Det betyder, at Syddansk Universitet kan bede ansøgere med visse uddannelser om at medvirke til at vurdere deres forudsætninger for at følge uddannelsen

Vi samarbejder med

Titel

Diplom i Bioteknologi, procesteknologi og kemi

ECTS

60

Niveau

Diplom (BA)

Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
OBLIGATORISKE MODULER

KONTAKT

Kursuskonsulent
Roskilde
X
X