Menu

Easj i Køge

På EASJ’s afdeling i Køge har vi særligt fokus på administration, service, logistik og innovation samt web, multimediedesign, ledelse og kommunikation. Vi udbyder både fuldtids- og deltidsuddannelser. Du vil opleve, at der er fokus på praksisnær undervisning under overskriften: høj faglighed, viden og dannelse.

Vores undervisere er drivkraft og inspirationskilder for vores studerende. EASJ Køge er nemlig ikke blot en lokal og regional afdeling, men mangfoldig. Vi har studerende og ansatte, der kommer fra hele verden. Vi tror, at det fremtidige arbejdsmarked både er globalt og lokalt. Det internationale studiemiljø er med til at styrke vores studerendes globale udsyn.

Vores uddannelser har deres egen pædagogiske og faglige linje. Vores undervisere arbejder i vid udstrækning med projektorienteret undervisning, hvor forelæsninger, dialog, case-arbejde og inddragelse af virksomheder og projekter kombineres. Vi tager simpelthen udgangspunkt i de traditioner og den efterspørgsel af viden, der er i aftagervirksomhederne. Vores undervisning tilrettelægges således, at der er en hårfin balance imellem, hvordan den enkelte studerende lærer, og de krav som arbejdsgiveren stiller til deres fremtidige medarbejdere.

 

Akademichef, Jørgen Heramb

november, 2018

Ingen events

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

X
X