Menu

El installation

Fuld autorisation som El-installatør

Akademiuddannelsen i El-installation kvalificerer dig til selvstændigt at projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af el-tekniske installationer, bygningsautomatik og mindre automatiske anlæg.

Uddannelsen er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen og kan derfor give dig El autorisation.

Uddannelsen er delt op i 8 moduler med hvert deres faglige indhold, og du skal bestå eksamen i alle 8 moduler for at bestå uddannelsen. Det er muligt efter gennemførelse af modul 1-4 at gå til en delautorisationsprøve og opnå delautorisation. Der er undervisning én dag om ugen. Mellem undervisningsgangene er der forberedelse hjemme.

>> Hent en flyer om uddannelsen her

>> Hent en plan for hele uddannelsesforløbet her

For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemført en af følgende uddannelser:

  • Elektriker
  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)

Derudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring som kan være opnået sideløbende med den uddannelse du har. Har du anden relevant baggrund kan du tale med vores studievejleder om dine muligheder for optagelse.

Du kan søge din kompetencefond om økonomisk støtte – læs mere her: https://evu.dk/elkompetence

Du skal være opmærksom på, at du ikke har mulighed for at få SVU (statens udviklings støtte).

Vi samarbejder med

Titel

AU i El Installation

ECTS

60

Niveau

Akademi (AK)

KONTAKT

Studievejleder
+45 50762652
Næstved
Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X