Menu

Erhvervsakademiernes forskningspolitik

Med henblik på at beskrive erhvervsakademiernes forsknings- og udviklingsaktiviteter nærmere, vedtog rektorkollegiet og bestyrelsen i 2015 erhvervsakademiernes fælles forskningspolitik.

Som titlen på det forskningspolitiske papir indikerer, så er erhvervsakademiernes hovedmission at bringe viden i anvendelse. De praksisnære forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter er derfor karakteriseret ved:

 • At de tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger og er løsningsorienterede
 • At de involverer studerende, relaterer sig til uddannelsernes videngrundlag og genererer ny viden til uddannelserne og de studerende
 • At de involverer virksomheder og skaber værdi og innovation
 • At der sker et tilbageløb af viden til uddannelserne og til virksomheder og øvrige aftagere.

Erhvervsakademiernes forskningspolitiske udvalg har desuden identificeret 10 principper som kvalificerer forskningsprojekter på erhvervsakademierne – principper som EASJ fuldt og helt støtter op om:

 1. Projekterne skal være inden for Frascati rammen
 2. Projekter skal skabe ny viden, ny værdi eller omsætte eksisterende viden i ny kontekst
 3. Projekterne skal fælge anerkendt forskningsmetode
 4. Projekterne skal understøtte strategiske indsatsområder
 5. Projekterne skal understøtte videngrundlaget i uddannelserne
 6. Projekternes output skal kunne formidles og nyttiggøres
 7. Projekter bør udføres i samarbejde med nationale eller internationale videninstitutioner
 8. Projekter bør involvere institutionens videnmedarbejdere
 9. Projekter bør involvere studerende
 10. Projekter bør involvere en eller flere virksomheder

 

Download publikationen Viden i anvendelse her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

X
X