Menu

Få en studerende i praktik

EASJ uddanner til job i erhvervslivet. Vores faglige niveau og høje ambitioner sikrer, at vi styrker både virksomhedernes og regionens konkurrenceevne. Vi inddrager regionens virksomheder aktivt i undervisningen, så vores fuldtidsuddannelser har fokus på virkelighedens udfordringer – og det sikrer, at EASJs studerende er klar til at anvende og afprøve deres viden i din virksomhed allerede fra første praktikdag.
Praktik i en virksomhed er en fast bestanddel i vores uddannelser. De fleste praktikophold varer ca. 3 måneder, men opholdet kan også være kortere eller længere.

Praktikopholdet i en virksomhed giver vores studerende lejlighed til at afprøve deres teoretiske viden i praksis. Din virksomhed får til gengæld en ekstra medarbejder, et friskt pust og chancen for at få løst en række konkrete opgaver, der måske har ligget og ventet på at blive løst. De studerende lærer en masse af at være i praktik, og din virksomhed opnår ny og brugbar viden gennem praktikanten. Vi ved fra tidligere, at vores studerende modtager meget positive tilbagemeldinger fra deres praktiksteder. Deres vilje og evne til at opsøge nye opgaver er en af de mest efterspurgte elementer fra virksomhederne.

Praktikkoordinator, Anne-Kathrine Skadhauge

 • Nye kræfter og nye faglige perspektiver
 • Et uforpligtende møde med en potentiel medarbejder
 • Mulighed for at få løst et konkret problem
 • Relevant erhvervserfaring
 • Fagligt netværk
 • Bedre jobchancer
 • Mulighed for at prøve fagteori af i praksis
 • lave praktikaftalen med den studerende
 • forberede opgaver, så der er noget den studerende kan gå i gang med
 • have en arbejdsplads klar i form af skrivebord med videre
 • snakke med medarbejderne om, hvad praktikanten skal lave
 • aftale med uddannelsesstedet, hvem der er fast kontaktperson i virksomheden
 • sikre sig, at praktikanten omfattes af virksomhedens arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring.

Studerende i praktik er jf. bekendtgørelse nr. 937 af 26/11/2003 om arbejdsskadesikring af uddannelsessøgende m.fl. omfattet af Lov om arbejdsskadesikring.

De studerende skal således være omfattet af praktikvirksomhedernes arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring i lighed med almindelige arbejdstagere.

VIDSTE DU, AT EASJ ER I TÆT SAMARBEJDE MED FLERE END 1000 VIRKSOMHEDER I REGION SJÆLLAND?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

X
X