Menu

Forskning og udvikling

Videnarbejde i EASJ drejer sig om anvendelse og løsninger i samarbejde med virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner.

“Det er gennem vores aktive videnarbejde, vi gør en forskel som erhvervsakademi. Vi kender og bruger den nyeste viden inden for vores fagområder. Vi uddanner fagligt kvalificerede og handlekraftige dimittender til erhvervslivet. Og vi holder os hele tiden åbne overfor de konstante udviklinger i erhvervslivet, så vi altid er en relevant videnpartner for virksomheder vores region.”

Udviklingschef, Jens Lautrup Nørgaard

EASJ arbejder med forskning og udvikling, som er forankret i akademiets videnmiljøer. Med vedtagelsen af lov om erhvervsakademier i 2013 fik erhvervsakademierne en ny forpligtelse til at udføre forskning og udviklingsarbejde. Vi er nu forpligtede til at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

I EASJ er det Center for Erhverv og Udvikling, der danner ramme om akademiets videnarbejde. Videnarbejdet i EASJ drejer sig om udvikling, formidling og nyttiggørelse af professionel og faglig viden inden for akademiets fagområder, dvs. de merkantile, tekniske og IT-fagfelterne. Vores to store målgrupper for videnarbejdet er studerende og kursister på den ene side og det regionale erhvervsliv på den anden side – i særlig grad små og mellemstore virksomheder.

Det er vores ambition, at EASJ i det omgivende samfund og erhvervslivet opfattes som en kvalitetsorienteret videnpartner, som leverer relevant praksisorienteret og løsningsorienteret viden; dels gennem vores dimittender, dels gennem vores konkrete udviklingssamarbejder med erhvervslivet og sidst men ikke mindst, via vores efteruddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter.

SE VORES FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSPROJEKTER PÅ

De Danske Erhvervsakademier har fået en fælles videnportal, hvorfra vi synliggør de forsknings- og udviklingsprojekter, som vi laver for- og med erhvervslivet. Det er på EA Viden vi viser hinanden og omverdenen, hvad vi skaber af ny, praksisnær viden. EA Viden er din indgang til at skabe nye tværgående samarbejder og projekter.

Med EA Viden bliver det nemmere for:
• Virksomheder at finde projekter, videnprodukter og nye samarbejdspartnere
• Studerende at finde eksperter, fagviden, projektsamarbejder m.v.
• Medarbejdere at finde kollegaer og projektpartnere på tværs af institutioner og regioner

KONTAKT

Udviklingschef
Nykøbing
Projektleder
Lektor
Rektorat
Køge

Udvikling af ny anvendelses- og løsningsorienteret viden til erhvervslivet er kernekompetencen i EASJ’s udviklingsarbejde. I stærke faglige og tværfaglige miljøer uddanner og udvikler vi studerende med videnbaserede løsninger, forretningsmæssig forståelse og et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Vi skal derfor kontinuerligt arbejde med at forstærke indsatsen for udvikling af akademiets videngrundlag knyttet både til de enkelte uddannelsers fagligheder og til de tværfaglige miljøers miks af mere generelle fagligheder. Vi vil lette adgangen til viden og vi vil etablere længerevarende partnerskaber og relationer til virksomheder og øvrige videninstitutioner.

Bygge og anlæg

Fødevarer, sundhed, biotek og jordbrug

It og digital kommunikation

Teknisk produktion

Finans og administration

Handel, markedsføring og eksport

Service, logistik og administration

Ledelse, innovation og entrepreneurship

Udviklingsleder
rektorat
koege
Innovationsleder
Rektorat
Køge
Specialkonsulent
Udviklingsleder
Rektorat
Køge

Projektleder Fablab
Rektorat
Køge
Projektleder Fablab
Rektorat
Køge
Projektcontroller
Rektorat
Køge

Kommunikations -medarbejder
Rektorat
Køge
Studentermedhjælper

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

X
X