Menu

Administrationsøkonom

Få job inden for:
  • Jura
  • Personaleudvikling & HR
  • Organisation & Ledelse
  • Forvaltning
  • Intern kontrol & revision

Private og offentlige virksomheder har brug for personer, der kan løse arbejdsopgaver inden for administration, sagsbehandling, udvikling, kvalitetssikring og personalehåndtering – og det er her du som administrationsøkonom kommer ind i billedet.

Med erhvervsakademiuddannelsen til administrationsøkonom er du kvalificeret til at kunne varetage en bred vifte af administrative opgaver i krydsfeltet mellem den private og offentlige sektor.

Arbejdsopgaverne for en administrationsøkonom spænder vidt, da du skal kunne organisere, planlægge, servicere, koordinere, og kommunikere med mange forskellige mennesker og organisationer. Administration er en del af alle virksomheder og kravene til ansattes administrative færdigheder stiger, fordi opgaverne bliver mere komplekse. En administrationsøkonom har mange karrieremuligheder og kan let varetage opgaver på mellemlederniveau.

På Erhvervsakademi Sjælland er der plads til alle og plads til at udvikle sig, og underviseren er altid tæt på. På min uddannelse arbejder vi med hvordan man leder og organiserer en stor virksomhed, og udvikler sig selv og medarbejderne på samme tid. Jeg har lært hvordan man kommunikerer, og hvordan man leder en virksomhed på den rigtige måde, den demokratiske måde.

Mike Kargaard Jørgensen
Administrationsøkonom

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til administrationsøkonom er sammensat af en række obligatoriske fag, en valgfagspakke og en praktikperiode på 10 uger, samt en afsluttende projekteksamen. Undervisningen varierer mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i samarbejde med andre studerende.

Uddannelsens obligatoriske elementer ligger inden for kerneområderne samfundsforhold, organisation, administration (inklusiv sagsbehandling og kvalitetssikring), jura (herunder aftaleret, personalejura og forvaltningsret), samt økonomi.

På uddannelsen udbyder vi valgfagene: Forretningsudvikling og Digital track. Undervisningen foregår på engelsk. (Eksamen forgår på dansk eller engelsk efter eget valg) Begge valgfag retter sig mod private små og mellemstore virksomheder, men tilrettelagt således, at der er taget højde for, at du har mulighed for at vælge en TOP-UP PBA efter den korte videregående uddannelse.

 

 

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

  • Studentereksamen (STX), højere forberedelseseksamen (HF), højere handelseksamen (HHX), højere teknisk eksamen (HTX) eller EUX – alle med engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B
  • Generel kontoruddannelse eller kontoruddannelse med specialer
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed, samt engelsk C og enten erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C

Fag som er specifikke adgangskrav skal være bestået.

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Læs mere om de generelle adgangskrav her

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Administrationsøkonom
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Uddannelsesvej 22, 4600 Køge
Sprog Dansk
Studiestart
August/september
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Køge
Studievejledere
Lignende uddannelser

X
X