Menu

Byggetekniker

Få job inden for:
  • Planlægning af byggeri
  • Byggeledelse
  • Projektering
  • Digitalt byggeri

Byggeribranchen ændrer sig hele tiden, derfor må en byggeteknikers kompetencer og viden om materialer udvikle sig for at imødekomme efterspørgslen fra branchen. Uddannelsen til byggetekniker ruster dig til at planlægge og varetage teknisk administrative opgaver inden for anlægs- og byggearbejder.

En byggetekniker løser forskellige opgaver for eksempel projektere mindre og mellemstore bygge- og anlægsarbejder, varetage administrative opgaver inden for bygge- og anlægsarbejde, rådgive bygherrer, byggevareproducenter og håndværksvirksomheder. Du lærer at forberede, planlægge, og udforme tekniske angivelser forud for byggeri- og anlægsarbejder, administration af bygge- og anlægsarbejder og digitalt byggeri.

Uddannelsen er bygget op af både teori og praksis. Gennem uddannelsen til byggetekniker opnår du bred forståelse for alle faser af byggeri – både de små og meget større. Du bliver derfor personen med kompetencerne til at udregne, koordinere og udlægge et byggeris mange faser for ingeniører, entreprenører, arkitekter og håndværkere. Du evner at føre tilsyn undervejs og se mindre og mellemstore byggeprojekter til ende.

VIDSTE DU, AT DE BYGNINGSKONSTRUKTØRSTUDERENDE HVER MÅNED SPARRER MED BRANCHENS VIRKSOMHEDER TIL EVENTEN ‘TORSDAGSKONSTRUKTØREN’?

Uddannelsens indhold

Uddannelsen til byggetekniker er to-årig og sammensat af række obligatoriske fag, valgfag, en praktikperiode og en afsluttende projekteksamen. Du får viden og færdigheder, som du kan bruge i konkrete, praktiske og virksomhedsnære problemstillinger.

De første tre semestre er identiske med uddannelsen til bygningskonstruktør, men på fjerde semester tager byggeteknikeren på et 10 ugers praktikophold og laver sit afgangsprojekt.

Undervisningen består af holdundervisning, gruppearbejde, selvstændig opgaveløsning og i særdeleshed tværfaglige projekter.Undervisningen bringer dig blandt andet gennem Computer Aided Design (CAD), byggelovgivning, byggeprocesser, konstruktioner og tekniske installationer, planlægning af byggeri, tilsyn, udregning og skitsering af byggeprojekter, byggetilladelser, grundlæggende tekniske discipliner inden for byggeri, industrielle produktions- og udførelsesmetoder i byggeprocessen, dokumentation og planlægning, samt industrielt fremstillede byggekomponenter.

Uddannelsen til byggetekniker giver dig adgang til at søge om merit på uddannelsen til bygningskonstruktør.

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

  • Gymnasial uddannelse med engelsk og matematik på C-niveau
  • Den 3-årige erhvervsuddannelse (EUD)
  • Anlægsstruktør, brolægger, bygningsmaler, bygningsstruktør, detailhandelsuddannelsen med specialer, ejendomsservicetekniker, elektriker-bygningsautomatik, elektriker-installationsmontør, elektriker-trin 1 og 2, handelsuddannelse med specialer, maskinsnedker (trin 2), murer (trin 2), snedker (med specialer), snedker (bygningssnedker), tagdækker, teknisk designer (bygge og anlæg), teknisk isolatør, træfagenes byggeuddannelse, vvs-uddannelsen, vvs-energiuddannelsen (med specialer). Ingen specifikke adgangskrav
  • Anden relevant erhvervsuddannelse samt matematik og engelsk på C-niveau
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Ingen specifikke adgangskrav.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Læs mere om de generelle adgangskrav her

 

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Byggetekniker
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Femøvej 3, 4700 Næstved
Sprog Dansk
Studiestart
August/september
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder

X
X