Menu

Bygningskonstruktør (PBA)

Få job inden for:
 • Byggeledelse
 • Projektering & rådgivning
 • Projektledelse

Kan du se dig selv planlægge, projektere og styre byggerier? Professionsbacheloruddannelsen til bygningskonstruktør er for dig, der ønsker en bredt anerkendt og alsidig uddannelse, der spænder vidt inden for jobmulighederne i byggebranchen.

Bygningskonstruktøren er uddannet til at kunne lede og overvåge en bygge- og produktionsproces, ofte som projektleder. En bygningskonstruktør evner praktisk og teknisk projektering, fra skitse- til hovedprojekt, og i samarbejde med øvrige parter i branchen, som arkitekter, ingeniører, entreprenører og myndigheder.

Uddannelsen til bygningskonstruktør ruster dig til at arbejde med ledelse af byggeri i rådgivende, udførende og kontrollerende bygge-, anlægs- og ejendomsvirksomheder, samt inden for drift og vedligehold.

Hvis du har en håndværksmæssig baggrund, giver uddannelsen dig gode muligheder for at starte selvstændig virksomhed. En bestået bygningskonstruktøruddannelse kvalificerer desuden til videregående uddannelser på master- og kandidatniveau.

Det er også muligt at tage uddannelsen som blended learning. Det kan du læse mere om under uddannelsens indhold.

Byggebranchen udvikler sig med lynets hast, så det gælder om at have fingeren på pulsen. Vi sørger for, at de studerende er rustet til at komme ud i virkeligheden, og at de har lært det, branchen efterspørger.

Jørn Schäffer
Adjunkt og underviser på Bygningskonstruktøruddannelsen

 

 

 

Uddannelsens indhold

Uddannelsen til bygningskonstruktør er en professionsbachelor, og tager 3½ år, inklusiv seks måneders praktikophold på 6.semester.

Ud over den ordinære undervisning inddrages gæsteforelæsninger fra branchefolk, byggepladsbesøg og virksomhedsbesøg.

Uddannelsen består af obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer. Undervisningen klæder den studerende på i brug af projekteringsværktøjer (Revit og Auto CAD), anvendelse af retsregler og lovgrundlag, kontraktskrivning, kvalitetssikring af byggeri og anlæg, tilrettelæggelse af den praktiske gennemførelse af et bygge- og anlægsprojekt, opmåling og afsætning, virksomhedsdrift, administration, forvaltning, tilsyn, konstruktionsforståelse, infrastruktur, tekniske installationer og statiske principper, dokumentation, koordinering og planlægning, samt industrielle produktions- og udførelsesmetoder i byggeprocessen.

Uddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig inden for en række områder som eksempelvis BIM-projektering, bygge- og projektledelse, bæredygtighed, iværksætteri med flere.

På uddannelsen til bygningskonstruktør har du mulighed for at afstå efter to år, og afslutte med en erhvervsakademiuddannelse som Byggetekniker eller Kort-og landmålingstekniker.

Det er muligt at tage uddannelsen som blended learning. Det vil sige som et studie, hvor du kombinerer e-læring med et begrænset krav om fremmøde. Det betyder, at du vil kunne tage dele af uddannelsen som et fjernstudium. Læs mere her.

Du kan også tage uddannelsen som e-læring.

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Erhvervsuddannelse som anlægsstruktør, brolægger, bygningsmaler, bygningsstruktør
 • Detailhandelseuddannelsen med specialer, ejendomsservicetekniker, elektriker (bygningsautomatik, installationsmontør), elektriker trin 1 og 2, handelsuddannelse med specialer, maskinsnedker (trin 2), murer (trin 2), snedker (med specialer), tagdækker, teknisk isolatør, teknisk designer
 • Træfagenes byggeuddannelse eller VVS-uddannelsen
 • Anden erhvervsuddannelse på mindst 3 år, samt fagene matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
 • Erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på EASJ. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på EASJ kræves engelsk på mindst B-niveau.

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Bygningskonstruktør
Niveau
Professionsbachelor (PBA)
Varighed 3½ år
ECTS point 210
Steder
Femøvej 3, 4700 Næstved
Sprog Dansk
Studiestart
August/september
Studievejleder
Næstved

#bygningskonstruktør #erhvervsakademisjælland

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X