Menu

Datamatiker

Få job inden for:
 • It-systemer og databaser
 • Programmering, udvikling og vedligeholdelse
 • Planlægning og design
 • IT sikkerhed
 • Administrator

IT-systemer, apps og kunstig intelligens er i konstant udvikling. Med en erhvervsakademiuddannelse til datamatiker får du viden inden for de nyeste programmeringsteknikker, systemudvikling samt kompetencer til at kunne vurderer en virksomheds IT-udviklingsmuligheder, og på baggrund heraf, udvikle og vedligeholde IT-systemer. Du får færdigheder i at kode, programmere og systemudvikle. Samtidig får du opnår viden om organisations- og forretningsforståelse.

Du kan også vælge at tage uddannelsen på engelsk (Computer Science).

Særligt autismehold
Som noget nyt kan EASJ tilbyde et særligt tilrettelagt autismehold på datamatikeruddannelsen, med samme faglige niveau  men for et begrænset antal studerende. Uddannelsen udbydes i vores afdeling i Roskilde. Vi anbefaler, at du søger i kvote 2 med frist 15. marts 2019. Inden du søger, så læs vejledning om optag på autismeholdet og kontakt gerne studievejleder Inge Langberg Kjær for at lave en aftale.

 

Jeg har lært om hvordan man programmerer, hvor man kan bruge programmering i virksomheder, og hvilke systemer man kan lave. Jeg kan stadig blive bedre til programmering, men jeg føler, at jeg rykker mig meget. Jeg er glad for, at vi tager en ting ad gangen, og lærer hvorfor vi skal gøre som vi gør. Det motiverer mig meget at jeg ved, at der er stor sandsynlighed for, at jeg kommer direkte i job bagefter.

Daniel Bonnemose Hansen
Datamatiker

Uddannelsens indhold

En erhvervsakademiuddannelse til datamatiker består af fem semestre og tager i alt 2½ år. På sidste semester i uddannelsen skal du i praktik i en virksomhed, hvor du kan prøve dine færdigheder af i praksis.

Uddannelsen består af obligatoriske og valgfrie moduler samt en 10 ugers praktik i en selvvalgt virksomhed på 5. semester. Herefter følgende en afsluttende projektopgave, der kan laves i samarbejde med praktikvirksomheden.

Undervisningen består af holdundervisning, gruppearbejde, selvstændig opgaveløsning samt projektperioder. Derudover vil du møde gæsteforelæsere, få input fra erhvervslivet og skulle løse virksomhedsrelaterede cases fra den virkelige verden.

På datamatikeruddannelsen kan du være med til at lave projekter indenfor:

 • Big Data – hvordan bruger man f.eks. data fra Facebook
 • Gameudvikling – programmering af forskellige typer af spil
 • Internet of Things – programmering af robotter, laserskærer, 3D-printer osv.
 • Sikkerhed – sikring mod hacking, password cracking og lignende
 • Uddannelsen udbydes på dansk (Roskilde og Næstved) og engelsk (Roskilde).

Der er også mulighed for at tage dele af uddannelsen i udlandet.

Læs mere om uddannelsens indhold og de enkelte eksamener i studieordningen.

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial eksamen (STX), højere handelseksamen (HHX), højere teknisk eksamen (HTX), højere forberedelseseksamen (HF), EUX, en 3-årig erhvervsuddannelse (EUD) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik på B-niveau

Specifikke adgangskrav:

 • Matematik på B-niveau
 • På den engelsksprogede uddannelse (Computer Science) engelsk B-niveau

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Læs mere om de generelle adgangskrav her

 

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Datamatiker
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2½ år
ECTS point 150
Steder
Femøvej 3, 4700 Næstved
Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Sprog Dansk og Engelsk
Studiestart
August/september
Januar/februar
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Roskilde
Studievejledere
Roskilde
Studievejledere
Lignende uddannelser

X
X