Menu

EL-installatør

Få job inden for:
  • Stærkstrømsteknik
  • Elektroteknik
  • Forsyningsteknik
  • Installationsteknik
  • Teknisk support
  • Selvstændig

Erhvervsakademiuddannelsen til EL-installatør er for dig, der ønsker at arbejde med et område i konstant udvikling. Du bliver rustet til at arbejde med installation og drift af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Som EL-installatør kan du arbejde i både private og offentlige virksomheder. Du kan fungere som projektleder af installationsarbejder i større byggefirmaer, ligesom du har muligheder inden for teknisk support, rådgivning og salg.

Desuden kvalificerer uddannelsen dig til at blive selvstændig autoriseret EL-installatør.

VIDSTE DU, AT VORES STUDERENDE PÅ EL-INSTALLATØRSTUDIET ALLEREDE HAR AFTALER OM ANSÆTTELSE I EN VIRKSOMHED INDEN AFSLUTTET EKSAMEN?

Uddannelsens indhold

Uddannelsen til el-installatør varer to år og er opdelt i fire semestre. De første tre semestre består af henholdsvis en indledende periode med undervisning, efterfulgt af en periode med projektarbejde.  I projektperioden kan de studerende selvstændigt arbejde langt fra uddannelsesstedet. Dog kan der forekomme krav om tilstedevæelse ved planlagt undervisning efter projektperioden.

Fjerde semester består af praktik i en virksomhed, som afsluttes med et eksamensprojekt. Du kan vælge at gennemføre eksamensprojektet i samarbejde med din praktikvirksomhed.

Under uddannelsen beskæftiger du dig med installationstekniske basiselementer, sproglig kommunikation, teknisk dokumentation, matematik, informationsteknik, projektledelse, entreprisestyring, økonomi, virksomhedsdrift, organisation, ledelse, kvalitet, sikkerhed og miljø.

Autorisation
Når du har afsluttet uddannelsen, har du mulighed for at søge om autorisation, så du kan starte egen virksomhed som El-installatør, eller blive ansat som autoriseret El-installatør i en anden virksomhed.

Som El-installatør har du mulighed for at søge ind på diplom- eller civilingeniøruddannelsen.

Studieordning

Adgangskrav

For at blive optaget, skal du have en af følgende uddannelser:

  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
  • Elektriker
  • Elektrikeruddannelsen med specialer
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Ingen yderligere specifikke adgangskrav

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på EASJ. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på EASJ kræves engelsk på mindst B-niveau.

 

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel EL-installatør
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Femøvej 3, 4700 Næstved
Sprog Dansk
Studiestart
August/september
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder

X
X