Menu

Ernæringsteknolog

Få job inden for:
 • Måltidsproduktion
 • Ernæringsforhold
 • Køkkenhygiejne
 • Køkkenledelse
 • Kvalitetssikring
 • Ledelse
 • Fødevaresikkerhed

Mad fremstillet i storkøkkener på f.eks. institutioner, skoler, sygehuse, plejehjem og i virksomhedskantiner skal være sund og ernæringsrigtig – og det er hér, at du som ernæringsteknolog, kommer ind i billedet.

Erhvervsakademiuddannelsen til ernæringsteknolog er for dig, der ønsker en lederuddannelse inden for ernæring og sundhed. Du bliver rustet til at planlægge, lede og optimere produktion af næringsrigtige måltider i storkøkkener, kantiner og lignende i private og offentlige virksomheder. En ernæringsteknolog kan være med til at sikre lækre og sunde måltider til mennesker, der ikke selv kan lave mad.

Du er med til at sikre høj standard på fødevaresikkerheden. En ernæringsteknolog udfører opgaver selvstændigt og i tværfaglige samarbejder med f.eks. plejepersonale, sygeplejersker og pædagoger.

Man skal ikke tro, at uddannelsen kun handler om, at man skal ud og lave mad. Det er ikke hvad ernæringsteknologi behøver at handle om. Man kan arbejde med fødevaresikkerhed og man lærer også meget om ledelse og organisation.

Jacob Foght Christiansen
Ernæringsteknolog
Færdiguddannet sommer 2017

Uddannelsens indhold

Uddannelsen til ernæringsteknolog tager to år inklusiv et 10 ugers praktikforløb. Uddannelsen til ernæringsteknolog er en af i alt fire uddannelsesretninger i procesteknologiuddannelsen. Efter et fælles 1.semester på procesteknologi vælger du studieretningen ernæringsteknologi. Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt, der almindeligvis foregår i samarbejde med en virksomhed.

Under din uddannelse stifter du grundigt bekendtskab opgaver og problemstillinger, som du vil møde i dit arbejde som færdiguddannet ernæringsteknolog. Du bliver undervist i menusammensætning, hygiejne, fødevaresikkerhed og måltidsproduktion. Undervisningen har øget fokus på ledelseskompetencer, personaleledelse, administration og økonomi.

Med en erhvervsakademiuddannelse som ernæringsteknolog kan du videreuddanne dig med eksempelvis en teknisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi eller en professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi.

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau. Derudover enten bioteknolog på A-niveau eller kemi på C-niveau
 • Erhvervsuddannelse som mejerist, procesoperatør, bager, konditor, gastronom, detailslagter, industrislagter med specialer eller ernæringsassistent
 • Anden relevant erhvervsuddannelse eller 3-årig erhvervsuddannelse efter reformen af 2014 med engelsk på C-niveau enten naturfag, kemi eller matematik på C-niveau
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bemærk! Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på EASJ. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på EASJ kræves engelsk på mindst B-niveau.

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Ernæringsteknolog
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde
Sprog Dansk
Studiestart
August/september
Januar/februar
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Roskilde
Byg videre på din uddannelse

X
X