Menu

Finansøkonom

Få job inden for
 • Rådgivning & det finansielle detailmarked (pengeinstitutter/forsikring/realkredit)
 • Revision
 • Ejendomshandel &-administration

Bank, forsikring, rådgivning, realkredit, revision, ejendomshandel, ejendomsadministration og økonomistyring: Erhvervsakademiuddannelsen til finansøkonom åbner mange døre for dig!

Som finansøkonom får du en solid økonomisk viden og et grundigt kendskab til praktiske finansielle funktioner. Du får styrket din personlige gennemslagskraft, dit lederpotentiale og evnen til at samarbejde på tværs af uddannelsesmæssige, kulturelle og sproglige baggrunde. Du bliver desuden i stand til at arbejde både nationalt og internationalt.

Uddannelsen giver dig mulighed for at kombinere teori med praksis gennem et praktikophold i branchen sidst i uddannelsesforløbet, og der er et stærkt erhvervsrettet fokus igennem hele uddannelsen. Alle underviserne har en baggrund i branchen.

 

Det, jeg holder allermest af ved finansøkonomuddannelsen, er den tætte kontakt, vi har både til vores studerende og til virksomhederne i den finansielle sektor. For mig er kernen i det vi laver samlet i ordene ‘tættere på dig – tættere på job’, der forpligter mig som underviser til at bidrage med at skabe en ramme, hvor man som studerende kan udvikle sig personligt (tættere på dig) og fagligt (tættere på job). Koblingen mellem teori og praksis både via egne erfaringer fra min karriere i den finansielle sektor, den løbende kontakt med virksomhederne undervejs i studieforløbet samt ikke mindst praktikopholdet sidst i uddannelsen er helt uvurderlig for de studerendes læring og jobparathed.

Klaus Hornebo Jensen
Lektor, underviser på Finansøkonomuddannelsen

 

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til finansøkonom varer to år og består af kerneområder, valgfri uddannelseselementer  og praktik samt et afsluttende eksamensprojekt. De valgfri uddannelseselementer er valgfag og brancheretningsfag – du vælger dit brancheretningsfag ud fra hvilken branche du ønsker at arbejde i som færdiguddannet.

Kerneområderne omfatter fag som finansielle virksomheder og markeder, samfundsøkonomi, privatøkonomi, kunde- og samarbejdsrelationer, erhvervsøkonomi, ledelse og kommunikation, statistik og erhvervsjura.

Dit brancheretningsforløb ligger i 3. semester, og du kan vælge imellem:

 • Rådgivning og det finansielle detailmarked
 • Revision
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Økonomistyring i private og offentlige virksomheder
 • Forsikring

Undervisningen tager afsæt i praksisnære problemstillinger. Dine undervisere har en baggrund inden for finansverdenen, banksektoren, økonomi eller ejendomshandel, så uddannelsen konstant tilpasses branchens behov.

På 1. år af uddannelsen vil du desuden møde en række af gæsteforelæsere, der kommer fra den finansielle sektor.

Rejs ud
Som finansøkonom har du mulighed for at tage 3. semester i udlandet. EASJ-finansøkonomiuddannelsen har en aftale med Berkeley College, New York, om et 10 ugers forløb.

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

De specifikke adgangskrav er engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Fagene skal være bestået.

Der gives ikke betinget optag for specifikke fag, der ikke er dokumenteret inden 5. juli

Læs mere om de generelle adgangskrav her

 

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Finansøkonom
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Femøvej 3, 4700 Næstved
Sprog Dansk
Studiestart
August/september
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder

X
X