Menu

Fødevareteknolog

Få job inden for:
 • Fødevaresikkerhed
 • Kvalitets- og miljøstyring
 • Produktudvikling
 • Fødevarelovgivning
 • Fødevareindustrien

Kan du se dig selv være med til at imødekomme og forme fremtidens fødevareproduktion, forbedre kvalitet og sikkerhed for fødevarevirksomheder og forbrugere – så er erhvervsakademiuddannelsen til fødevareteknolog lige noget for dig!

Fødevareteknologi er et felt, der er i konstant udvikling, fordi nye metoder, tiltag, aktuelle problemstillinger og behov opstår og kræver opmærksomhed. Samtidig stiger forbrugernes krav til fødevareindustrien. På uddannelsen til fødevareteknolog lærer du at sikre fødevarernes kvalitet, ligesom du bliver undervist i fødevareproduktion, fødevaresikkerhed, lovgivning, produktudvikling, sundhed og ernæring.

Som uddannet fødevareteknolog bliver i stand til at planlægge, løse, kontrollere og udvikle opgaver relateret til fødevareproduktion. Du kan også være med til at sikre den høje standard inden for fødevaresikkerhed, kvalitetskontrol og udvikle fremtidens fødevareproduktion. En fødevareteknolog kan samtidig være med til at designe sunde og velsmagende fødevarer til såvel det nationale som internationale marked.

Bemærk – ansøgere i kvote 2 indbydes til en motivationssamtale. Se nærmere under Adgangskrav

Jeg fandt den rette uddannelseshylde på Erhvervsakademi Sjællands afdeling i Roskilde, hvor jeg læste til Fødevareteknolog på to år. Alle studerende på Erhvervsakademiet kommer i 10 ugers praktik under uddannelsen, og her var jeg så heldig, at Toms accepterede min ansøgning. Og nu er jeg blevet fastansat.

Tine Niebur
Fødevareteknolog

 

 

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til fødevareteknolog er en af i alt fire uddannelsesretninger i procesteknologiuddannelsen, og varer to år inklusiv ti ugers praktikophold. Efter et fælles 1.semester på procesteknologi vælger du studieretningen fødevareteknologi. Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt, der almindeligvis foregår sammen med en virksomhed.

Du opnår bred viden om blandt andet fødevareproduktion, fødevareteknologi, holdbarhed og temperaturer, fødevaresikkerhed, hygiejne, rengøring og egenkontrol, ernæringsværdi, lovgivning, fødevarekvalitet, konserveringsmetoder, udvikling af produktionsprocesser, kemi, fysik, matematik, mikrobiologi, naturvidenskab, produktudvikling, sundhed og ernæring, vare- og næringsdeklarationer, bakterier og smittespredning.

Undervisningen varierer mellem forelæsninger, klasseundervisning og projektarbejde i samarbejde med andre studerende. I undervisningen inddrages erhvervslivet, så du lærer af dem, ligesom de lærer af dig.

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau. Derudover enten bioteknologi på A-niveau eller kemi på C-niveau
 • Erhvervsuddannelse om mejerist, procesoperatør, bager og konditor, gastronom, detailslagter, industrislagter med specialer eller ernæringsassistent
 • Anden relevant erhvervsuddannelse eller 3-årig erhvervsuddannelse efter reformen af 2014 med engelsk på C-niveau og enten naturfag, kemi eller matematik på C-niveau
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Optagelse via kvote 2 – Samtale om motivation og arbejdsmarkedsparathed

Når du søger optagelse senest den 15. marts bliver du prøvet i kvote 2 (hvis du har en gymnasial ungdomsuddannelse, f.eks. studentereksamen, bliver du også prøvet i kvote 1). Adgangsberettigede ansøgere i kvote 2 bliver inviteret til en samtale om motivationen for at søge ind på uddannelsen samt tidligere aktiviteter og jobs. Samtalen indgår som en del af den pointgivning, der bruges til at udvælge de ansøgere, der bliver tilbudt en studieplads. Hvis du vælger ikke at deltage i samtalen, får du nul points for den, men du vil stadig få points i de andre optagelseskriterier. Samtalen har ikke betydning for din chance for at få en studieplads via kvote 1.

Tidsplan

 • Den 16. april sender vi indbydelse ud til alle adgangsberettigede ansøgere i e-boks, herunder også ansøgere, der er betinget adgangsberettigede.
 • Senest den 23. april skal du tilmelde dig til én af de datoer, hvor vi afholder samtaler. Der står i indbydelsen, hvordan du tilmelder dig.
 • Vi holder samtaler på følgende datoer:
  • Mandag den 30. april fra kl. 15.00
  • Tirsdag den 1. maj fra kl. 15.00
  • Lørdag den 5. maj fra kl. 12.00

Alle samtaler afholdes i Roskilde.

Der bliver ikke afholdt erstatningssamtaler ved sygdom eller andre former for afbud.

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på EASJ. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.
På engelsksprogede uddannelser på EASJ kræves engelsk på mindst B-niveau.

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Fødevareteknolog
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Sprog Dansk
Studiestart
August/september
Januar/februar
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Roskilde
Studievejledere

X
X