Menu

Handelsøkonom

Få job inden for:
 • Salg & indkøb
 • Logistik
 • Detailhandel
 • Iværksætteri
 • Kommunikation & markedsføring

Uddannelsen til handelsøkonom er for dig, der ønsker bredt kendskab til alle aspekter inden for forretningsverdenen. Du vælger en erhvervsrettet og praksisnær uddannelse, der sigter imod job inden for salg, indkøb, logistik, strategi, detail og handel. Du får grundlæggende viden om erhvervsøkonomi, samfund, organisering, handelskommunikation og styring, kombineret med en specialisering inden for eksempelvis indkøb, salg, markedsføring, detailhandel, logistik eller forhandlingsteknik.

En af handelsøkonomens spidskompetencer er netop at bevare overblik. Det betyder, at du evner at samarbejde med dine kolleger: juristen, regnskabsmedarbejderen, sælgeren, ledelsen og med mere.

Bemærk, at du gennem din otte måneders praktikperiode får løn.

Uddannelsen kan også tages på engelsk (Commerce Management)

Jeg gør meget ud af at forklare mine studerende, at målet med den undervisning som de får her er, at de kan gå ud og gøre en forskel bagefter. På Erhvervsakademi Sjælland forbereder vi hele tiden vores studerende til den virkelighed, der er på den anden side. For eksempel kan vi se, at de studerende i deres praktiktid får meget ud af at komme ud og få afprøvet de ting, som de har arbejdet med hos os. Det giver så god mening, at man får omsat teorien til praksis i den sidste del af sit studie.

Jakob Louis Hornbek
Adjunkt, underviser på Handelsøkonomuddannelsen

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til handelsøkonom tager to år og består af et års teori, otte måneders lønnet trainee-ophold og tre måneders hovedopgave. Bemærk, at praktik i udlandet måske er ulønnet.

Du får undervisning inden for kerneområderne erhvervsøkonomi, organisation og ledelse, handelsjura, salg, strategi og markedsføring, handelskommunikation, serviceindkøb og logistik, samt international handel.

Under praktikperioden ender du sandsynligvis med at specialisere dig inden for et af disse områder:

 • Kundeservice
 • Digital kommunikation
 • Salg og salgsplanlægning
 • Daglig ledelse af en afdeling
 • Udviklingsarbejde og kreativ problemløsning
 • Markeds- og kundeanalyse
 • Markedsføringsmateriale og marketingplan
 • Indkøb og logistik
 • Projekt- og teamledelse

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx eller htx), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF), alle med engelsk C
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med engelsk C
 • Detailhandel med specialer
 • Handelsuddannelse med specialer
 • Generel kontoruddannelse eller kontoruddannelse med specialer
 • Finansuddannelsen
 • Eventkoordinator
 • Detailslagter med specialer
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk C og enten matematik D eller erhvervsøkonomi D

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Læs mere om de generelle adgangskrav her

 

 

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Handelsøkonom
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Femøvej 3, 4700 Næstved
Sprog Dansk og Engelsk
Studiestart
August/september
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder

X
X