Menu

Have- og parkingeniør (Professionsbachelor)

Få job inden for:
  • Park- og kirkegårdsforvaltninger
  • Entreprenør- og anlægsvirksomheder
  • Landskabsarkitekttegnestuer
  • Boligselskaber

Professionsbacheloruddannelsen til have- og parkingeniør for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på højt niveau. Du får viden, der efterspørges i branchen.

Som have- og parkingeniør kan du finde job i kommunernes parkforvaltninger eller i private ingeniør-, landskabsarkitekt og anlægsgartnerfirmaer. Du bliver kvalificeret til at lede arbejdet med projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af parker, haver og andre grønne områder, samt deltage i arbejdet med at klimatilpasse vores byer. Have- og parkingeniørerne gør en forskel for mennesker, byer og natur – og det giver stor jobtilfredshed.

Går du med en drøm om at blive selvstændig, giver en uddannelse som have- og parkingeniør dig en god ballast i forhold til at starte din egen virksomhed.

Uddannelsen udbydes af Erhvervsakademi Sjælland i samarbejde med Københavns Universitet og Roskilde Tekniske Skole.

VIDSTE DU, AT ALLE FRA DET FØRSTE HOLD AF HAVE- OG PARKINGENIØRER, DER DIMITTEREDE I 2014, KOM I JOB I LØBET AF DET FØRSTE ÅR?

 

Uddannelsens indhold

Professionsbacheloruddannelsen til Have- og parkingeniør foregår på Skovskolen i Nødebo, men der vil også være undervisning på Københavns Universitet (Frederiksberg Campus) og Roskilde Tekniske Skole.

Uddannelsen tager fire år og består af en række obligatoriske fag, valgfrie elementer, to praktikperioder efter eget valg samt et afsluttende bachelorprojekt. Der er samundervisning i økonomi og ledelsesfagene med søsteruddannelsen til skov- og landskabsingeniør.

På uddannelsen til have- og parkingeniør lærer du at planlægge og iværksætte arbejdsopgaver rettet mod udvikling og vedligeholdelse af parker, haver og andre former for grønne områder. Uddannelsen har desuden fokus på ledelse, rådgivning og specialistfunktioner inden for anlæg, pleje og driftsforvaltning af parker, haver og bynær natur, og du får undervisning i kvalitetssikring og markedsføring af projekter for områderne til offentlige såvel som private ejere.

Undervisningen indeholder også kurser inden for naturforståelse, plantekendskab, driftsøkonomi, design og projektering, klimatilpasning, anlægsstyring, grønne tage, parkdrift, samt jura og kommunikation.

Endelig giver uddannelsen adgang til at læse videre på kandidatniveau inden for det grønne område. Du kan bl.a. læse Forest and Nature Management, Agricultural Development, Landscapearchitecture eller Naturemanagement.

Læs meget mere om uddannelsen på Have- og parkingeniørernes egen hjemmeside: www.hopi.dk

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

  • Gymnasial uddannelse (hf, stx, htx, eux, hhx)
  • Erhvervsuddannelse som skov- og naturtekniker, anlægsgartner, produktionsgartner, greenkeeper, væksthusgartner, landbrugsuddannelsen eller faglært landmand

Specifikke adgangskrav: Dansk A-niveau, matematik på B-niveau, engelsk på C-niveau samt biologi eller kemi på B-niveau på B-niveau eller bioteknologi på A-niveau

Jordbrugsteknologer med linjen Landskab og Anlæg kan tage uddannelsen som en to-årig overbygningsuddannelse. Men de fleste jordbrugsteknologer tager uddannelsen på tre år.

Har du en erhvervsuddannelse eller en jordbrugsteknologuddannelse skal du søge optagelse via kvote 2.

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Læs mere om de generelle adgangskrav her

 

 

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Have- og parkingeniør
Niveau
Professionsbachelor (PBA)
Varighed 4 år
ECTS point 240
Steder
Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Sprog Dansk
Studiestart
August/september
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Roskilde
Studievejledere

X
X