Menu

Innovation og entrepreneurship (Professionsbachelor/TOP-UP)

Få job inden for:
  • Innovation, udvikling og vækst
  • Ledelse
  • Iværksætteri
  • Praktisk virksomhedsdrift

– Du kan stadig nå at søge ind! Vi har ekstraordinært forlænget ansøgningsfristen til 1. juli 2018.

Med en Top-Up professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship kvalificerer du dig til at udvikle innovative forretningsideer og afprøve dem i praksis.

Vælg uddannelsen, hvis du drømmer om at starte egen virksomhed eller vil arbejde med udviklingsprojekter i andre virksomhed. Du bliver rustet til at udvikle, planlægge og implementere ideer og projekter. Samtidig får du en dybdegående forretningsforståelse, som er relevant i andre erhvervsmæssige sammenhænge. Du får styrket din personlige kommunikation og dine evner til at opbygge og vedligeholde netværk.

I løbet af uddannelsen kan du etablere og drive en virksomhed i samarbejde med medstuderende. Der vil være rig mulighed for løbende sparring og coaching fra undervisere, rådgivere og erhvervsliv. Vi arbejder i hurtige processer med fokus på eksekvering og feedback fra potentielle kunder. Ideen til virksomheden udvikler du sammen med dit team, men du er også velkommen til at medbringe din egen idé, som du videreudvikler og realiserer sammen med dit virksomhedsteam.

 

Jeg søgte en overbygning som Bachelor i Innovation og Entrepreneurship. Og hold da op, hvor jeg fandt det rigtige sted. Utroligt at en uddannelse kunne være så spændende, at jeg rent faktisk prioriterede den over boksning!? Dette var aldrig sket før! Det fedeste var simpelthen, at jeg altid har drømt om at blive iværksætter, og nu var der rent faktisk en uddannelse, som var skræddersyet til mig! Jeg fik lov til at arbejde med de fedeste mennesker med en fælles passion for innovation og forretningsudvikling, men også for at eksekvere alle vores skøre ideer!

                Emil Pedersen
Iværksætter, ejer og grundlægger af collegefood.dk

 

 

Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af 3 semestre, der indeholder en obligatorisk fællesdel, en specialeretning og en tre måneders ulønnet praktikperiode, evt. i egen virksomhed, samt det afsluttende bachelorprojekt. På andet semester vil der være en 14 dages studietur.

På uddannelsen får du undervisning inden for:

  • Innovation, udvikling og vækst
  • Ledelse og netværk
  • Projektledelse
  • Praktisk virksomhedsdrift

Derudover kan du selv tone retningen på din uddannelse – alt efter din foregående uddannelsesmæssige baggrund og interesse. Det gør du gennem dit valg af cases, det valgfrie uddannelseselement samt praktikken. Du har mulighed for at komme i praktik i egen virksomhed med tilknytning til en vækstfabrik eller i en eksisterende virksomhed, hvor du kan arbejde med innovative tiltag.

Der arbejdes en del i grupper og du får styrket din personlige kommunikation og dine evner til at opbygge og vedligeholde netværk.

 

 

Studieordning

Adgangskrav

Alle erhvervsakademiuddannelser giver adgang til uddannelsen.

Kontakt os, hvis du har tilsvarende kompetencer, så foretager vi en individuel vurdering.

Sådan søger du:
Udfyld ansøgningsskemaet

Ansøgerne vurderes ud fra følgende kriterier:

• Karaktergennemsnit fra adgangsgivende eksamen
• Relevant erhvervserfaring fra Danmark og/eller udlandet (minimum 3 måneder og erhvervet inden for de seneste 2 år)
• Motiveret ansøgning
• Eventuel optagelsessamtale

 

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på EASJ. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på EASJ kræves engelsk på mindst B-niveau.

 

 

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Innovation og entrepreneurship
Niveau
Professionsbachelor (TOP-UP)
Varighed 1½ år
ECTS point 90
Steder
Femøvej 3, 4700 Næstved
Sprog Dansk
Studiestart
August/september
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder

X
X