Menu

International handel og markedsføring (Professionsbachelor/TOP-UP)

Få job inden for:
  • Salg og International handel
  • Markedsføring
  • Eksport

Top-Up Professionsbacheloruddannelsen i International handel og markedsføring giver dig et godt afsæt for en karriere inden for marketing, salg og eksport. Da uddannelsen har særligt fokus på salg og de internationale aspekter ved handel og markedsføring, vil du typisk få job i virksomheders salgs- eller eksportafdelinger.

International handel og markedsføring bygger videre på en anden kortere videregående uddannelse som for eksempel markedsføringsøkonom. Den kvalificerer dig til selvstændigt og professionelt at udføre jobfunktioner knyttet til det internationale marked.

Uddannelsen kan også tages på engelsk, International Sales and Marketing.

 

 

VIDSTE DU, AT EASJ ÅRLIGT SAMARBEJDER MED MERE 1000 VIRKSOMHEDER I REGIONEN?

Uddannelsens indhold

En professionsbachelor i International handel og markedsføring er den naturlige overbygning på markedsføringsøkonomuddannelsen, selvom andre erhvervsakademiuddannelser også kan give adgang. Uddannelsen består af tre semestre inklusiv praktik og afsluttende bachelorprojekt.

Undervisningen er opbygget omkring realistiske cases og projekter, inddragelse af erhvervslivet i form af deltagende virksomheder. Du bliver undervist i fagområderne markedsføring, salg og jura, men du får også viden om ledelse, organisation og økonomi – specielt i relation til international handel og samarbejde.

Undervisningen foregår som holdundervisning, forelæsninger, workshops, gruppearbejde og selvstændig opgaveløsning.

Du kan tage uddannelsen på enten dansk eller engelsk.

En professionsbachelor i International handel og markedsføring kvalificerer desuden til videregående uddannelser på master- og kandidatniveau.

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang uddannelsen:

  • En uddannelse som markedsføringsøkonom eller tilsvarende kort videregående uddannelse
  • Ved en optagelse på uddannelsen lægges der vægt på dit adgangsgivende eksamen samt motivation og tidligere erfaring

Specifikke adgangskrav: Ved optagelse på uddannelsen lægges der vægt på gennemsnit på adgangsgivende eksamen, motivation og tidligere erfaring. Ansøgere kan blive indkaldt til personlig samtale.

Du kan blive indkaldt til en personlig samtale og skal til ansøgningen vedlægge kopi af din adgangsgivende eksamen, dokumenter vedrørende erhvervserfaring og en begrundelse for, hvorfor du ønsker at starte på uddannelsen.

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på EASJ. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på EASJ kræves engelsk på mindst B-niveau.

 

 

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Professionsbachelor i international handel og markedsføring
Niveau
Professionsbachelor (TOP-UP)
Varighed 1½ år
ECTS point 90
Steder
Femøvej 3, 4700 Næstved
Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Sprog Dansk og Engelsk
Studiestart
August/september
Januar/februar
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Roskilde
Studievejledere
Roskilde
Studievejledere

X
X