Menu

Jordbrugsteknolog

Få job inden for:
 • Miljø- og naturforvaltning
 • Konsulent
 • Fødevareproduktion
 • Landbrug
 • Klimatilpasning
 • Forskning
 

Er du bidt af natur og drømmer du om en uddannelse midt i den? Brænder du for bæredygtig udvikling, biodiversitet, miljø, klima eller dyrevelfærd? Så er uddannelsen til jordbrugsteknolog noget for dig.

Hos os kan du vælge en uddannelse med fuldt fokus på natur og fremtidens udfordringer inden for blandt andet miljø, klima, landbrugs- og fødevareproduktion. Vi klæder dig på med praksisorienteret viden for jordbrugserhvervet. Koblingen mellem teori og praksis kommer dig til gode i dit videre arbejdsliv.

Med en uddannelse inden for jordbrug kan du sætte dig selv i spil og få et job, hvor du både løser praktiske opgaver, formidler og bruger din viden. Du bidrager med den nyeste viden på et område i rivende udvikling.

Uddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig inden for retningerne planteavl, husdyr samt miljø og natur.

Som jordbrugsteknolog har du mulighed for at læse videre til professionsbachelor i jordbrug og herfra søge optagelse på fx Aarhus Universitets kandidatuddannelser indenfor jordbrug.

VIDSTE DU, AT DU SOM JORDBRUGSTEKNOLOG KAN FÅ ARBEJDE SOM KONSULENT, PROBLEMKNUSER, PRODUKTIONSLEDER, SÆLGER ELLER UNDERVISER?

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til jordbrugsteknolog tager to år og består af obligatoriske fag, valgfrie elementer, en praktikperiode på cirka tre måneder og et afgangsprojekt.

Undervisningen er praksisnær, da du kommer på ekskursioner, er i feltarbejde og EASJ inddrager erhvervslivet aktivt i undervisningen. Alle studieretninger ruster dig inden for administration, ledelse, sundhed, kommunikation samt erhvervs- og virksomhedslære.

Uddannelsen til jordbrugsteknolog giver dig mulighed for at specialisere dig. Du får både snuset til de forskellige studieretninger, får den vigtige, generelle og tværfaglige viden, og muligheden for at specialisere dig i netop dit favoritområde.

Allerede inden du begynder på din uddannelse, skal du vælge mellem følgende studieretninger:

 • Husdyr
 • Planter
 • Miljø og natur

De forskellige studieretninger har elementer, der kun er gældende for henholdsvis Husdyr, Planter samt Miljø & Natur.

HUSDYR
Som jordbrugsteknolog med speciale i husdyr er du stærk i produktion, lovgivning, miljø og økonomi. Du kan rådgive om dyrehold (kvæg eller svin), foder, sundhed og velfærd i forhold til de nyeste teknologier og metoder inden for husdyrbruget. Du får kendskab til cellelære, genetik, husdyravl og produktionsanalyse. Du arbejder med relevante it-programmer som DMS, Agrosoft og GIS.

PLANTER
En jordbrugsteknolog med speciale i planter rådgiver om markdrift, planteproduktion og dyrkning i forhold til miljøet og lovgivningen. planteernæring, planteværn, jordbundslære, kulturteknik, forædling og produktionsøkonomi. Du kommer også til at arbejde med it-programmer som f.eks. DLBR Mark Online og GIS. Du vil ofte spille en central rolle mellem landmænd, myndigheder og borgere.

MILJØ OG NATUR
Med speciale i miljø og natur kan du arbejde med miljøtilsyn, naturpleje, jordbrugets styringssystemer, økologi, forvaltning og lovgivning inden for de grønne områder og miljørelaterede problemstillinger. Denne studieretning favner bredt fra geologi til økonomi og formidling.

 

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial uddannelse med matematik C og bioteknologi A eller kemi C
 • Erhvervsuddannelse som dyrepasser, anlægsgartner, produktionsgartner, væksthusgartner, skov- og naturtekniker, greenkeeper eller anden erhvervsuddannelse inden for landbrug
 • Anden relevant erhvervsuddannelse med matematik på C og enten bioteknologi A eller fysik, kemi eller naturfag C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Læs mere om de generelle adgangskrav her

 

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Jordbrugsteknolog
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Sprog Dansk
Studiestart
August/september
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Slagelse
Studievejledere
Praktikkoordinatorer

X
X