Menu

Jordbrugsteknolog

Få job inden for:
 • Miljø og natur
 • Husdyrproduktion
 • Planteproduktion
 • Rådgivning/salg
 • Forskning
 

Uddannelsen til jordbrugsteknolog ruster dig med en bred vifte af kvalifikationer inden for de grønne områder. Du får viden på højt teoretisk niveau, som er forankret i konkrete, praktiske og virksomhedsnære problemstillinger. På uddannelsen får du kendskab til de faktorer, der påvirker miljø og natur.

En jordbrugsteknolog indgår i tværfaglige samarbejder, og du bliver i stand til at vurdere etiske, miljø- og kvalitetsmæssige sammenhænge. Du får desuden et godt greb om udviklingen af nye teknologier og metoder til gavn for din kommende arbejdsplads.

Uddannelsen til jordbrugsteknolog giver mange muligheder for at specialisere sig. Du bliver rustet til at arbejde med drift og udvikling af landbrugsproduktion eller miljø- og naturforvaltning samt bymiljøer. Du kan også formidle og rådgive inden for plante- og husdyrsproduktion eller arbejde med forskning.

I forlængelse af bestået jordbrugsteknologuddannelse kan du bygge videre med en Top-Up professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed.

>>Mød Sidsel, der fortæller om sit job på Forskningscenter Flakkebjerg

VIDSTE DU, AT DU SOM JORDBRUGSTEKNOLOG KAN FÅ ARBEJDE SOM KONSULENT, PROBLEMKNUSER, PRODUKTIONSLEDER, SÆLGER ELLER UNDERVISER?

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til jordbrugsteknolog tager to år og består af obligatoriske fag, valgfrie elementer, en praktikperiode på cirka tre måneder og et afgangsprojekt.

Undervisningen er praksisnær, da du kommer på ekskursioner, er i feltarbejde og EASJ inddrager erhvervslivet aktivt i undervisningen. Alle studieretninger ruster dig inden for administration, ledelse, sundhed, kommunikation samt erhvervs- og virksomhedslære.

Uddannelsen til jordbrugsteknolog giver dig mulighed for at specialisere dig. Du får både snuset til de forskellige studieretninger, får den vigtige, generelle og tværfaglige viden, og muligheden for at specialisere dig i netop dit favoritområde.

Allerede inden du begynder på din uddannelse, skal du vælge mellem følgende studieretninger:

 • Husdyr
 • Planter
 • Miljø og natur

De forskellige studieretninger har elementer, der kun er gældende for henholdsvis Husdyr, Planter samt Miljø & Natur.

HUSDYR
Som jordbrugsteknolog med speciale i husdyr er du stærk i produktion, lovgivning, miljø og økonomi. Du kan rådgive om dyrehold (kvæg eller svin), foder, sundhed og velfærd i forhold til de nyeste teknologier og metoder inden for husdyrbruget. Du får kendskab til cellelære, genetik, husdyravl og produktionsanalyse. Du arbejder med relevante it-programmer som DMS, Agrosoft og GIS.

PLANTER
En jordbrugsteknolog med speciale i planter rådgiver om markdrift, planteproduktion og dyrkning i forhold til miljøet og lovgivningen. planteernæring, planteværn, jordbundslære, kulturteknik, forædling og produktionsøkonomi. Du kommer også til at arbejde med it-programmer som f.eks. DLBR Mark Online og GIS. Du vil ofte spille en central rolle mellem landmænd, myndigheder og borgere.

MILJØ OG NATUR
Med speciale i miljø og natur kan du arbejde med miljøtilsyn, naturpleje, jordbrugets styringssystemer, økologi, forvaltning og lovgivning inden for de grønne områder og miljørelaterede problemstillinger. Denne studieretning favner bredt fra geologi til økonomi og formidling.

 

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial uddannelse med matematik og kemi på C-niveau
 • Erhvervsuddannelse som dyrepasser, anlægsgartner, produktionsgartner, væksthusgartner, skov- og naturtekniker eller anden erhvervsuddannelse inden for landbrug
 • Anden relevant erhvervsuddannelse med matematik på C-niveau og naturfag, fysik eller kemi på C-niveau
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bemærk! Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på EASJ. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på EASJ kræves engelsk på mindst B-niveau.

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Jordbrugsteknolog
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Sprog Dansk
Studiestart
August/september
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Slagelse

X
X