Menu

Laborant

Få job inden for:
  • Bio-, kemi- og fødevareteknologi
  • Mikrobiologi
  • Medicin
  • Produktionskontrol
  • Forskning

Laborantuddannelsen er for dig, der ønsker at beskæftige dig med bio- og kemiteknologiske opgaver og problemstillinger.

Erhvervsakademiuddannelsen ruster dig til at planlægge, rådgive og løse analyse opgaver af teknisk faglig karakter i private og offentlige virksomheders tekniske laboratorier. De fleste laboranter arbejder inden for medicinalindustrien, den bioteknologiske industri samt fødevare- og procesindustrien.

Du kan blandt andet være den, der tester og kontrollerer råvarer og færdigvarer, inden de sendes ud til forbrugerne. Din tekniske og faglige viden kan du også bruge sammen med forskere til at udvikle nye produkter – eksempelvis i udviklingen af medicin, kosmetik og maling.

På Erhvervsakademi Sjælland har jeg fundet ud af, hvad jeg er god til, og hvad jeg vil lave resten af mit liv. For mig er det vigtigt, at undervisningen ikke er tør teori, men at vi derimod arbejder med opgaverne i praksis. På den måde får man hurtigt afklaret, hvad man er god til, og hvad man kan lide at bruge sin tid på. Derudover er der gode muligheder for coaching eller for at få en underviser eller en studerende som mentor, så man har en at støtte sig til.

Line Søndergaard
Laborant-studerende

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til laborant varer to et halvt år. Den består af en obligatorisk del og en valgdel, som veksler mellem teoretisk undervisning og praktisk arbejde i laboratoriet, samt et praktikophold af et års varighed. Praktikopholdet vurderes selvstændigt og danner grundlag for dit afsluttende eksamensprojekt.

På uddannelsen til laborant beskæftiger du dig med bio- og kemiteknologiske emner. Gennem undervisningen i kemi, matematik, mikrobiologi og laboratorieteknik lærer du de grundlæggende forudsætninger for at udføre prøver og analysere varer inden for områderne medicin, fødevarer og den kemiske industri.

Uddannelsen til laborant giver adgang til videreuddannelse, og du vil blandt andet kunne få merit til uddannelser på universiteter og ingeniørhøjskoler til eksempelvis kemingeniør, levnedsmiddelingeniør, farmaceut, uddannelser inden for biologi og bioteknologi og uddannelser inden for miljø.

 

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

  • Gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med matematik på C-niveau og enten kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau
  • Anden relevant erhvervsuddannelse eller 3-årig erhvervsuddannelse efter reformen af 2014 med matematik på C-niveau og enten naturfag eller kemi på C-niveau

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Bemærk! Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på EASJ. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.
På engelsksprogede uddannelser på EASJ kræves engelsk på mindst B-niveau.

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Laborant
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2½ år
ECTS point 150
Steder
Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde
Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Sprog Dansk
Studiestart
August/september
Januar/februar
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Roskilde
Slagelse

X
X