Menu

Logistikøkonom

Få job inden for:
  • Udveksling af varer informationer og penge
  • Supply Chain
  • Produktion
  • Indkøb & Shipping

Logistikøkonom er for dig, der ønsker en central rolle i en virksomheds udveksling af varer, informationer og penge i et globalt perspektiv.
Du får kendskab til alle led i processen fra indkøb af råvarer, produktion og til distribution af de færdige varer, ligesom du bliver undervist i de forhold, der kan påvirke transporten og markedet.

Erhvervsakademiuddannelsen som logistikøkonom fylder dig med aktuel, praksisnær viden om, økonomi, organisation og Supply Chain management.

Som logistikøkonom får du en central rolle med at sikre en optimal Supply Chain. Du koordinerer og styrer virksomhedens vare-, informations- og pengestrømme. Med denne uddannelse bliver du eftertragtet i shipping-, handels- og servicevirksomheder og produktionsvirksomheder.

Uddannelsen kan også tages på engelsk (Logistics Management).

VIDSTE DU, AT DU MED EN UDDANNELSE SOM LOGISTIKØKONOM BLIVER KVALIFICERET TIL AT PLANLÆGGE OG GENNEMFØRE LØSNINGER, DER VEDRØRER SUPPLY CHAIN I PRIVATE ELLER OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER – NATIONALT OG INTERNATIONALT?

Uddannelsens indhold

Uddannelsen tager to år, fordelt på fire semestre. Som en del af uddannelsen skal du i 10 ugers praktik i løbet af fjerde semester. Praktikopholdet kan foregå i Danmark eller i udlandet.

Uddannelsen er bygget op med en obligatorisk del og en valgdel, som du vælger i slutningen af andet semester. Undervisningen foregår som holdundervisning og med virksomhedsrelaterede projekter.

Den obligatoriske del indeholder en række temaområder: Supply Chain, jura, økonomi, organisation og ledelse, samt statistik.

På uddannelsen til logistikøkonom udbyder vi valgfagene: Forretningsudvikling og Digital track. (Undervisningen foregår på engelsk. Eksamen foregår på engelsk eller dansk efter eget valg.)

Begge valgfagene retter sig mod private små og mellemstore virksomheder, men tilrettelagt således, at der er taget højde for, at du har mulighed for at bygge videre på din uddannelse med en Top UP PBA efter den korte videregående uddannelse.

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte fag, og hvilke eksamener der knytter sig til dem.

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

  • Studentereksamen (STX), højere forberedelseseksamen (HF), højere handelseksamen (HHX), højere teknisk eksamen (HTX) eller EUX – alle med Engelsk B og enten erhvervsøkonomi C, matematik C eller virksomhedsøkonomi B.
  • Handelsuddannelse med specialer, kontoruddannelse med specialer, lager- og terminaluddannelsen (trin 3), personbefordringsuddannelsen (trin 3), buschauffør i kollektiv trafik, turistbuschauffør, kranuddannelsen (trin 3), postuddannelsen (trin 3) eller vejgodstransportuddannelsen, kørselsdisponent
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk B og matematik C

Fag, som er specifikke adgangskrav skal være bestået.

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Læs mere om de generelle adgangskrav her

 

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Logistikøkonom
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Uddannelsesvej 22, 4600 Køge
Sprog Dansk
Studiestart
August/september
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Køge
Studievejledere

X
X