Menu

Markedsføringsøkonom

Få job inden for:
 • Eksport og international handel
 • Kommunikation & reklame
 • Markedsføring
 • Salg & Indkøb
 • Eventkoordinator
 
Der er stadig ledige pladser!

Uddannelsen til markedsføringsøkonom er for dig, der ønsker bred viden inden for markedsføring og salg, økonomi, international handel, kommunikation og ledelse.

Du lærer om de faktorer, der er relevante, når virksomheder markedsfører produkter og serviceydelser. Du får indblik i relationer til kunder, konkurrenter, samarbejdspartnere, samt lovgivning, samfundsøkonomiske forhold med videre.

Du bliver rustet til at planlægge og koordinere en virksomheds markedsføring og internationalisering. Som markedsføringsøkonom har du jobmuligheder i både danske og internationale virksomheder, for eksempel som marketingskoordinator, indkøbs-, salgs- eller eksportassistent, informationsmedarbejder eller reklamekonsulent.

Markedsføringsøkonom som Blended Learning
Du har også mulighed for at tage uddannelsen som Blended Learning – en fleksibel studieform, som kombinerer det bedste fra online-undervisning og fysisk tilstedeværelsesundervisning.

80 procent af undervisningen foregår online og 20 % med fysisk tilstedeværelse. Fysisk tilstedeværelse er planlagt uden for “normal” arbejdstid. 80/20-modellen giver stor fleksibilitet, men kræver også et større ansvar og selvdisciplin. Eksempler på online-læring kan være video, PowerPoint med speak over, pensum-quiz, tværfaglige virksomhedscases, realtime online-sessions, etc.
Selv om meget foregår online, er du i tæt kontakt med dine undervisere og medstuderende igennem de digitale værktøjer, vi anvender.

Eksamen og pensum er det samme for Blended Learning, som for det ordinære forløb.

Du kan ansøge både vinter og sommer. Husk at Blended Learning har sit eget KOT-numner, som skal vælges i ansøgningsprocessen.

Kontakt en underviser på Blended Learning: Skriv til Kasper Witzke via kawi@easj.dk 

På EASJ i Roskilde har vi etableret Drivhuset, som er et innovations- og inkubatormiljø for studerende, der har en interesse for iværksætteri. Som studerende på markedsføringsuddannelsen kan du blive en del af dette miljø.

Du kan også vælge at tage uddannelsen på engelsk – Marketing Management.

En af de ting som jeg bedst kan lide ved Erhvervsakademi Sjælland er, at underviserne altid er tæt på og har tid, hvis der er noget, man er i tvivl om. Underviserne har stor viden om det de underviser i, og de er gode til at hjælpe de studerende i gang. Gruppearbejdet, som er en stor del af uddannelsen, gør at vi har mulighed for at tage fat på større projekter. Jeg vil anbefale andre at læse markedsføringsøkonom, fordi man på relativt kort tid får en uddannelse, der kan anvendes i praksis og det gør mere overskueligt at studere.

Sena Afzal
Markedsføringsøkonom

 

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til markedsføringsøkonom varer to år, og består af en række obligatoriske fag og en valgdel. Uddannelsen afsluttes med en hovedopgave. Den obligatoriske del af undervisningen bringer dig gennem national og international markedsføring, salg, økonomi, statistik, organisation, samfund og erhvervsret.

Hertil kommer valgfag som for eksempel digital markedsføring, eventpraksis, e-business, markedsføring i non-profit organisationer og entreprenørskab. Undervisningen vil være en kombination af forelæsninger, øvelsesopgaver, projekter, gruppearbejde og aktiviteter, der involverer og engagerer dig.

I uddannelsen indgår også et tre måneders obligatorisk praktikophold, som du kan vælge at have i en dansk eller udenlandsk virksomhed.

Uddannelsen udbydes på dansk og engelsk. (Engelsk kun i Roskilde).

Markedsføringsøkonom som blended learning

 • Blended learning er en blanding af online- og fysisk tilstedeværelsesundervisning, som kombinerer det bedste fra begge undervisningsformer
 • 80/20 betyder at 80 procent af undrvisning foregår online og 20 % med fysisk tilstedeværelse
 • Fysisk tilstedeværelse er planlagt uden for “normal” arbejdstid
 • 80/20 modellen giver stor fleksibilitet men kræver også et større ansvar og selvdisciplin
 • Eksempler på online læring kan være video, powerpoint med speakover, pensum-quiz, tværfaglige virksomhedscases, realtime online-sessions, etc.
 • Fordi det er online, betyder det ikke at der ikke er kontakt til underviser. Som studerende har du tæt kontakt til undervisere gennem hele forløbet
 • Eksamen og pensum er det samme, som for det ordinære forløb

 

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX, HF) med matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau
 • Merkantil erhvervsuddannelse inden for detailhandel, engroshandel, kontor eller Finans med matematik eller erhvervsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau
 • En anden tilsvarende uddannelse eller erhvervserfaring, der kan give merit (kontakt studievejlederen for at høre nærmere om dine muligheder).

Specifikke adgangskrav:

 • Engelsk på C-niveau og enten matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Læs mere om de generelle adgangskrav her

 

 

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Markedsføringsøkonom
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Bispegade 5, 4800 Nykøbing F
Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Sprog Dansk og Engelsk
Studiestart
August/september
Januar/februar
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Roskilde
Studievejledere
Roskilde
Studievejledere
Nykøbing
Studievejledere
Lignende uddannelser

X
X