Menu

Multimediedesigner

Få job inden for:
  • Frontendudvikler
  • Web & grafisk design
  • Content manager & creator
  • Videoproduktion
  • E-commerce developer

Uddannelsen til multimediedesigner er for dig, der ønsker at arbejde kreativt med digital kommunikation, medier, visuel design, interaktivt design og webudvikling. Du får teknisk viden og færdigheder, som du fra dag ét kan bruge i konkrete, praktiske og virksomhedsnære problemstillinger.

Som multimediedesigner har du mange jobmuligheder inden for IT- og medieområdet samt i dele af den grafiske branche. Du kommer til at arbejde med for eksempel strategisk online markedsføring, brugeroplevelser, innovation, konceptudvikling, design og visualisering, videoproduktion, webudvikling og databaser.

I Køge kan du tage din uddannelse på dansk eller engelsk (Multimedia Design & Communication). I Slagelse og Nykøbing F. udbydes uddannelsen på dansk.

>> Mød multimediedesigneren Julie, der fortæller om sit job og uddannelsen.

VIDSTE DU, AT FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB HAR KÅRET EASJ TIL DANMARKS MEST INNOVATIVE UDDANNELSESINSTITUTION I 2015?

Uddannelsens indhold

Uddannelsen til multimediedesigner er 2-årig, og består af obligatoriske emner, valgfrie elementer, ti ugers praktik i Danmark eller i udlandet og et afsluttende projekt, som kan laves med en virksomhed.

Du kommer til at arbejde med for eksempel strategisk formidling og markedsføring, brugertests, innovation, konceptudvikling, design og visualisering, videoproduktion, webudvikling og databaser.

Hertil kommer også forretningsforståelse og projektledelse og de organisatoriske aspekter af multimediebrug og -udvikling.

Under de valgfrie emner har du mulighed for at specialisere dig i områder, du særligt interesserer dig for.

Undervisningen veksler imellem holdundervisning, workshops, gruppearbejde og større og mindre projektopgaver.

Studieordning

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser:

  • Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux samt engelsk C og enten matematik C, virksomhedsøkonomi B eller erhvervsøkonomi C
  • En af erhvervsuddannelserne: film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2), fotograf, mediegrafiker (trin 2), teknisk designer, skiltetekniker, digital media, grafisk tekniker eller data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
    Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk C og enten matematik C, virksomhedsøkonomi B eller erhvervsøkonomi C
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne samt engelsk C

Bemærk! Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på EASJ. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.
På engelsksprogede uddannelser på EASJ kræves engelsk på mindst B-niveau.

 

 

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Multimediedesigner
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Bispegade 5, 4800 Nykøbing F
Uddannelsesvej 22, 4600 Køge
Sprog Dansk og Engelsk
Studiestart
August/september
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Slagelse
Køge
Nykøbing
Lignende uddannelser

X
X