Menu

Procesteknolog (ernæring-, fødevare-, proces-)

Få job inden for:
 • Bioteknologiske & kemiske processer
 • Fødevaresikkerhed
 • Produktudvikling
 • Kvalitetssikring
Der er stadig ledige pladser!

Den videregående uddannelse til procesteknolog varer to år inklusiv ti ugers praktikophold. Uddannelsen er bygget op af en obligatorisk del, der varer et halvt år og derefter en af følgende tre specialeretninger: ernæringsteknologi, fødevareteknologi eller procesteknologi.

Den obligatoriske del indeholder emner som samarbejde og kommunikation, men stiller også skarpt på de fagtekniske opgaver, herunder kemi, mikrobiologi, fysik, matematik samt principper for dokumentation og kvalitetskontrol. Efter 1. semester vælger du din studieretning. Alle specialeretninger kobler teori og praksis tæt sammen.

DE TRE RETNINGER

Procesteknologi
Du kan vælge at fortsætte på studieretningen i procesteknologi. På uddannelsen til procesteknolog får du indsigt i produktionsprocesser i forbindelse med fremstilling af eksempelvis fødevarer, medicin eller kemiske produkter. Du lærer om procestekniske enhedsoperationer, måling, styring og regulering af procesanlæg, kemiske og biologiske produktionsprocesser og kvalitetssikring.
Som procesteknolog kan du arbejde både i private virksomheder og i den offentlige sektor. Du kan varetage produktions- og kontrolfunktioner og deltage i produktudvikling og procesoptimering. Desuden vil du i et samarbejde med ingeniører også kunne være med til at opbygge og tilpasse eventuelle ændringer i produktionsanlægget.

Få job inden for: Bioteknologiske & kemiske processer, procesteknik, produktionsprocesser, kvalitetskontrol

Ernæringsteknologi
Retningen inden for ernæringsteknologi er for dig, der ønsker en lederuddannelse inden for ernæring og sundhed. Du bliver rustet til at planlægge, lede og optimere produktion af næringsrigtige måltider i storkøkkener, kantiner og lignende i private og offentlige virksomheder. En ernæringsteknolog er med til at sikre lækre og sunde måltider til mennesker, der ikke selv kan lave mad. Du er med til at sikre høj standard på fødevaresikkerheden. En ernæringsteknolog udfører opgaver selvstændigt og i tværfaglige samarbejder med f.eks. plejepersonale, sygeplejersker og pædagoger.

Få job inden for: Måltidsproduktion, ernæringsforhold, køkkenhygiejne, køkkenledelse, kvalitetssikring, ledelse, fødevaresikkerhed, fødevareteknologi

Fødevareteknologi
Som uddannet fødevareteknolog bliver i stand til at planlægge, løse, kontrollere og udvikle opgaver relateret til fødevareproduktion. Du kan også være med til at sikre den høje standard inden for fødevaresikkerhed, kvalitetskontrol og udvikle fremtidens fødevareproduktion. Du kan også være med til at designe sunde og velsmagende fødevarer til såvel det nationale som internationale marked.

Få job inden for: Fødevaresikkerhed, kvalitets- og miljøstyring, produktudvikling, fødevarelovgivning eller fødevareindustrien

De studerende skal have det rart og føle, at vi tager dem seriøst, og de skal vide, at vi er der for at hjælpe dem, når de har problemer. Målet med min undervisning er, at de lærer at søge sandheden og være kritiske, når de lærer noget og lærer med deres egne resultater. Med en uddannelse som procesteknolog fra Erhvervsakademi Sjælland får man adgang til et spændende job og gode arbejdstider.

Eva Trudsø
Adjunkt, underviser på procesteknologuddannelsen

Uddannelsens indhold

Uddannelsen til procesteknolog er en af i alt fire uddannelsesretninger i procesteknologiuddannelsen og varer to år inklusiv ti ugers praktikophold. Efter et fælles 1.semester vælger du at fortsætte med studieretningen i procesteknologi. Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt, der almindeligvis foregår i samarbejde med en virksomhed.

Undervisningen varierer mellem forelæsninger, klasseundervisning og projektarbejde i samarbejde med andre studerende. I undervisningen inddrages erhvervslivet, så du lærer af dem, ligesom de lærer af dig.

Bemærk – ansøgere i kvote 2 indbydes til en motivationssamtale. Se nærmere under Adgangskrav.

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau. Derudover enten bioteknologi på A-niveau eller kemi på C-niveau
 • Erhvervsuddannelse som mejerist, procesoperatør, bager, konditor, gastronom, detailslagter, industrislagter med specialer eller ernæringsassistent
 • Anden relevant erhvervsuddannelse eller 3-årig erhvervsuddannelse efter reformen af 2014 med engelsk på C-niveau og naturfag, kemi eller matematik på C-niveau
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Optagelse via kvote 2 – Samtale om motivation og arbejdsmarkedsparathed

Når du søger optagelse senest den 15. marts bliver du prøvet i kvote 2 (hvis du har en gymnasial ungdomsuddannelse, f.eks. studentereksamen, bliver du også prøvet i kvote 1). Adgangsberettigede ansøgere i kvote 2 bliver inviteret til en samtale om motivationen for at søge ind på uddannelsen samt tidligere aktiviteter og jobs. Samtalen indgår som en del af den pointgivning, der bruges til at udvælge de ansøgere, der bliver tilbudt en studieplads. Hvis du vælger ikke at deltage i samtalen, får du nul points for den, men du vil stadig få points i de andre optagelseskriterier. Samtalen har ikke betydning for din chance for at få en studieplads via kvote 1.

Tidsplan

 • Den 16. april sender vi indbydelse ud til alle adgangsberettigede ansøgere i e-boks, herunder også ansøgere, der er betinget adgangsberettigede.
 • Senest den 23. april skal du tilmelde dig til én af de datoer, hvor vi afholder samtaler. Der står i indbydelsen, hvordan du tilmelder dig.
 • Vi holder samtaler på følgende datoer:
  • Mandag den 30. april fra kl. 15.00
  • Tirsdag den 1. maj fra kl. 15.00
  • Lørdag den 5. maj fra kl. 12.00

Alle samtaler afholdes i Roskilde.

Der bliver ikke afholdt erstatningssamtaler ved sygdom eller andre former for afbud.

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Bemærk!

Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på EASJ. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på EASJ kræves engelsk på mindst B-niveau.

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Procesteknolog
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Sprog Dansk
Studiestart
August/september
Januar/februar
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Roskilde
Studievejledere

X
X