Menu

Produktionsteknolog

Få job inden for:
 • Produktudvikling
 • Økonomi- og materialeforbrug
 • Kvalitetssikring
 • Projektledelse
 • Industrivirksomheder

På uddannelsen til produktionsteknolog lærer du at tænke analytisk og kreativt med fejlfinding og problemløsning. Du lærer at procesoptimere, planlægge, samarbejde, organisere samt udføre opgaver inden for konstruktion, produktudvikling og produktion i erhvervslivet. Samtidig får du kendskab til fremstillingsmetoder, produktudvikling, materialevalg, automatik og projektstyring, kvalitet, drift, materialeforbrug, miljø og økonomi.

Som produktionsteknolog vil du typisk finde beskæftigelse i industrivirksomheder med opgaver inden for planlægning, konstruktion og udvikling af produkter, kvalitetsstyring eller blive ansvarlig for en virksomheds logistik på internationalt niveau. Dit arbejde vil typisk bestå i at udvikle og kontrollere driften af maskiner og sikre produkternes kvalitet.

Uddannelsen udbydes på EASJ Slagelse. Fra sommeren 2018 udbydes uddannelsen også i Nykøbing Falster som en såkaldt Uddannelsesstation – en satellit i tæt kontakt med uddannelsens nuværende placering på EASJ i Slagelse.

Tag-over-hovedet-garanti
Der er boliggaranti for studerende i Guldborgsund Kommune – læs mere her.

Meritoverførsel fra produktionsteknolog (AK) til diplom-ingeniøruddannelserne i produktion og maskinteknik.
Gennemført akademiuddannelse som produktionsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Sjælland ækvivalerer følgende uddannelseselementer på diplomingeniøruddannelserne i produktion og maskinteknik ved Syddansk Universitet, forudsat at ansøgeren opfylder adgangskravene til den pågældende diplomingeniøruddannelse.
Læs mere her

VIDSTE DU, AT EASJ’s FOKUS PÅ VIRKELIGE PROBLEMSTILLINGER SIKRER, AT DU SOM STUDERENDE ER RUSTET TIL AT MØDE ERHVERVSLIVETS BEHOV – OG DERFOR KAN OMSÆTTE DIN VIDEN TIL VIRKELIGHED MED DET SAMME?

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til produktionsteknolog varer to år og består af en række obligatoriske fag, valgfrie elementer/fagspeciale, praktik og et afgangsprojekt.
Efter 2. semester vælger du enten speciale i produktudvikling eller i produktions- og procesoptimering. Disse afvikles på tredje semester. 3. semester afsluttes med et specialeprojekt.

De obligatoriske emner på uddannelsen er blandt andet materiale- og fremstillingsteknologi, automatisering, produktudvikling, produktionsteknik, konstruktion, teknisk dokumentation, virksomhedsdrift og ledelse.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, gruppearbejde, opgaveløsninger, virksomhedsbesøg og projektarbejde.

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed. Afgangsprojektet indbefatter også en mundtlig fremlæggelse.

 

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Gymnasial uddannelse med matematik på C-niveau (stx, hhx, htx, hf, eux)
 • En erhvervsuddannelse som bygnings-, møbel-, eller maskinsnedker
 • En erhvervsuddannelse som bil-, fly-, fin-, skibs- eller cykel- og motorcykelmekaniker
 • En erhvervsuddannelse som CNC- eller støberitekniker
 • En erhvervsuddannelse som metal-, beslags- eller karosserismed (eller andre typer smed)
 • En erhvervsuddannelse som skibsmontør, plastmager, træoperatør, teknisk designer, skorstensfejer eller orgelbygger
 • Anden relevant erhvervsuddannelse med matematik og engelsk på minimum C-niveau
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
 • Industriteknikeruddannelsen
 • Værktøjsuddannelsen
 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
 • Boligmonteringsuddannelsen
 • Elektrikeruddannelsen (med specialer)
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Gartner
 • Køletekniker
 • Landbrugsuddannelsen
 • Lastvognsmekaniker (trin 2)
 • Mekaniker
 • Ortopædist
 • Procesoperatør
 • Skibstekniker
 • Vindmølletekniker (med specialer)
 • VVS-energiuddannelsen
 • VVS-uddannelsen

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på EASJ. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på EASJ kræves engelsk på mindst B-niveau.

 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

 

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Produktionsteknolog
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Bispegade 5, 4800 Nykøbing F
Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Sprog Dansk
Studiestart
August/september
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Slagelse
Studievejledere
Praktikkoordinatorer
Lignende uddannelser

X
X