Menu

Serviceøkonom

Få job inden for:
 • Oplevelsesøkonomi
 • Hotel- og restaurant
 • Turisme
 • Digitale events
 • Kystturisme

Serviceøkonom er for dig, der ønsker en uddannelse inden for service- og oplevelsesbranchen. Du bliver rustet til at koordinere og organisere serviceydelser og oplevelsesbaserede koncepter, inden for den private eller offentlige sektor. Du ønsker at udvikle din forretningsforståelse, blive bedre til at opbygge og vedligeholde netværk samt at deltage i udviklingen af nye og eksisterende forretningsområder.

Du lærer at varetage administrative, økonomiske, markedsføringsmæssige opgaver, ligesom du får en grundig indføring i de eksterne forhold som eksempelvis kulturforskelle og samfundsforhold, der påvirker en organisation.

Du vil opleve en praksisorienteret uddannelse, fordi undervisningen sker i et tæt samarbejde med erhvervslivet – blandt andet gennem cases og virksomhedsbesøg. Du får mulighed for at arbejde tæt sammen med etablerede virksomheder inden for service- og oplevelsesbranchen. Du bliver klædt på med de nyeste værktøjer og modeller, som du igennem uddannelsen bruger til at hjælpe virksomheder med at udvikle deres forretning.

Da undervisningen tager udgangspunkt i virksomhedernes virkelighed er vi gået væk fra den klassiske fagopdelte undervisning. I stedet arbejder vi temabaseret, hvor undervisningen er mere sammenhængende og bygget op omkring de konkrete cases.

Under uddannelsen kan du specialisere dig indenfor:

 • Hotel- og Restaurantmanagement
 • Oplevelse og Event – den digitale vej
 • Sport og Event
 • Turismemanagement

Serviceøkonom som Blended Learning

Du har også mulighed for at tage uddannelsen som Blended Learning – en fleksibel studieform, som kombinerer det bedste fra online-undervisning og den fysiske tilstedeværelsesundervisning. Blended learning giver stor fleksibilitet, men kræver også et større ansvar og selvdisciplin. Eksempler på online-læring kan være video, PowerPoint med speak over, pensum-quiz, tværfaglige virksomhedscases, realtime online-sessions, etc.

Selv om meget foregår online, er du i tæt kontakt med dine undervisere og medstuderende igennem de digitale værktøjer, vi anvender. Eksamen og pensum er det samme for Blended Learning, som for det ordinære forløb.

Du kan også vælge at tage uddannelsen på engelsk:  AP degree in Service, Hospitality and Tourism Management.

Det er ikke bare noget vi leger. Det er i den grad med til at udvikle os, at det er etablerede virksomheder, vi har kontakt med. Vi kommer så tæt på virkeligheden som over hovedet muligt, fordi vi samarbejder og løser cases for dem. Det giver lige det ekstra, når vi fremlægger vores produkter og ved at de tager vores ideer til sig.

Patrick Rasmussen, serviceøkonomstuderende i Køge

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til serviceøkonom tager 2 år og fordeler sig på fire semestre. Uddannelsen erhvervsrettet og praksisorienteret, da undervisningen sker i et tæt samarbejde med erhvervslivet, blandt andet gennem cases og virksomhedsbesøg.

Uddannelsen er struktureret i 4 overordnede temaer, et valgfrit element samt tre måneders praktikophold.

De fire temaer fokuserer på

 1. Service og oplevelser: Forståelse for service- og oplevelseserhvervets praksis, herunder fokus på værtsskab, økonomisk drift og service management
 2. Forretningsforståelse: Skabe en helhedsforståelse for virksomhedens nuværende interne og eksterne situation, som påvirker virksomhedens fremtidige udvikling.
 3. Samarbejde og relationer: Gennem arbejdet med kommunikation, samarbejde og relationer styrkes den studerendes viden, færdigheder og kompetencer på det operationelle og taktiske plan.
 4. Forretningsudvikling: Skabe en forståelse for muligheder for og konsekvenser af forretningsudvikling, herunder fokus på de økonomiske, organisatoriske og markedsføringsmæssige aspekter heraf.

Valgfagene retter sig imod små og mellemstore virksomheder – men er selvfølgelig tilrettelagt således, at der tages højde for, at det er en mulighed for at vælge en Top Up PBA efter den korte videregående uddannelse. Undervisningen foregår på engelsk. Eksamen foregår på engelsk eller dansk efter eget valg.

På EASJs afdeling i Køge kan du læse Servicemanagement –  digital track og event, Hotel- og restaurantmanagement samt Turismemanagement.

På EASJs afdeling i Slagelse udbydes der Turismemanagement, Hotel- og restaurantmanagement samt Servicemanagement – Sport & Event. I Slagelse har du mulighed for at læse uddannelsen SØK Pro, som er et virtuelt tilbud til dig, der ønsker UDDANNELSE I ARBEJDE. Forskellen mellem SØK Pro og alm. SØK er, at du har mulighed for et tæt samarbejde med virksomheder under hele uddannelsesforløbet og modtage undervisning/læring via en virtuel platform.

 

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Studentereksamen (STX), højere forberedelseseksamen (HF), højere handelseksamen (HHX), højere teknisk eksamen (HTX) eller EUX – alle med enten erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C
 • En af erhvervsuddannelserne: detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, gastronom (med specialer), detailslagter (med specialer), kontoruddannelse med specialer, kontoruddannelse generel, eventkoordinator (trin 2), bager (trin 2), konditor (trin 2), tjener (trin 2) eller receptionist
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med de specifikke adgangskrav: erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik

Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Læs mere om de generelle adgangskrav her

 

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Serviceøkonom
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Uddannelsesvej 22, 4600 Køge
Sprog Dansk og Engelsk
Studiestart
August/september
Januar/februar
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Køge
Studievejledere
Slagelse
Studievejledere
Praktikkoordinatorer

X
X