Menu

Serviceøkonom

Få job inden for:
 • Oplevelsesøkonomi
 • Hotel- og restaurant
 • Turisme
 • Digitale events
 • Kystturisme

Serviceøkonom er for dig, der ønsker en managementuddannelse inden for service- og oplevelsesbranchen. Du bliver rustet til at koordinere og organisere serviceydelser og oplevelsesbaserede koncepter, inden for den private eller offentlige sektor.

Du lærer at varetage administrative, økonomiske og markedsføringsmæssige opgaver, ligesom du får en grundig indføring i de eksterne forhold som eksempelvis kulturforskelle og samfundsforhold, der påvirker en organisation.

Du vil opleve en praksisorienteret uddannelse, fordi undervisningen sker i et tæt samarbejde med erhvervslivet – blandt andet gennem cases og virksomhedsbesøg.

På EASJs afdeling i Køge kan du læse Servicemanagement – digital track og event, Hotel- og restaurantmanagement samt Turismemanagement. Fra september 2018 udbyder vi et blended learning forløb, der klæder dig på med 21st Century Skills, så du kommer til at stå stærkt i den digitaliserede verden. Forløbet er særligt målrettet retail- og autobranchen. Blended learning er en fleksibel kombination af e-læring, som du følger hjemmefra og klassisk tilstedeværelsesundervisning.
Læs mere om Serviceøkonom Retail- og Autobranchen her:

På EASJs afdeling i Slagelse udbydes der Turismemanagement, Hotel- og restaurantmanagement samt Servicemanagement – Sport & Event. I Slagelse kan du også læse din Serviceøkonom som SØK PRO (Serviceøkonom Professional), hvilket betyder at du i perioder kan være tilknyttet en virksomhed og læse uddannelsen som E-learning. Det er altså uddannelse mens du er i arbejde. Det er en fuldtids serviceøkonom uddannelse, som foregår on-line, men som følger det almindelige Serviceøkonom uddannelsesforløb.
Læs mere om SØK PRO her:

Du kan også vælge at tage uddannelsen på engelsk. Her er titlen Service, Hospitality and Tourism Management.

 

Vi udstikker rammerne, og de udfylder dem, så vi har været mere end alment tilfredse med pigerne. De har udfordret os, fordi de turde spænde ben og sætte spørgsmålstegn ved vores processer. Vores praktikanter, Maiken og Pia, har kunnet tænke selv, og de har været fagligt dygtige, inden de kom til Kragerup Gods. Begge piger har bidraget til at optimere arbejdsgangene på såvel hotellet som i klatreparken Go High ved at tænke LEAN, og det har helt konkret bidraget til øget kundetilfredshed.

Anne Mette Kyhn
Hotelchef Kragerup Gods

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til serviceøkonom tager 2 år og fordeler sig på fire semestre. Uddannelsen erhvervsrettet og praksisorienteret, da undervisningen sker i et tæt samarbejde med erhvervslivet, blandt andet gennem cases og virksomhedsbesøg.

Uddannelsen er struktureret i 4 overordnede temaer, et valgfrit element samt tre måneders praktikophold.

De fire temaer fokuserer på

 1. Service og oplevelser: Forståelse for service- og oplevelseserhvervets praksis, herunder fokus på værtsskab, økonomisk drift og service management
 2. Forretningsforståelse: Skabe en helhedsforståelse for virksomhedens nuværende interne og eksterne situation, som påvirker virksomhedens fremtidige udvikling.
 3. Samarbejde og relationer: Gennem arbejdet med kommunikation, samarbejde og relationer styrkes den studerendes viden, færdigheder og kompetencer på det operationelle og taktiske plan.
 4. Forretningsudvikling: Skabe en forståelse for muligheder for og konsekvenser af forretningsudvikling, herunder fokus på de økonomiske, organisatoriske og markedsføringsmæssige aspekter heraf.

Valgfagene retter sig imod små og mellemstore virksomheder – men er selvfølgelig tilrettelagt således, at der tages højde for, at det er en mulighed for at vælge en Top Up PBA efter den korte videregående uddannelse. Undervisningen foregår på engelsk. Eksamen foregår på engelsk eller dansk efter eget valg.

På EASJs afdeling i Køge kan du læse Servicemanagement –  digital track og event, Hotel- og restaurantmanagement samt Turismemanagement.

På EASJs afdeling i Slagelse udbydes der Turismemanagement, Hotel- og restaurantmanagement samt Servicemanagement – Sport & Event. I Slagelse har du mulighed for at læse uddannelsen SØK Pro, som er et virtuelt tilbud til dig, der ønsker UDDANNELSE I ARBEJDE. Forskellen mellem SØK Pro og alm. SØK er, at du har mulighed for et tæt samarbejde med virksomheder under hele uddannelsesforløbet og modtage undervisning/læring via en virtuel platform.

 

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Studentereksamen (STX), højere forberedelseseksamen (HF), højere handelseksamen (HHX), højere teknisk eksamen (HTX) eller EUX – alle med enten erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C
 • En af erhvervsuddannelserne: detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, gastronom (med specialer), detailslagter (med specialer), kontoruddannelse med specialer, kontoruddannelse generel, eventkoordinator (trin 2), bager (trin 2), konditor (trin 2), tjener (trin 2) eller receptionist
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med de specifikke adgangskrav: erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik

Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Læs mere om de generelle adgangskrav her

 

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Serviceøkonom
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Uddannelsesvej 22, 4600 Køge
Sprog Dansk og Engelsk
Studiestart
August/september
Januar/februar
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Køge
Studievejledere
Slagelse
Studievejledere
Praktikkoordinatorer

X
X