Menu

Serviceøkonom

Få job inden for:
 • Oplevelsesøkonomi
 • Hotel- og restaurant
 • Turisme
 • Digitale events
 • Kystturisme
Der er stadig ledige pladser!

Serviceøkonom er for dig, der ønsker en managementuddannelse inden for service- og oplevelsesbranchen. Du bliver rustet til at koordinere og organisere serviceydelser og oplevelsesbaserede koncepter, inden for den private eller offentlige sektor.

Du lærer at varetage administrative, økonomiske og markedsføringsmæssige opgaver, ligesom du får en grundig indføring i de eksterne forhold som eksempelvis kulturforskelle og samfundsforhold, der påvirker en organisation.

Du vil opleve en praksisorienteret uddannelse, fordi undervisningen sker i et tæt samarbejde med erhvervslivet – blandt andet gennem cases og virksomhedsbesøg.

På vores afdeling i Køge får du mulighed for at arbejde tæt sammen med etablerede virksomheder inden for service- og oplevelsesbranchen. Du bliver klædt på med de nyeste værktøjer og modeller som du igennem uddannelsen bruger til at hjælpe virksomheder med at udvikle deres forretning.

Da undervisningen tager udgangspunkt i virksomhedernes virkelighed er vi gået væk fra den klassiske fagopdelte undervisning. I stedet arbejder vi temabaseret, hvor undervisningen er mere sammenhængende og bygget op omkring de konkrete cases.

Du kan også tage uddannelsen som blended learning. Blended learning er en fleksibel kombination af e-læring som du følger hjemmefra, online gruppearbejde og klassisk tilstedeværelsesundervisning. Der vil være klassisk tilstedeværelsesundervisning hver anden tirsdag og online gruppevejledning hver fredag. Resten af undervisningen kan du tage, når og hvor det passer dig. Som studerende på blended learning kan du vælge mellem to specialeretninger:

 • Oplevelser og events
 • Retail- og autobranchen

På vores afdeling i Slagelse udbydes vi Turismemanagement, Hotel- og restaurantmanagement samt Servicemanagement – Sport & Event. I Slagelse kan du også læse din Serviceøkonom som SØK PRO (Serviceøkonom Professional), hvilket betyder at du i perioder kan være tilknyttet en virksomhed og læse uddannelsen som E-learning. Det er altså uddannelse mens du er i arbejde. Det er en fuldtids serviceøkonom uddannelse, som foregår on-line, men som følger det almindelige Serviceøkonom uddannelsesforløb.
Læs mere om SØK PRO her:

Du kan også vælge at tage uddannelsen på engelsk. Her er titlen Service, Hospitality and Tourism Management.

 

Det er ikke bare noget vi leger. Det er i den grad med til at udvikle os, at det er etablerede virksomheder, vi har kontakt med. Vi kommer så tæt på virkeligheden som over hovedet muligt, fordi vi samarbejder og løser cases for dem. Det giver lige det ekstra, når vi fremlægger vores produkter og ved at de tager vores ideer til sig.

Patrick Rasmussen, serviceøkonomstuderende i Køge

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til serviceøkonom tager 2 år og fordeler sig på fire semestre. Uddannelsen erhvervsrettet og praksisorienteret, da undervisningen sker i et tæt samarbejde med erhvervslivet, blandt andet gennem cases og virksomhedsbesøg.

Uddannelsen er struktureret i 4 overordnede temaer, et valgfrit element samt tre måneders praktikophold.

De fire temaer fokuserer på

 1. Service og oplevelser: Forståelse for service- og oplevelseserhvervets praksis, herunder fokus på værtsskab, økonomisk drift og service management
 2. Forretningsforståelse: Skabe en helhedsforståelse for virksomhedens nuværende interne og eksterne situation, som påvirker virksomhedens fremtidige udvikling.
 3. Samarbejde og relationer: Gennem arbejdet med kommunikation, samarbejde og relationer styrkes den studerendes viden, færdigheder og kompetencer på det operationelle og taktiske plan.
 4. Forretningsudvikling: Skabe en forståelse for muligheder for og konsekvenser af forretningsudvikling, herunder fokus på de økonomiske, organisatoriske og markedsføringsmæssige aspekter heraf.

Valgfagene retter sig imod små og mellemstore virksomheder – men er selvfølgelig tilrettelagt således, at der tages højde for, at det er en mulighed for at vælge en Top Up PBA efter den korte videregående uddannelse. Undervisningen foregår på engelsk. Eksamen foregår på engelsk eller dansk efter eget valg.

På EASJs afdeling i Køge kan du læse Servicemanagement –  digital track og event, Hotel- og restaurantmanagement samt Turismemanagement.

På EASJs afdeling i Slagelse udbydes der Turismemanagement, Hotel- og restaurantmanagement samt Servicemanagement – Sport & Event. I Slagelse har du mulighed for at læse uddannelsen SØK Pro, som er et virtuelt tilbud til dig, der ønsker UDDANNELSE I ARBEJDE. Forskellen mellem SØK Pro og alm. SØK er, at du har mulighed for et tæt samarbejde med virksomheder under hele uddannelsesforløbet og modtage undervisning/læring via en virtuel platform.

 

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

 • Studentereksamen (STX), højere forberedelseseksamen (HF), højere handelseksamen (HHX), højere teknisk eksamen (HTX) eller EUX – alle med enten erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C
 • En af erhvervsuddannelserne: detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, gastronom (med specialer), detailslagter (med specialer), kontoruddannelse med specialer, kontoruddannelse generel, eventkoordinator (trin 2), bager (trin 2), konditor (trin 2), tjener (trin 2) eller receptionist
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med de specifikke adgangskrav: erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik

Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Læs mere om de generelle adgangskrav her

 

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Serviceøkonom
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Uddannelsesvej 22, 4600 Køge
Sprog Dansk og Engelsk
Studiestart
August/september
Januar/februar
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Køge
Studievejledere
Slagelse
Studievejledere
Praktikkoordinatorer

X
X