Menu

Serviceøkonom

Få job inden for:
  • Hotel- og restaurantmanagement
  • Turismemanagement
  • Serviceøkonomi
  • Servicemanagement
  • Kystturisme

Serviceøkonom er for dig, der ønsker en managementuddannelse inden for turisme, service-, restaurations- eller hotelbranchen. Du bliver rustet til at koordinere og organisere serviceydelser inden for den private eller offentlige sektor. Du får indblik i en organisations opbygning, ledelse, i økonomi og omkostningsbevidsthed, samt personaleudvikling.

Du lærer at varetage administrative, økonomiske og markedsføringsmæssige opgaver, ligesom du får en grundig indføring i de eksterne forhold som eksempelvis kulturforskelle og samfundsforhold, der påvirker en organisation.

Du kan også vælge at tage uddannelsen på engelsk. Her er titlen Service, Hospitality and Tourism Management.

Sport Management på Erhvervsakademi Sjællands afdeling i Slagelse
>>Nyt praksisorienteret online – uddannelsesspor i Sport  Management 

EASJ udvider mulighederne på Serviceøkonomuddannelsen med et nyt spor med speciale i  Sport  Management. Dette tilbydes fra afdelingen i Slagelse til de uddannelsessøgende, der har en mulighed for at have eller allerede har en praktikplads inden for Sportmarkedet, som  de kan være tilknyttet under hele uddannelsesforløbet. Uddannelsen er en anderledes mere praksisorienteret fuldtids online-uddannelse, som tager sit udgangspunkt i, at den studerende opholder sig i en praksis under hele uddannelsesforløbet og ikke på uddannelsesinstitutionen.

En sådan uddannelse kaldes på EASJ for UDDANNELSE I ARBEJDE, fordi den er designet på en sådan måde, at den er forankret i og tilpasset den praksis, som den studerende opholder sig i. Det at være i praksis er selve udgangspunktet for læringsprocessen i UDDANNELSE I ARBEJDE og undervisningen foregår derfor online (via platformen Moodle).

Vi udstikker rammerne, og de udfylder dem, så vi har været mere end alment tilfredse med pigerne. De har udfordret os, fordi de turde spænde ben og sætte spørgsmålstegn ved vores processer. Vores praktikanter, Maiken og Pia, har kunnet tænke selv, og de har været fagligt dygtige, inden de kom til Kragerup Gods. Begge piger har bidraget til at optimere arbejdsgangene på såvel hotellet som i klatreparken Go High ved at tænke LEAN, og det har helt konkret bidraget til øget kundetilfredshed.

Anne Mette Kyhn
Hotelchef Kragerup Gods

Uddannelsens indhold

Erhvervsakademiuddannelsen til serviceøkonom tager 2 år og fordeler sig på fire semestre. Som en del af uddannelsen kommer du i praktik i 13 uger, enten i Danmark eller i udlandet.

Uddannelsen er bygget op med en obligatorisk del, som er fælles for alle studerende og en valgdel, som du vælger i slutningen af 1. semester. Den obligatoriske del af undervisningen indeholder emneområderne metode, servicevirksomheden, organisation, forretningsudvikling, planlægning, kommunikation og økonomi.

Uddannelsen erhvervsrettet og praksisorienteret, da undervisningen sker i et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Efter en grundig introduktion i løbet af første semester, vælger du specialeområde:

På EASJs afdeling i Køge kan du læse Servicemanagement –  digital track og event, Hotel- og restaurantmanagement samt Turismemanagement.

På EASJs afdeling i Slagelse udbydes der Turismemanagement, Hotel- og restaurantmanagement samt Servicemanagement – Sport & Event.

Valgfagene retter sig imod små og mellemstore virksomheder – men er selvfølgelig tilrettelagt således, at der tages højde for, at det er en mulighed for at vælge en Top Up PBA efter den korte videregående uddannelse. Undervisningen foregår på engelsk. Eksamen foregår på engelsk eller dansk efter eget valg.

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

  • Studentereksamen (STX), højere forberedelseseksamen (HF), højere handelseksamen (HHX), højere teknisk eksamen (HTX) eller EUX – alle med enten erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik C
  • En af erhvervsuddannelserne: detailhandel med specialer, handelsuddannelse med specialer, gastronom (med specialer), detailslagter (med specialer), kontoruddannelse med specialer, kontoruddannelse generel, eventkoordinator (trin 2), bager (trin 2), konditor (trin 2), tjener (trin 2) eller receptionist
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med de specifikke adgangskrav: erhvervsøkonomi C, virksomhedsøkonomi B eller matematik

Fag, som er specifikke adgangskrav, skal være bestået.

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på EASJ. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på EASJ kræves engelsk på mindst B-niveau.

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Serviceøkonom
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Lyngvej 19, 4600 Køge
Sprog Dansk og Engelsk
Studiestart
August/september
Januar/februar
Studievejleder
Køge
Slagelse

#serviceøkonom #erhvervsakademisjælland

Bioteknologi, procesteknologi og kemi
X
X