Menu

VVS-installatør

Få job inden for
  • Projekt- og entrepriseledelse
  • Rådgivning
  • Teknisk salg
  • Selvstændig VVS-virksomhed

Erhvervsakademiuddannelsen til VVS-installatør er for dig, der ønsker at arbejde med installation og drift af systemer inden for gas og VVS. Du bliver klædt på til at løse opgaver inden for blandt andet vand- og afløbsteknik, sanitet, varme, ventilation, samt indeklimateknik, automatik og styring.

Som VVS-installatør kan du arbejde i private og offentlige virksomheder. Du kan fungere som projektleder af installationsarbejder i større byggefirmaer, ligesom du har muligheder inden for teknisk support, rådgivning og salg.

Uddannelsen giver dig i øvrigt kvalifikationer til at blive autoriseret VVS-installatør med egen virksomhed.

>>Mød VVS-installatør Jacob Ryom, der både fortæller om sit job og uddannelsen

 

VIDSTE DU, AT UNDERVISNINGEN PÅ ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND BESTÅR AF HOLDUNDERVISNING, PROJEKTFORLØB, GÆSTEUNDERVISERE, GRUPPESAMARBEJDE, INDIVIDUEL OPGAVELØSNING OG VIRKSOMHEDSBESØG?

Uddannelsens indhold

Uddannelsen til VVS-installatør varer to år og rummer udover undervisningen et praktikforløb og et afgangsprojekt.

Undervisningen beskæftiger sig blandt andet med installationstekniske basiselementer som kommunikation, teknisk dokumentation og matematik. Hertil kommer virksomhedsdrift, projektledelse, entreprisestyring, økonomi, organisation, ledelse samt kvalitet, sikkerhed og miljø.

Undervisningen består af holdundervisning, projektforløb, gæsteundervisere, gruppesamarbejde, individuel opgaveløsning og virksomhedsbesøg.

Endelig undervises du i de centrale fag inden for VVS teknologi og projektering omfattende vand, varme, sanitet, indeklima og gas.

 

 

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

  •  VVS-energiuddannelsen, vvs-uddannelsen eller smedeuddannelsen (med specialer og trin 2)

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på EASJ. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på EASJ kræves engelsk på mindst B-niveau.

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel VVS-installatør
Niveau
Erhvervsakademi (EAK)
Varighed 2 år
ECTS point 120
Steder
Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse
Sprog Dansk
Studiestart
August/september
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Slagelse
Studievejledere
Praktikkoordinatorer

X
X