Menu

Web Development (Professionsbachelor/TOP-UP)

Få job inden for:
  • Design og konstruktion af webapplikationer
  • Planlægning og arkitektur af websystemer
  • Webkonsulent

Under uddannelsen til professionsbachelor i webudvikling (Web Development) får du mulighed for at arbejde med viden på højt teoretisk niveau forankret i konkrete, praktiske og virksomhedsnære problemstillinger. Du udvikler og designer innovative designe webapplikationer og systemer, oplever nye teknologier og får færdigheder til at arbejde selvstændigt på tværs af platforme, applikationer og medier.

Undervisningen giver dig et grundigt kendskab til programmering i både Back-end og Front-end, databaser, udviklingsmiljøer, XML, CMS, webkommunikation og netværkssociologi.

På webudvikling kan du være med til at lave projekter inden for:

  • Grænseflade design – design af apps, iPads m.m.
  • Internet of Things – programmering af robotter, laserskærer, 3-D printer m.m.
  • Vitual Reality – udvikling af programmer til VR, lyde, 3-D oplevelser

Professionsbachelor i Web Development er en overbygningsuddannelse, som du kan blive optaget på, hvis du har bestået enten multimediedesigner- eller datamatikeruddannelsen.

Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

Jeg har lært at lave hjemmesider for store virksomheder. Når jeg bliver færdig, er jeg i stand til at designe hjemmesider og lave databaser, hvilket er noget, som mange firmaer kan bruge. Underviserne på Erhvervsakademi Sjælland er engagerede og glade for at hjælpe en, hvis man har et problem. Undervisningen er meget praktisk anlagt, og det gør, at jeg føler mig parat til at lave noget for en kunde fra dag ét, fordi jeg ved, hvordan jeg skal bruge min viden i praksis.

Lasse Michael Svensson
studerer Web Development

 

 

Uddannelsens indhold

En professionsbachelor i webudvikling varer halvandet år og består af en række obligatoriske fag og en række valgfag. På 3. semester har du et obligatorisk tre måneders praktikforløb. Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning, projektarbejde og gruppearbejde.

Undervisningen indeholder emner såsom backend- og frontend-programmering, databaser og XML, interface design og digital æstetik, projektledelse, avancerede medieteknologier, webkommunikation og netværkssociologi, CMS og udviklingsmiljøer. Du kan vælge at specialisere dig inden for projektledelse, it-sikkerhed eller interfacedesign og medieteknologier.

Undervisningssproget er engelsk.

Studieordning

Adgangskrav

Følgende giver adgang til uddannelsen:

  • Erhvervsakademiuddannelsen til datamatiker eller multimediedesigner
  • Du kan også få foretaget en realkompetencevurdering på baggrund af en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse.

Pr. dags dato 20-12-2017 varsles det, at Erhvervsakademi Sjælland fra og med sommeroptag 2019 som udgangspunkt ikke tilbyder betinget optag på de af vores erhvervsakademiuddannelser, der har adgangsbegrænsning.

Bemærk!
Hvis du har et udenlandsk adgangsgrundlag skal du dokumentere, at du har bestået Studieprøven eller tilsvarende, for at kunne blive optaget på dansksprogede uddannelser på EASJ. Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering.

Hvis du er fra et andet nordisk land og dansk, norsk eller svensk indgik i din adgangsgivende eksamen, skal du normalt ikke tage en danskprøve.

På engelsksprogede uddannelser på EASJ kræves engelsk på mindst B-niveau.

Praktik

Praktik

Alle fuldtidsuddannelser på Erhvervsakademi Sjælland indeholder en obligatorisk praktikperiode.

Praktikperiodens varighed og placering varierer afhængigt af uddannelsen, men som hovedregel ligger praktikken på det sidste semester af uddannelsen, og bliver efterfulgt at dit afsluttende projekt.

Læs mere

SU

Statens Uddannelsesstøtte (SU) 

Når du læser på en videregående fuldtidsuddannelse hos EASJ, kan du søge om SU.

LÆS MERE OM SU HER

Tranportrabat

Studerende på videregående uddannelser (som er godkendt til SU) kan få rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark.

LÆS MERE OM TRANSPORTRABAT HER

Titel Web Development
Niveau
Professionsbachelor (TOP-UP)
Varighed 1½ år
ECTS point 90
Steder
Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
Sprog Engelsk
Studiestart
Januar/februar
August/september
Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...
Studievejleder
Roskilde
Studievejledere
Roskilde
Studievejledere
Lignende uddannelser
Adgangsgivende udddannelser

X
X