Menu

Hygiejne og rengøringsteknik

Højere vidensniveau i rengøringsbranchen

Bedre rengøringsrelaterede serviceydelser sikrer kvalitativ og effektiv drift.

På Akademiuddannelsen i hygiejne og rengøringsteknik lærer du at kunne forene planlægning og analysering af rengøringsmetoder med ledelse og viden om eksempelvis kvalitet, udstyr, materialer, indretning, hygiejnisk design, fødevaresikkerhed, rengørings- og desinfektionsmidler og metoder.

Du får viden om:

 • Rengøringsmidlers egenskaber
 • Overfladeegenskaber
 • Desinfektion og sterile miljøer
 • Produktionshygiejne
 • Arbejdsmiljø og  sikkerhed
 • Planlægning af hygiejnisk byggeri
 • Tilbudsgivning og arbejdsplaner
 • Økonomi og drift
 • Interkulturel forståelse
 • Konflikthåndtering
 • Personaleadministration

Uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at have et fuldtidsarbejde ved siden af.

Vidste du, at man med en  uddannelse i hygiene- og rengøringsteknik bliver kvalificeret til at kunne undervise og formidle viden inden for hygiejne- og rengøringsteknik?

Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller nøjes med enkelte moduler. Tager du hele uddannelsen, tager den tre år, vægter 60 ETCS og svarer til ét års fuldtidsstudium.

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. Heraf mindst 10 ECTS inden for fagområdet for ledelse og højst 10 ECTS fra et andet fagområde. For de enkelte fag modtager du bevis for enkeltstående uddannelseskurser.

Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse + to års relevant erhvervserfaring eller tilsvarende forudsætninger.

Der er mulighed for at tage indledningsfag i kemi og matematik, som kan give dig et større udbytte af hele uddannelsen.

Vi samarbejder med

Titel

AU i Hygiejne og rengøringsteknik

ECTS

60

Niveau

Akademi (AU)

Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

KONTAKT

Kursuskonsulent
Roskilde
X
X