Menu

Informationsteknologi

Skab, vedligehold og styr virksomheders informationer

På Akademiuddannelsen i Informationsteknologi lærer du hvordan software er konstrueret, at tilpasse softwaren til den enkelte virksomheds behov, du får viden om hvilke informationssystemer en virksomhed med fordel kan anvende og have brug for i deres daglige arbejde, og du får viden om hvordan udviklingen ser ud inden for IT-området.

Du få viden om:

  • Databaseprogrammering og SQL
  • Grundlæggende datastrukturer og algoritmer
  • Grundlæggende programmering
  • Brugerstyring
  • Programmering af tråde
  • Kommunikationsprotokoller
  • Tests

VIDSTE DU, AT DU MED EN AKADEMIUDDANNELSE I HÅNDEN VIL KUNNE HJÆLPE VIRKSOMHEDER MED AT SKABE OG VEDLIGEHOLDE DE ELEKTRONISKE SYSTEMER, DER HOLDER STYR PÅ INFORMATIONER I VIRKSOMHEDEN?

Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller nøjes med enkelte moduler. Tager du hele uddannelsen, tager den tre år, vægter 60 ETCS og svarer til ét års fuldtidsstudium.

Akademiuddannelsen i Informationsteknologi består af 3 obligatoriske moduler på 10 ECTS og 5 ECTS, som konstituerer uddannelsen, et antal obligatoriske og (afhængig af uddannelsesretning) valgfrie moduler på 5 eller 10 ECTS samt et afgangsprojekt på 10 ECTS-point, der afslutter uddannelsen.

Uddannelsen er opdelt i 3 studieretninger, men kan også gennemføres uden valg af studieretning.

Emnet for afgangsprojektet skal afspejle studieretningens obligatoriske og  valgte moduler.

 

Relevant erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse og to års relevant erhvervserfaring eller tilsvarende forudsætninger.

Vi samarbejder med

TEKNISKE AKADEMIUDDANNELSER

TEKNISKE AKADEMIUDDANNELSER

Titel

AU i Informationsteknologi

ECTS

60

Niveau

Akademi (AU)

Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

KONTAKT

Adjunkt
Lektor
Seniorudviklingskonsulent
Roskilde
Konsulent for Efter- og videreuddannelse
Roskilde
Kursussekretær
Roskilde
X
X