Menu

Innovation, produkt og produktion

Bliv bedre til at udvikle idéer og føre dem ud i livet

Dygtiggørelse inden for projektledelse, produktionsoptimering og kvalitetsstyring.

Akademiuddannelsen Innovation, produkt og produktion beskæftiger sig med alle aspekter af innovation og produktion og er fx til dig med baggrund i en produktionsvirksomhed som gerne vil fungere som produktudvikler, produktionschef, projektleder eller rådgivende konsulent.

Du kan specialisere dig inden for produktion med fokus på produktionsoptimering, produktionsteknikker, styring og logistik eller i innovation, hvor du lærer om idéudvikling, projektledelse og at igangsætte og styre udviklingsprocesser.

Som selvstændig får du viden om konceptudvikling og iværksætteri i praksis.

”Vidste du, at vores efter- og videreuddannelser er fleksible, så du hele tiden kan bygge på med ny viden?  Og at de er tilrettelagt, så du kan passe karrieren samtidig?”

Du kan vælge at tage hele uddannelsen eller nøjes med enkelte moduler. Tager du hele uddannelsen, tager den tre år, vægter 60 ETCS og svarer til ét års fuldtidsstudium.

Du skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. Heraf mindst 10 ECTS inden for fagområdet for ledelse og højst 10 ECTS fra et andet fagområde. For de enkelte fag modtager du bevis for enkeltstående uddannelseskurser.

Bygger du ovenpå med et afgangsprojekt har du en fuld akademiuddannelse i ledelse.

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Vi samarbejder med

Titel

AU i Innovation, produkt og produktion

ECTS

60

Niveau

Akademi (AU)

Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

KONTAKT

Lektor
Roskilde
Kursussekretær
Roskilde
Studievejleder
Næstved
X
X