Menu

PBA i Jordbrugsvirksomhed

Fra Jordbrugsteknolog til professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed.

Med en Top-Up professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed opnår du kompetencer til at løse problemstillinger inden for jordbrugsbranchen samt offentlige og private miljøvirksomheder.

Uddannelsen giver dig, udover de jordbrugsfaglige kompetencer, også viden om:

 • Projektledelse, markedskommunikation, analyse og statistik
 • Personale, strategi og virksomhedsudvikling
 • Jordbrugsbiologi

Du får viden, færdigheder og kompetencer, som du kan bruge i konkrete, praktiske og virksomhedsnære problemstillinger, og du vil være i stand til at varetage opgaver som rådgivning, forvaltning, ledelse, salg og undervisning.

Uddannelsen er struktureret således, at du kan kombinere den med dit job, da undervisningen foregår én dag om ugen.

Du har også mulighed for at følge et enkelt fag og få udstedt et diplom på dette.

Uddannelsen er bygget op med fælles fag og biologiske kernefag over fem semestre som indeholder følgende:

1. semester:

 • Analyse og statistik
 • Metode og videnskabsteori
 • Innovation
 • Praktik

2. semester:

 • Projektledelse
 • Valgfag
 • Praktik

3. semester:

 • Personalestrategi og virksomhedsudvikling
 • Biologisk stofomsætning, miljø
 • Praktik

4. semester:

 • Markedskommunikation, salg og rådgivning
 • Produktion og restprodukter
 • Praktik

5. semester:

 • Bachelor projekt

Du kan vælge mellem flere valgfag, hvilket giver uddannelsen den retningen, som du har behov for.

Valgfagene er for eksempel:

 • Omkostningsanalyse, kalkulationer og prissætning
 • Økotoksikologi
 • Miljøforvaltning
 • Produktionssystemer og  ressourceoptimering
 • Sundhed og velfærd

Erhvervsakademiuddannelsen Jordbrugsteknolog eller anden relevant uddannelse med dokumenteret faglige kvalifikationer på mindst erhvervsakademiniveau.

Pris for hele forløbet: 70.000 kr.

 • 15.000 kr. pr. semester
 • 10.000 kr. for sidste semester

Vi samarbejder med

Titel

PBA i Jordbrugsvirksomhed

ECTS

90

Niveau

Professionsbachelor (PBA)

Sted

Bredahlsgade 1, 4200 Slagelse

Tilmelding

Opret din egen PDF-brochure
Tilføj til PDF-brochure
Slet PDF-brochure
Dette vil slette hele din PDF-brochure...

KONTAKT

Studiesekretær
Slagelse
X
X